Kunne du tenke deg å være testperson i normering?

Matematikkartlegging/screening for dyskalkuli (FAM) – Fysisk deltagelse

Er du eller ditt barn mellom 5 og 20 år og ønsker en kostnadsfri kartlegging av matematiske ferdigheter? Eller ønsker du bare å bidra til innsamling av normdata? Da kan du delta i normering av Feifer Assessment of Mathematics (FAM).

All data blir behandlet på gruppenivå slik at dine data ikke er identifiserbare.

Du vil bli stilt en rekke bakgrunnsspørsmål slik at vi kan kontrollere for dette når innsamlet data skal analyseres. Ditt samtykke blir oppbevart nedlåst og vekk fra annen innsamlet data, og slettes så fort datainnsamlingen er ferdig.

Hvis du ønsker tilbakemelding etter kartleggingen, kan vi gi dette verbalt over telefon i etterkant av datainnsamlingen.

Ta kontakt med emilie.berge@hogrefe.no for mer informasjon.

Sted: Oscars gate 35 A, Rom 103, 0258 Oslo
Tid: avtales på e-post. Det tar omtrent en time å gjennomføre kartleggingen.
Alder: 5:0-20:11 år


Helhetlig kartlegging av intelligens, eksekutive funksjoner og utviklingsmessige ferdigheter (IDS-2) – Fysisk deltagelse

Er du eller ditt barn mellom 5 og 20 år og ønsker en kostnadsfri kartlegging med et nyutviklet modulbasert kartleggingsverktøy? Eller ønsker du bare å bidra til innsamling av normdata slik at barn og unge med behov for kartlegging får en rettferdig vurdering? Da kan du delta i normering av Intelligence and Development Scales-2 (IDS-2).

All data blir behandlet på gruppenivå slik at dine data ikke er identifiserbare.

Du vil bli stilt en rekke bakgrunnsspørsmål slik at vi kan kontrollere for dette når innsamlet data skal analyseres. All slik data blir makulert etter analysene er gjennomført. Ditt samtykke blir oppbevart nedlåst og vekk fra annen innsamlet data, og slettes så fort datainnsamlingen er ferdig.

Hvis du ønsker tilbakemelding etter kartleggingen, kan vi gi dette verbalt over telefon i etterkant av datainnsamlingen.

Ta kontakt med emilie.berge@hogrefe.no for mer informasjon.

Deltagere mottar 500 kroner i gavekort for en full gjennomføring og 250 kroner i gavekort for delvis gjennomføring.

Sted: Oscars gate 35 A, Rom 103, 0258 Oslo
Tid: avtales på e-post. Det tar omtrent tre til fire timer å gjennomføre kartleggingen.
Alder: 5:0-20:11 år

BRIEF-P; kartlegging av eksekutive funksjoner –Papirbasert spørreskjema

Er ditt barn mellom 2 og 5 år? Ønsker du å bidra til innsamling av normdata slik at barn som har behov for kartlegging får en rettferdig vurdering? Vi ønsker besvarelser fra foreldre og pedagoger i barnehagen.

Du vil motta samtykke- og bakgrunnsinformasjonsskjema, samt vurderingsskjema i posten sammen med ferdig frankert konvolutt. Når skjema er fylt ut kan du returnere dette til oss.

All data blir behandlet på gruppenivå slik at ditt barns data ikke er identifiserbart.

Du vil bli stilt en rekke bakgrunnsspørsmål slik at vi kan kontrollere for dette når innsamlet data skal analyseres. Denne type data blir makulert etter analysene er gjennomført. Ditt samtykke blir oppbevart nedlåst og vekk fra annen innsamlet data, og slettes så fort datainnsamlingen er ferdig.

Hvis du ønsker tilbakemelding etter kartleggingen, kan vi gi dette verbalt over telefon i etterkant av datainnsamlingen.

Ta kontakt med gry.bakli@hogrefe.no for mer informasjon.

Alder: 2:0-5:11 år


BRIEF-A; kartlegging av eksekutive funksjoner –Vurderingsskjema på papir – lenke for eldre mellom 80-93 år

Er du eller er et nært familiemedlem mellom 80-93 år og ønsker å delta i normering? Eller ønsker du en kostnadsfri kartlegging av dine eksekutive funksjoner?

Vi ønsker data fra deg og en voksen nærstående person. Du vil motta samtykke- og bakgrunnsinformasjonsskjema, samt vurderingsskjema i posten sammen med ferdig frankert konvolutt. Når skjema er fylt ut kan du returnere dette til oss.

All data blir kun behandlet på gruppenivå slik at dine data ikke er identifiserbare.

Du vil bli stilt en rekke bakgrunnsspørsmål slik at vi kan kontrollere for dette når innsamlet data skal analyseres.

Denne type data blir makulert etter analysene er gjennomført. Ditt samtykke til at du og en nærstående kan delta i datainnsamlingen blir oppbevart nedlåst og vekk fra annen innsamlet data, og slettes så fort datainnsamlingen er ferdig senest 31.12.2024.

Hvis du ønsker tilbakemelding, kan vi gi dette verbalt over telefon i etterkant av datainnsamlingen.

For mer informasjon ta kontakt med gry.bakli@hogrefe.no.

Ta kontakt på telefon 413 813 05 hvis du vil delta, så sender vi deg skjemaene i posten.


IST-Screening – Evnetest for HR

Ønsker du å kartlegge dine språklige, matematiske og logiske evner? Da kan du bidra i normeringen og få en rask, kortfattet tilbakemelding på om du er under gjennomsnitt, gjennomsnittlig eller over, på de tre områdene.

Om du bare vil delta i normeringen, og dermed bidra til at jobbsøkere blir rettferdig vurdert, kan du klikke på lenken under.

All data blir behandlet på gruppenivå slik at dine data ikke er identifiserbare. Etter du klikker på lenken vil du bli stilt en rekke bakgrunnsspørsmål slik at vi kan kontrollere for dette i analysen av data. Dine data er anonyme.

Hvis du ønsker tilbakemelding på ditt resultat over telefonen eller senere trekke ditt samtykke må du notere den firesifrede alfanumeriske koden du får oppgitt i starten av testen.

For mer informasjon ta kontakt med vilde-sophie.ramsjo@hogrefe.no eller på telefon 413 81 305.

Lenke for deltagelse
Alder: 16:00-70:00 år

sikker bestilling ikon

Trygg & upartisk

Tester og metoder basert på
forskning og vitenskap

kontakt oss ikon

Kontakt oss

Vær velkommen til å ta kontakt
med vårt kundesenter

handlevogn ikon

Levering

Din bestilling blir sendt deg i løpet
av 2-5 arbeidsdager

link til facebook

Følg oss

Følg, del og lik oss på Facebook