KONTAKT

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 3 (PPT eller tilsvarende) eller medlemsnivå 4, dvs. kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse. Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien, ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Evidensbasert sosial ferdighetstreningsprogram for barn og unge med ASF utviklet av Karolinska Instituttet i Stockholm (KIND).

Produkt Mengde

KONTAKT Norsk Manual (2021)

KONTAKT Arbeidsbok Trener (2021)

KONTAKT kursholder USB stick

KONTAKT Arbeidsbok for deltagere

Bok til deltagere på KONTAKT kurs.

KONTAKT for Foreldre på kurs

Bok til foreldre som har barn med på KONTAKT kurs.

1 på lager (kan også restbestilles)

SKU: KONTAKT

Beskrivelse

Forfatter Manual fra 2018: Sven Bölte i samarbeid med Nora Choque Olsson, Anna Fridell, Anna Råde, Ulf Jonsson & Christina Coco

Forfatter arbeidsbøker 2015: Sven Bölte, Anna Fridell, Christina Coco, Anna Råde, Anneli Sjöberg & Nora Choque Olsson

Norsk adapsjon/oversettelse: Kenneth Larsen

Nytteverdi

KONTAKT er et evidensbasert gruppeprogram etter Frankfurtmodellen for Sosial ferdighetstrening for barn fra 8-19 år med autismespekterforstyrrelse (ASF). Målet er å utvikle barn og unge med ASF og adekvate språkferdigheter sine kommunikasjonsferdigheter, sosialt samspill, empati og tilpasning i gruppesituasjoner.

KONTAKT kan brukes innen habilitering, barne- og ungdomspsykiatri og andre kliniske sammenhenger. Det finnes en egen Skole KONTAKT som ennå ikke er oversatt til norsk.

Kun sertifiserte kursholdere kan holde KONTAKT kurs, og dermed kjøpe KONTAKT materiell. Det er viktig å sikre at kursene gjennomføres nøyaktig i tråd med forskningen, for å sikre god nok effekt.

Innhold

Estimert tidsbruk: 14-24 økter som varer omtrent 1-1,5 timer hver i 1-2 runder.

Gjennom ulike aktiviteter trenes deltagerne på å ta samtaleinitiativ og forstå verbale og ikke-verbale signaler, sosiale roller, normer og forventninger. KONTAKT trener også deltakerne i problemløsning og konflikthåndtering og bidrar til bedre selvtillit, livskvalitet og sosial kompetanse.

KONTAKT består av en manual og tre arbeidsbøker. Manualen gir bakgrunnsinformasjon om autismespekterforstyrrelse (ASF) og sosial ferdighetstrening i gruppe, samt grunnleggende prinsipper og struktur for KONTAKT. Det finnes én arbeidsbok for trenere, én for barn og ungdom som deltar i ferdighetstreningen og ytterligere én som retter seg mot deltagernes foreldre.

KONTAKT-manualen er i tre deler. Første del inneholder en teoretisk oversikt over diagnosen ASF og tilgjengelige innsatser og støttetiltak for personer med ASF.

Videre beskrives sosial ferdighetstrening generelt og studier om og erfaringer spesifikt knyttet til KONTAKT. I den andre delen av manualen får man en inngående beskrivelse av KONTAKT; trening, mål, struktur, forberedelse og gjennomføring. I den tredje delen beskrives vanlige utfordringer i gruppetreningen, strategier og tilnærming.

Alternative opplegg for KONTAKT-trening med 12, 24 eller 16 økter beskrives, og manualen inneholder også mange konkrete tips og forslag til øvelser og aktiviteter. For å kunne komme i gang som KONTAKT-trener trenger man tilgang til både manual og arbeidsbok for veiledere (inkl. USB).

Arbeidsboken for trenere er en fordypning, konkretisering og aktualisering av anvisningene i KONTAKT-manualen. Den gir dessuten praktiske veiledning i hvordan KONTAKT som sosial ferdighetstrening i gruppe kan brukes i arbeid med barn og unge med ASF, som har tilstrekkelig språkferdigheter til å kunne få utbytte av kurset. Arbeidsboken for treneren kommer med en USB-minnepinne som inneholder et rikt arbeidsmateriale som kan brukes som støtte under treningen, alternativt kan filene lastes ned fra media Library.

Arbeidsboken for deltakere kan barnet bruke ut fra forutsetning, individuelle tiltak eller behandlingsmål og ut fra innsats. Barnet kan også bruke arbeidsboken etter hver økt for å fortsette med øvelsene og notere «hjemmelekser».

Arbeidsboken for foreldre hjelper foreldrene med å støtte sine barn i treningen, dels i ferdigheter de øver på under øktene og dels med «hjemmeleksene» mellom øktene.

Her kan du se en samtale mellom en manna, Christina Coco og Sven Bølte fra KIND som snakker om KONTAKT Social färdighetsträning i grupp KONTAKT (youtube.com)