ABAS®-3 Digital

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 2 ( pedagog/logoped eller tilsvarende med sertifiseringskurs), medlemsnivå 3 (PPT eller tilsvarende) eller medlemsnivå 4, dvs. kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse. Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien, ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Alt du trenger for å komme i gang. Kjøp 10 få 5 % rabatt, 50 + og få 10 % rabatt eller 100+ og få 15 % rabatt.  

Produkt Mengde

ABAS-3 Digital manual HTS (per Administrator)

ABAS-3 digital manual til HTS

ABAS-3 Norsk Digital administrasjon og skåring

ABAS-3 Brasiliansk Digital administrasjon og skåring

ABAS-3 Dansk Digital administrasjon og skåring

ABAS-3 Svensk Digital administrasjon og skåring

Ikke på lager, men kan restbestilles

SKU: ABAS-3

Beskrivelse

Adaptive Behavior Assessment System, Third Edition (ABAS®-3)

Forfatter: Patti L. Harrison & Thomas Oakland

ABAS-3 er et standardisert vurderingsverktøy som kan brukes for vurdering av adaptiv funksjon hos barn, ungdom og voksne i alderen 0 til 89 år. Vurdering av adaptiv funksjon inngår vanligvis  i en utredning av intellektuell funksjonsnedsettelse. Det kan også være aktuelt å vurdere adaptiv funksjon ved andre utviklingsrelaterte diagnoser som ADHD og ASF, ved hjerneskader eller ved hjernesykdommer som Alzheimers.

Nytteverdi

ABAS-3 er et tidsøkonomisk testbatteri for adaptiv fungering som bistår deg i å finne de områdene du bør undersøke nærmere gjennom analyse, strukturert intervju. samtale og/eller tiltak.  Det å raskt og effektivt kunne sirkel deg inn på problemområder eller styrker og mindre sterke sider er ikke bare bra mht. ressursbruk i helse og PPT, men også etisk forsvarlig, ift. å ikke bruke mer av andres tid enn høyst nødvendig.

Den digitale utgaven i HTS gir deg i tillegg mulighet til å fjernadministrere, samt å få umiddelbar skåring av resultatet. Det er også mulig med papirbasert utfylling av skjema og digital skåring.

Før du kan bli registrert som HTS kunde må du få databehandleravtalen godkjent og signert hos riktig instans i din organisasjon.

Innhold

ABAS-3 presenteres adaptiv funksjon  i henhold til AAIDDs og WHOs modell om adaptiv funksjon som en overordnet paraply skåre Generell adaptiv funksjon (GAF), tre adaptive domener og en rekke funksjonsområder:

 • Kognitivt domene
  • Kommunikasjon
  • Funksjonelle (før)skoleferdigheter
  • Egenledelse.
 • Sosialt domene
  • Fritid
  • Sosialt
 • Praktisk domene
  • Samfunnsdeltakelse
  • Daglige (hjemme)aktiviteter
  • Helse og sikkerhet
  • Egenomsorg

For mindre barn finnes også funksjonsområdet Motorikk og for øvrige aldersgrupper Arbeid.

Skjema

Den norske versjonen av ABAS-3 omfatter en norsk manual og fem vurderingsskjemaer for forskjellige aldersspenn og respondenter. I den digitale utgaven kjøper du tilgang til skjemaer, og velger deretter hvilket skjema som du ønsker å bruke. Det gir økt fleksibilitet. Følgende skjema er tilgjengelig:

 • Foreldreskjema (0–5 år) for små barn, som kan besvares av foreldre eller nærstående omsorgspersoner.
 • Foreldreskjema (5–21 år) for eldre barn og ungdommer, som kan besvares av foreldre eller nærstående omsorgspersoner.
 • Barnehageskjema (2–5 år) for barn i barnehagealder, som kan besvaras av barnehagepersonell eller dagmamma.
 • Lærerskjema (5–21 år) for eldre barn og ungdommer, som kan besvares av lærer eller annet skolepersonell.
 • Voksenskjema (16–89 år) for voksne, som kan besvares av nærstående eller gjennom selvrapportering. Samme skjema benyttes for begge respondenter.

Skandinaviske normer

Den norske versjonen av ABAS-3 har to sett med normer. For vurderingsskjemaene for alderen 5-21 år finnes normer basert på et sammenslått svensk/dansk datagrunnlag, som ble samlet inn i 2017–2018 (n = 747, hvorav n = 398 dansker og n = 349 svensker).

For samtlige aldersgrupper finnes også amerikanske normer samlet inn i 2013–2014 (n = 4500, hvorav n = 1420 småbarn, n = 1896 barn og ungdommer og  n = 1184 voksne). Forskning indikerer at det ikke er signifikante forskjeller mellom skandinavisk og amerikansk data i småbarngruppen, disse normene ble derfor beholdt. For voksne antas det også at normene er tilstrekkelig ekvivalente.

Tilleggsinformasjon

Kvalifikasjonsnivå

, ,

ABAS-3 Norsk Digital administrasjon og skåring

Kvalifikasjonsnivå

, ,

ABAS-3 Brasiliansk Digital administrasjon og skåring

Kvalifikasjonsnivå

, ,

Digital

utenlandske versjoner

ABAS-3 Dansk Digital administrasjon og skåring

Kvalifikasjonsnivå

, ,

ABAS-3 Svensk Digital administrasjon og skåring

Kvalifikasjonsnivå

, ,

Du liker kanskje også…