ABAS-3 Norsk intervensjonsguide (2021)

kr 1720,00

Intervensjonsguide som hjelper deg å utforme tiltak for personer med nedsatt adaptiv fungering.

42 på lager (kan også restbestilles)

SKU: 840-206

Beskrivelse

ABAS-3 intervensjonsguide gir deg mulighet til å finne gode tiltak på testleddsnivå og bruke ABAS-3 til mer enn bare å kartlegge adaptive ferdigheter.

ABAS-3 Intervensjonsguide inneholder anbefalte intervensjonstiltak for testledd i ABAS-3 for alle fem vurderingsskjema: foresatte (0-5 år), foresatte (5-21 år), barnehageansatte, lærer, og voksen.

Utviklings- og alderstilpassede tiltak på tvers av funksjonsområder hjelper utreder å veilede i hvordan adaptive ferdigheter kan trenes, forbedres eller kompenseres for.  Intervensjonsaktivitetene er enkle, ukompliserte forslag og oppgaver designet for å hjelpe individer i å forbedre deres fungering hjemme, på skolen, på jobben, samt i samfunnet.

Avhengig av implementeringskonteksten kan disse strategiene brukes med et individ, en liten gruppe, eller en hel klasse. Strategiene kan inneholde adaptive eller justerende aktiviteter samt det å gjøre endringer i omgivelsene, alt mens individets adaptive respons på intervensjonen og dens effektivitet blir monitorert og fulgt opp.

Hvordan bruker jeg ABAS-3 Intervensjonsguide? 

Gå tilbake til vurderingene av de relevante adaptive funksjonsområdene på skjemaet og noter hvilke testledd som ble vurdert med 0 (har ikke evnen/ kan ikke utføre atferden) eller 1 (aldri [eller nesten aldri]). For de testledd som er viktigst for individets adaptive atferdsvansker, velg de tilsvarende intervensjoner ved å samtidig ta din kliniske vurdering i betraktning.
Det er viktig å fastslå om ferdigheten tilsvarer individets kronologiske alder. Diskuter disse strategiene med viktige personer i individets liv (f.eks. foreldre, lærer, samboer) og bestem hvordan og når de utvalgte intervensjonsstrategier skal implementeres for individet. Overvåk intervensjonsimplementeringen sammen med personen som vurderes, ansatte i skolen eller nærstående.

Dokumenter