Autisme

Viser 1–16 av 17 resultater

 • Bok/Litteratur

  ABAS-3 Norsk intervensjonsguide (2021)

  Intervensjonsguide som hjelper deg å utforme tiltak for personer med nedsatt adaptiv fungering.

  Se mer
 • Digital-test

  ABAS®-3 Digital

  Alt du trenger for å komme i gang. Kjøp 10 få 5 % rabatt, 50 + og få 10 % rabatt eller 100+ og få 15 % rabatt.  

  Se mer
 • Papir-test

  ADI®-R Autism Diagnostic Interview–Revised

  Diagnostisere autisme og gjennomgripende utviklingsforstyrrelser hos barn og voksne

  Se mer
 • Papir-test

  ADI®-R startkit

  Diagnostisere autisme og gjennomgripende utviklingsforstyrrelser hos barn og voksne

  Se mer
 • Papir-test

  ADOS®-2 Autism Diagnostic Observation Schedule™, Second Edition

  Semistrukturert intervju- og observasjonsverktøy ved mistanke om  autismespekterforstyrrelse (ASF) eller lignende vansker.

  Se mer
 • Digital-test

  BRIEF-A Quick Input (utenlandske normer)

  Digital BRIEF-A på en rekke språk: Nederlandsk, dansk, italiensk og fransk. Kommer først på norsk i 2025.

  Se mer
 • Papir-test

  ComFor-2 vurdering av behov for ASK

  Kartlegging av behov for ASK for personer med Autisme med psykomotorisk utviklingsnivå på 12-60 måneder.

  Se mer
 • Digital-test

  Digital skåring av papirtester i HTS (Quick input)

  Quick Input til en rekke Hogrefe papirtester

  Se mer
 • Papir-test

  Griffiths III – Griffiths Scales of Child Development, 3rd Edition

  Utviklingsvurdering fra 0-6 år som måler eksekutive funksjoner, språk, sosioemosjonelle ferdigheter og motorikk gjennom strukturert observasjon av lek.

  Se mer
 • Tiltak/Intervensjon

  KONTAKT

  Evidensbasert sosial ferdighetstreningsprogram for barn og unge med ASF utviklet av Karolinska Instituttet i Stockholm (KIND).

  Se mer
 • Papir-test

  Parental Stress Index – Skjema og skåringsark

  Til identifisering og vurdering av (potensielle) problemområder i forholdet mellom barn og foreldre

  Se mer
 • Papir-test

  SCQ Social Communication Questionnaire

  Screening instrument for autisme hos barn og ungdom, samt nyttig verktøy for vurdering av effekt av tiltak.

  Se mer
 • Papir-test

  SCQ Startkit

  Screening instrument for autisme hos barn og ungdom, samt nyttig verktøy for vurdering av effekt av tiltak.

  Se mer
 • Papir-test

  Skema til Vurdering af Kommunikation og Sprog (SVKS) – Dansk utgave

  Kvalitativ kartlegging som måler kommunikativ kompetanse hos personer med nedsatt intellektuelt funksjonsnivå

  Se mer
 • Digital-test

  SRS™-2 Digital test

  Digital test for utredning av sosiale ferdigheter hos barn og voksne, også som ledd i klinisk utredning av ASF.

  Se mer
 • Papir-test

  SRS™-2 Social Responsiveness Scale, Second Edition

  Husk å velg både vurderingsskjema og skåringsark (skåringsark i papir eller digitalt) ved bestilling!   For utredning av sosiale ferdigheter hos barn og voksne, og ved mistanke om ASF.

  Se mer