Aktuelle webinar

Kostnadsfrie

Tjeneste: Zoom

Ved spørsmål om webinar

Dersom du ikke får meldt deg på webinar eller har andre spørsmål, ta kontakt med Emilie Berge på tlf. 481 84 270 eller epost emilie.berge@hogrefe.no.

SON-R: Rettferdig evnekartlegging av flerspråklige og personer med språkforstyrrelser


Onsdag 19.06.24 kl. 11:30-12:00

SON-R er et valid og reliabelt non-verbalt kognitivt kartleggingsbatteri med høy korrelasjon til Wechsler-batteriene. Utviklet for å kartlegge flytende- og visuospatiale evner hos personer som kommuniserer på andre språk eller med andre modaliteter (eks. tegnspråk) eller for personer med språkforstyrrelser.

Les mer om SON-R 2-8

Les mer om SON-R 6-40


SRS-2: Vurdering av sosiale ferdigheter fra 2,5-69 år


Torsdag 20.06.24 kl. 11.30-12:00

Webinaret gir deg en oversikt over SRS-2 som verktøy.

Webinaret retter seg først og fremst mot personer i helsesektoren som jobber med vurdering av sosial fungering hos barn med autisme, men er også et relevant verktøy for ansatte i PPT med testkompetanse, som grunnlag for intervensjon eller tiltak.

Les mer om SRS-2


BRIEF-2: Vurdering av eksekutive funksjoner hos barn og unge mellom 5 til 18 år


Torsdag 23.05.24 kl 11.30-12.00
Torsdag 20.06.24 kl 11.30-12.00

BRIEF-2 er et standardisert verktøy for vurdering av eksekutive funksjoner hos barn og ungdom i hjemme- og skolemiljø.

Dette er en kort presentasjon av endringene fra BRIEF til BRIEF-2, hvilke nye analyser man kan gjøre i BRIEF-2 og hvordan man bruker HTS for å administrere og skåre.

Les mer om BRIEF-2


BRIEF-P: Vurdering av eksekutive funksjoner hos barn 2-5:11 år


Torsdag 13.06.24 kl 11.30-12.00

BRIEF-P er et standardisert spørreskjema for vurdering av eksekutive funksjoner hos barn i alderen 2 til 5 år og 11 måneder. Skjemaet kan fylles ut av foreldre, førskolelærere eller andre personer som er i nær kontakt med barnet.

Webinaret er en kort innføring i bruk av dette verktøyet, med teoretiske bakgrunn for BRIEF samt administrering og skåring.

Les mer om BRIEF-P


NRDLS: Skalaer for utredning av ekspressivt språk og verbal forståelse hos barn


Onsdag 12.06.24 kl 11.30-12.00

Den norske versjonen av den fjerde utgaven av den velkjente språktesten The New Reynell Developmental Language Scales (NRDLS) er utviklet for vurdering av barn i aldrene 3–7 år. Verktøyet kartlegger forståelse og produksjon av språk.

Webinaret gir en rask innføring i denne versjonen.

Les mer om NRDLS


LEITER-3: En nonverbal test for vurdering av kognitiv funksjon hos barn og voksne


Tirsdag 04.06.24 kl 11.30-12.00

Leiter-3 (Leiter International Performance Scale, 3. utgave) er en nonverbal test for vurdering av kognitiv funksjon hos barn og voksne i alderen 3 til 75+ år. Testen er helt nonverbal. Dette betyr at både testmateriell og administreringen av testen er helt uavhengig av språk. Dette gjør testen spesielt egnet for vurdering av personer med vansker knyttet til språk og kommunikasjon.

Webinaret er en kort innføring i denne testen.

Les mer om Leiter-3

SEED-2: Skala for Evaluering av Emosjonell Utvikling – 2

Mandag 03.06.24 kl 11.30-12.00

SEED-2 er et kartleggingsverktøy som har til formål å vurdere emosjonelt utviklingsnivå hos barn og voksne med intellektuell funksjonsnedsettelse. SEED-2 er nå oversatt til norsk, og med en offisielt oversatt versjon vil det bli mulig å forske på SEED-2 i norsk kontekst.

Webinaret gir deg en innføring i verktøyet og hva som er nytt i versjon 2.

Les mer om SEED-2

sikker bestilling ikon

Trygg & upartisk

Tester og metoder basert på
forskning og vitenskap

kontakt oss ikon

Kontakt oss

Vær velkommen til å ta kontakt
med vårt kundesenter

handlevogn ikon

Levering

Din bestilling blir sendt deg i løpet
av 2-5 arbeidsdager

link til facebook

Følg oss

Følg, del og lik oss på Facebook