Skema til Vurdering af Kommunikation og Sprog (SVKS) – Dansk utgave

kr 590,00
This product can only be purchased by members.

Kvalitativ kartlegging som måler kommunikativ kompetanse hos personer med nedsatt intellektuelt funksjonsnivå

9 på lager (kan også restbestilles)

SKU: 155-655

Beskrivelse

Skema til Vurdering af Kommunikation og Sprog

Forfattere: Chris Kiernan & Barbara Reid

Oversatt til Dansk og bearbeidet av Anne Vibeke Fleischer og Kirsten Nielsen

Skjema kan anvendes til å kartlegge eksisterende verbal og non-verbale kommunikative ferdigheter hos personer med intellektuell funksjonsnedsettelse, som ett ledd i å tilrettelegge på best mulig måte i undervisning og habilitering. Skjema er opprinnelig utviklet til personer med medfødt kommunikasjonsforstyrrelse, men er også velegnet til å kartlegge språkfunksjonsnivå hos personer med ervervet hjerneskade (TBI).

SVKS består av en rekke spørsmål innen 27 områder eksempelvis følelsesmessig uttrykk, imitasjon, lyder, forståelse av talespråk mm. Respondenten må være en person som kjenner vedkommende som skal vurderes godt. Skjema bør fylles ut av personale/pedagog så vel som pårørende/foresatt. Resultatet kan enten oppsummeres i henhold til de 27 områdene full SVKS profil) eller i kortform under følgende skalaer: Oppmerksomhetssøkende, felles oppmerksomhet, behovstilfredstillelse, positiv interaksjon, negativ interaksjon, enkel benekting, imitasjon og forståelse.

Materiellet kan benyttes av alle fagpersonen uavhengig av utdanningsbakgrunn og kan brukes på personer i alle aldre (barn til voksne) med nedsatt funksjonsevne. I SVKS-veiledningen gis forlag til tolkning av resultatene og til planlegging av tiltak i skole og på institusjon.

Det er mulig å se på SVKS som et nyttig tilleggsprodukt også til ComFor-2 for å få et bredere bilde av kommunikative ferdigheter.

Tilleggsinformasjon

Kvalifikasjonsnivå

, , ,

Du liker kanskje også…