SRS™-2 Digital test

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 3 (PPT eller tilsvarende) eller medlemsnivå 4, dvs. kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse. Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien, ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Digital test for utredning av sosiale ferdigheter hos barn og voksne, også som ledd i klinisk utredning av ASF.

Produkt Mengde

SRS-2 Norsk Digital skåring til papirtest (Quick input)

SRS-2 Norsk Digital administrasjon og skåring

Kjøp tilgang velg skjema selv.

SRS-2 Dansk Digital administrasjon og skåring

SRS-2 Fransk Digital administrasjon og skåring (kun småbarn)

SRS-2 Italiensk Digital administrasjon og skåring

SRS-2 Svensk Digital administrasjon og skåring

SKU: SRS-2

Beskrivelse

Social Responsiveness Scale – Second Edition

Forfattere: John N. Constantino, Christian P. Gruber

Fagkonsulenter for norsk versjon: Beate Ørbeck og Lene Søvold

SRS-2 samler inn informasjon om en persons sosiale fungering innen en rekke område fra ulike informanter. Fordi skårer er normaldistribuert på en skala, kan testen brukes til en rekke formål inkl. kartlegging av sosiale ferdigheter mer generelt, og som screening eller en del av en diagnostisk utredning ved mistanke om autismespeskterforstyrrelse mer spesifikt.

SRS-2 gir et kvantitativt mål på vansker med sosial fungering og fleksibilitet som et psykologisk trekk hos barn fra 2½ år og opptil voksen alder, uavhengig av hvilke diagnoser man antar kan foreligge.

SRS-2-skjemaet tar mellom 15 og 20 minutter for informanten å fylle ut og egner seg derfor som et screeningverktøy.

SRS-2 er et nyttig verktøy tilfeller hvor man ønsker å vite mer om en barn eller ung persons sosiale fungering innen en rekke områder. Verktøyet skal først og fremst brukes som en screener for å kunne vurdere barnet sosiale fungering sammenlignet med andre skandinaviske barn på samme alder, og for å utforme spissede tiltak. Ved utslag på enkelte skalaer og annen informasjon som støtter mistanke om det kan foreligge autisme, kan skårene på SRS-2 brukes til å begrunne en anbefaling for videre utredning i spesialisthelsetjenesten hvis foresatte eller personen selv ønsker å følge det opp.

Digital versjon — automatisk utregning av poeng for et raskt og sikkert resultat

Ovenfor er et eksempel på en graf som viser total poengsum fra en resultatrapport som skapes raskt og automatisk etter respondenten har fullført vurderingsskjema.
Den digitale versjonen av SRS-2 kan gjennomføres på en datamaskin eller nettbrett i Hogrefe Testsystem, HTS.

Testlederen velger SRS-2-skjemaet som skal brukes. Respondenten kan deretter gjennomføre vurderingen på stedet eller hjemme via en lenke.

HTS genererer totalskårene raskt og sikkert.

Resultatet kan leses direkte på skjermen eller skrives ut og lastes ned som PDF. Testrapporten presenterer resultatet på alle skalaer og indekser med både råskårer og standardskårer, samt individets respons på hvert enkelt testledd. Rapporten inneholder en kort beskrivelse av hva den enkeltes samlede poengsum kan indikere (samme beskrivelsen som finnes i håndboken).

Hver administrasjon av et skjema koster prisen av  én test uavhengig av hvilken av de fire SRS-2-skjemaene som brukes.

Hvis du ikke allerede har en brukerkonto i Hogrefe Testsystem, HTS, må vi signere en databehandlingsavtale i henhold til GDPR før du kan komme i gang.

Veiledning til kjøp av skåring (quick input) eller digital administrasjon og skåring

Det er mulig å kjøpe papirbaserte tester og skåre de digitalt. Det er per dags dato behov for egne kontoer til skåring (ikke samme som du administrerer fra) hvis du ønsker å kjøpe skåring kun til lavere pris. Den vanlige HTS brukerkontoen som brukes til administrasjon og skåring av tester, kan også brukes til skåring kun (quick input), men da vil det koste det samme som administrasjon og skåring. Systemet kan ikke per dags dato skille mellom skåring alene og skåring og administrasjon.

Tilleggsinformasjon

Kvalifikasjonsnivå

,

SRS-2 Norsk Digital skåring til papirtest (Quick input)

Kvalifikasjonsnivå

,

SRS-2 Norsk Digital administrasjon og skåring

Kvalifikasjonsnivå

,

SRS-2 Dansk Digital administrasjon og skåring

Kvalifikasjonsnivå

,

SRS-2 Fransk Digital administrasjon og skåring (kun småbarn)

Kvalifikasjonsnivå

,

SRS-2 Italiensk Digital administrasjon og skåring

Kvalifikasjonsnivå

,

SRS-2 Svensk Digital administrasjon og skåring

Kvalifikasjonsnivå

,