SCQ Social Communication Questionnaire

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 3 (PPT eller tilsvarende) eller medlemsnivå 4, dvs. kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse. Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien, ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Screening instrument for autisme hos barn og ungdom, samt nyttig verktøy for vurdering av effekt av tiltak.

Produkt Mengde

SCQ Amerikansk Manual (2003)

SCQ, Nåtids Vurdering á 10

SCQ Livsløp Vurdering á 10

SCQ Skåringsskjema á 10

SKU: SCQ

Beskrivelse

Social Communication Questionnaire (SCQ)

Forfattere: Michael Rutter, Anthony Bailey & Catherine Lord

Nytteverdi

SCQ er et lettadministrert screeninginstrument for vurdering av kommunikasjonsmåter og sosial funksjon hos barn der det foreligger mistanke om autisme eller autismespekterforstyrrelse.

Verktøyet er tidseffektivt, enkelt å administrere og rimelig, og kan administreres av paraprofesjonelle i helse, barnehage og utdanning  (fortrinnsvis PPT)  for rutinemessig screening av barn fra 4 år med en mental alder på minst 2:0 år, der det foreligger mistanke om autismespekterforstyrrelse.

Det kan også fungere som grunnlag for utarbeiding av behandlingsplaner og pedagogiske tiltak, samt for vurdering av effekt og vil være et nyttig verktøy for PPT.

 

Innhold

SCQ gjennomføres på kun 10 minutter av foreldre eller annen nærstående omsorgsperson, og gir ansatte i PPT, den kliniske psykologen, barnelegen eller andre grunnlag for å vurdere anbefaling om viderehenvisning eller  behov for ytterligere utredning av spesialisthelsetjenesten med verktøy somADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule) og ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised).

SCQ dekker de  mest sentrale atferdsmessige markørene for ASF: Språk og kommunikative evne, sosial interaksjon, begrensede, repetitive og stereotype atferdsmønstre og interesser.

Administreringen gjennomføres ved hjelp av et spørreskjema i to versjoner:

  1. Nåtids vurdering som fokuserer på barnets atferd de siste tre måneder, og
  2. Livsløp vurdering som fokuserer på hele barnets utviklingshistorie.

Skjemaene inneholder 40 ja/nei-spørsmål hver.

Vurderingen gjøres ved enkel addisjon og tolkes ut fra spesifikke cutoff-verdier.

Rettelse

Table 5 on page 15 of the SCQ manual will add asterisks to two numbers to denote the level of significance following the X^2 numbers:

• PAGE 15 – Item Number 14 “unusual sensory interests” 6.45  (ADD TWO ASTERISKS TO CHANGE TO 6.45** )

• PAGE 15 – Item Number 8 “compulsions and rituals” 5.24 (ADD ONE ASTERISK TO CHANGE TO 5.24* )

Tilleggsinformasjon

Publiseringsår

2003

Kvalifikasjonsnivå

,

Du liker kanskje også…