ADI®-R Autism Diagnostic Interview–Revised

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 4, dvs. kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse. Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Diagnostisere autisme og gjennomgripende utviklingsforstyrrelser hos barn og voksne

Produkt Mengde

ADI-R Amerikansk manual (2004)

ADI-R, Intervjuprotokoll á 5

ADI-R, Nåtids Atferdsalgoritme 2-3 år á 10

ADI-R, Diagnostisk Algoritme 2-3 år á 10

ADI-R, Nåtids Atferdsalgoritme 4-9 år á 10

ADI-R, Diagnostisk Algoritme 4 år og eldre á 10

ADI-R, Nåtids Atferdsalgoritme 10 år pakke á 10

ADI-R, Skåringsprogram CD-rom/USB fra WPS

ADI-R skåringsprogram

ADI-R Amerikansk protokoll (à 5)

1
SKU: ADI-R

Beskrivelse

Autism Diagnostic Interview–Revised (ADI®-R)

Forfatter: Michael Rutter, MD, FRS, Ann LeCouteur, MBBS og Catherine Lord, PhD

ADI-R er et semistrukturert intervju for vurdering av atferd relatert til autismespekterforstyrrelser (ASF). ADI-R er basert på DSM-IV og ICD-10s kriterier for barneautisme og gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. Sammen med ADOS-2 er det kjent som gullstandarden for utredning av Autisme (Ryder, 2021).

Nytteverdi

 • Grundig innsamling av data fra nærstående til personer hvor det er mistanke om ASF eller relaterte forstyrrelser.
 • Nyttig som ledd i en utredning, grunnlag for behandling eller tiltaksutforming i barnehage eller skole.

Innhold

Intervjuspørsmålene kan brukes for å vurdere barn og voksne med mental alder over 2:0 år. Intervjuskjemaet består av 93 spørsmål innen tre atferdsmessige områder som er sentrale for gjennomgripende utviklingsforstyrrelse:

 • språk/kommunikative evner
 • gjensidig sosial interaksjon
 • begrensede repetitive og stereotype atferdsmønstre og interesser

Spørsmål dekker over åtte domener/innholdsområder:

 • Anamnese (bakgrunn, utdanning, tidligere diagnose og medisinering)
 • Oversikt over testpersonens atferd
 • Tidlig utvikling og utviklingsmilepæler
 • Språktilegnelse og tap av språkferdigheter eller lignende evner
 • Nåværende fungering mht. språk og kommunikasjon
 • Sosialt utvikling og lek
 • Interesser og atferd
 • Klinisk relevant atferd, inkl. aggresjon, selvskading og epileptiske symptomer.

Den erfarne testlederen gjennomfører et standardisert intervju med en forelder eller nærstående omsorgsperson, som har god kjennskap til barnets/personens aktuelle atferd og utviklingshistorie. Ved hjelp av en diagnostisk algoritme og definerte cut-off verdier, kan intervjue gi en indikasjon på mulig forekomst av autisme.

Prosedyrene for å notere og kode responser er standardisert.

Krav til testleder

ADI-R bør administreres og tolkes av klinikere med bred erfaring med kliniske intervjuer og utredning av barn med autisme eller andre utviklingsmessige forstyrrelser. Det anbefales at man kjøper opplæringsprogrammet for materiellet, som en veiledning for administrering av intervjuet eller gjennomfører et kurs i ADI-R.

RKBU Midt-Norge
RKT Sør Øst
RFM Vest
RFAA-T Nord

Systemkrav ved kjøp av skåringsprogram (bestillingsvare)

Ta vare på kvittering for kjøp av skåringsprogrammet, samt evt. unike produktkode som står inne i produktet hvis du senere får behov for support. Hogrefe gir ikke support på produktet da det er en ren reforhandlet vare fra WPS. Systemkrav: PC med Windows 10, 8, 7, Vista eller XP. WPS kundestøtte ved feil på programvare: telefon +1 424 201 88 00, e-post support@wpspublish.com 

Norske versjonen og forskningsstøtte 

Den norske versjonen, utgitt i 2006, består av skjemaer som ble oversatt i tråd med ITC-retningslinjer for adapsjon av test. Manualen er fremdeles amerikansk.

Begrepsvaliditet ble undersøkt ved å se hvordan ADI-R samsvarer med ADOS-2 (ADOS-2; Lord et al., 2012). Havdahl et al. (2017) fant tilfredsstillende begrepsvaliditet.

Det finnes også en amerikanske beslutningsalgoritmer for småbarn (Kim et al., 2012a). Halvorsen et al. (2017) skrev at det var tilstrekkelig støtte for bruk av diagnostiske beslutningsalgoritmene for småbarn så lenge ADOS-2 også brukes i utredningen. Den norske adapsjonen av ADI-R kommer ikke med denne algoritmen, da manualen er skreve i 2003, og er ikke oppdatert siden.

I forbindelse med diagnostisk utredning anbefalte flere forskere at ADI-R brukes sammen med ADOS for å øke validiteten av testresultatene (Zander et. al, 2015; Havdahl et al., 2017; Kim et. al., 2012b). Zander et al. (2015) konkluderte at brukt isolert var ADOS-2 egentlig mer nyttig i forbindelse med diagnostikk enn ADI-R alene (for mer informasjon se Ryder, 2021).

Her finner du arikkelen måleegenskaper ved norsk versjon av Autism Diagnostic Interview- Revised (ADI-R).

 

Tilleggsinformasjon

Publiseringsår

2003, 2006

Formål/Bruksområde

Diagnostisere autisme og gjennomgripende utviklingsforstyrrelser

Aldersgruppe

Barn, Voksne

Språk

Amerikansk/Engelsk manual, Norsk protokoll

Brukergruppe

Aut. klinisk psykolog, Lege med formell testkompetanse eller sertifisering

Administrasjon

Individuell

Administrasjonstid

90 –180 min

Kvalifikasjonsnivå

Du liker kanskje også…