Parental Stress Index – Skjema og skåringsark

kr 525,00
This product can only be purchased by members.

Til identifisering og vurdering av (potensielle) problemområder i forholdet mellom barn og foreldre

20 på lager (kan også restbestilles)

SKU: 809-036

Beskrivelse

Parenting Stress Index

Forfatter: Richard A. Abidin

Innhold

PSI er utviklet for å identifisere stressfylte områder i familier på et tidlig tidspunkt. Testen er derfor velegnet til bruk for profesjonelle som arbeider med utsatte barn og deres familier. Den kan også anvendes forebyggende i familier som ved første øyekast er velfungerende.

Testen består av 120 utsagn som besvares av forelderen. Forelderen skal for hvert utsagn ta stilling til hvor enig han/hun er i innholdet i utsagnet. Utsagnene omhandler hvordan barnet oppfører seg, hvordan foreldrene reagerer, samt hvordan familien fungerer som helhet.

PSI skåres manuelt ved avmerking av det valgte svar på det tilhørende svarark. Spørreskjema, profilark og svarark er utformet i et praktisk alt-i-ett-format.

Testen skåres i forhold til amerikanske normer, som er basert på svar fra 2 633 mødre til barn i alderen 1 måned til 12 år, og 200 fedre til barn i alderen 6 måneder til 6 år.

PSI materialet norske spørreskjema inkl. svar- og skåreark, 10 stk*

PSI manualen er ikke lenger tilgjenlig i trykt format men kan bestilles som en elektronisk nedlastbar manual fra PAR, Inc. i USA. Link til PAR

Spørreskjema bestilles fra Hogrefe.