ComFor-2 vurdering av behov for ASK

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 3 (PPT eller tilsvarende) eller medlemsnivå 4, dvs. kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse. Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien, ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Kartlegging av behov for ASK for personer med Autisme med psykomotorisk utviklingsnivå på 12-60 måneder.

Produkt Mengde

ComFor-2 Koffert med stimulusmateriell

ComFor-2 Kort med norske ord

ComFor-2 Engelsk manual (2016)

ComFor-2 engelske protokoller á 25

SKU: COMFOR

Beskrivelse

ComFor-2 er et unikt produkt som hjelper deg med å kartlegge hvilken type intervensjon som egner seg for å forbedre kommunikasjonsferdighetene for personer med Autisme, eller lignende typer kommunikasjonsvansker. Verktøyet adresserer to spørsmål: For det første, hvilken alternativ kommunikasjonsverktøy passer best til personen, og for det andre på hvilket nivå bør vi sette inn tiltak. Den reviderte utgaven er fra 2016 med oppdatert materiell.

Nytteverdi

Vi har få hvis noen egnede verktøy til å vurdere Alternativ- og supplerende kommunikasjon (ASK) behov i Norge, og ComFor-2 vil være til stor støtte til Logopeder, ansatte i Statped og PPT som vurderer barn, unge og voksnes ASK-behov.

ComFor-2 er et nyttig verktøy for alle aldersgrupper som har et psykomotorisk utviklingsnivå på 12-60 måneder (1-5 år), med lite eller ingen verbal kommunikasjon. 

Innhold

Verktøyet består av en rekke sorteringsoppgaver hvor personen som kartlegges må sortere objekter, foto, bilder og ord etteres deres synlige trekk (“presentasjon”) og deres betydning (“representasjon”). Skårene på oppgavene gir en klar indikasjon på hvilket nivå man bør sette inn ASK-tiltakene, eksempelvis forstår personen symbolet/bildet “kopp” som kun objektet kopp, eller er de også stand til å bruke symbolet til å bety “drikke”.

Det tar omtrent 45 minutter å gjennomføre ComFor-2 vurdering. Normalt så kan det gjennomføres i én økt. Det er allikevel mulig å dele det opp i to økter.

For å gjennomføre ComFor-2 trenger du Stimulusmateriellet som kommer samlet i en koffert, norske kort, manual og skjema.

Manual og skjema er per dags dato på engelsk, men vi vurderer, hvis interessen er tilstrekkelig stor til å bruke ComFor-2 i Norge, å oversette disse.

Normer

Det er ingen normer for ComFor-2, siden formålet med verktøyet er å finne ut hvilket tiltaksnivå som bør settes inn for å støtte og forbedre personens kommunikasjonferdigheter og muligheter. Det er ikke et verktøy som er utviklet til diagnostisering. Manualen gir deg god informasjon om hvordan du administrerere og tolker verktøyet.

En gruppe med 623 barn og voksne ble testet med ComFor. Verktøyet har god indre konsistens, veldig god inter-rater reliabilitet, og akseptabel test-retest reliabilitet. Hvis du ønsker å lese mer om forskningen se artiklene under.

  • Maljaars, J., Noens, I., Scholte, E., Verpoorten, R., van Berckelaer-Onnes, I. (2011). Visual local and global processing in low functioning deaf individuals with and without autism spectrum disorder. Journal of Intellectual Disability Research, 55, 95-105.
  • Noens, I., & Van Berckelaer-Onnes, I. (2008). The central coherence account on autism revisited: Evidence from the ComFor study. Research in Autism Spectrum Disorders, 2, 209-222.
  • Noens, I., & Van Berckelaer-Onnes, I. (2004). Making sense in a fragmentary world. Communication in people with autism and learning disability. Autism, 8, 197-218.
  • Noens, I., Van Berckelaer-Onnes, I., Verpoorten, R., & Van Duijn, G. (2006). The ComFor: An instrument for the indication of augmentative communication. Journal of Intellectual Disability Research, 50, 621-632.

Tilleggsinformasjon

Kvalifikasjonsnivå

Du liker kanskje også…