Søknad om forskningstillatelse

Nedenfor følger retningslinjer for forskere/institusjoner som ønsker å bruke våre verktøy i sin forskning.

1. Generelt om beskyttelse av psykologiske tester

Alle Hogrefes tester og metoder er beskyttet av lov om opphavsrett. Det er ikke tillatt å kopiere tester eller foreta endringer, uansett hvilke, på tester uten skriftlig godkjenning fra Hogrefe.

2. Brukerkvalifikasjoner
De fleste av Hogrefes tester er begrenset mht. hvilke kvalifikasjoner testbrukeren må inneha for å benytte de ulike testene. For de fleste testene må man være autorisert psykolog. Ved bruk av tester til forskningsformål kan Hogrefe gjøre unntak fra dette prinsippet. Det er imidlertid viktig at det i søknaden kommer tydelig frem hvem som er ansvarlig for prosjektet og for etisk forsvarlig bruk av den aktuelle psykologiske testen.

3. Økonomiske momenter
Det finnes to alternativer:

A) Forskeren/institusjonen kjøper testmateriellet mht. ordinære bestillingsrutiner. Eventuell rabattsats avtales separat, ut fra hvilken test det gjelder og hvilket antall som kjøpes.

B) Forskeren/institusjonen får skriftlig tillatelse av Hogrefe til selv å produsere det testmateriell som trengs. I slike tilfeller vil forskeren/institusjonen motta en særskilt tillatelsestekst fra Hogrefe. Teksten skal trykkes på det materiellet som produseres. I slike tilfeller fakturerer Hogrefe forskeren/institusjonen for retten til å benytte testen og for administrasjonskostnader. I enkelte tilfeller kan Hogrefe, som en del av en avtale, kreve å få tilgang til rådata.

4. Tilpasning av materiell
I enkelte prosjekter vil det være nødvendig å foreta små endringer av testens originalformat, for eksempel på grunn av fremgangsmåte for administrering, hvilken gruppe som blir undersøkt og annet. Alle forandringer skal godkjennes skriftlig av Hogrefe. Dette gjelder også dersom testen helt eller delvis overføres til dataversjon.

sikker bestilling ikon

Trygg & upartisk

Tester og metoder basert på
forskning og vitenskap

kontakt oss ikon

Kontakt oss

Vær velkommen til å ta kontakt
med vårt kundesenter

handlevogn ikon

Levering

Din bestilling blir sendt deg i løpet
av 2-5 arbeidsdager

link til facebook

Følg oss

Følg, del og lik oss på Facebook