Filtrer på alder

Filtrer på forfatter

Filtrer på administrasjon

Filtrer på brukergruppe

Filtrer på hensikt

Filtrer på språk

Filtrer på tidsbruk

E-læring

Viser alle 15 resultater

 • E-læring

  ABAS-3 kurs (E-læring)

  Kurs i  ABAS-3 for sertifiserte testbrukere (nivå 3 og 4).

  Se mer
 • Sertifiseringskurs

  ABAS-3 Sertifiseringskurs (E-læring + samling)

  Sertifiseringskurs i ABAS-3 adaptiv kartlegging. Legg til Grunnkurs PPT hvis du ikke har gjennomført det tidligere.

  Se mer
 • E-læring

  BRIEF-2 Kurs (E-læring)

  Har du  generell testkompetanse eller har gjennomført  Grunnkurs PPT/Helse og ønsker e-læring i BRIEF-2? Da er dette kurset for deg.

  Se mer
 • E-læring

  Etisk bruk av arbeidspsykologiske tester (E-læring)

  Vil du lære mer om etisk bruk av arbeidpsykologiske tester, eller ønsker du å gjennomføre en sertifisering i en av Hogrefes tester? Da er dette kurset for deg.

  Se mer
 • E-læring

  Etisk bruk av tester i PPT/Helse (E-læring)

  Dette kurset gir deg opplæring i eller oppfriskning av de etiske retningslinjene for bruk av test i PPT og Helse.

  Se mer
 • E-læring

  Evne og evnetesting i PPT/Helse (E-læring)

  Introduksjon til evne og evnetesting. Denne modulen er en del av sertifiseringskursene i de ulike evnetestene, men kan også tas som selvestendig oppfriskningsmodul.

  Se mer
 • E-læring

  Grunnkurs HR (E-læring)

  Grunnkurset er nødvendig for å gjennomføre sertifisering i andre tester enn NEO-PI-3. I NEO-PI-3 er kurset allerede bygget inn i sertifiseringen.

  Se mer
 • E-læring

  Grunnkurs PPT/Helse (E-læring)

  Består av to moduler Psykometri for PPT/Helse og Etisk bruk av test i PPT/Helse. Må gjennomføres som en del av en sertifisering eller i forkant av sertifisering.

  Se mer
 • Kurs

  NEO-PI-3 Oppfriskningskurs for sertifiserte brukere (samling)

  Trenger du en oppfriskning i NEO-PI-3? Ønsker du å spesialisere deg mot ledelseutvikling, rekruttering eller coaching/klinisk bruk? Da er dette kurset for deg.

  Se mer
 • E-læring

  NRDLS kurs (E-læring)

  Ønsker du en rask introduksjon til NRDLS? Da er kanskje denne e-læringen for deg.

  Se mer
 • E-læring

  Psykometri for HR (E-læring)

  Psykometrisk kunnskap er nødvendig for å kunne tolke psykometriske tester. Denne modulen gir deg innføring i psykometri som fagfelt.

  Se mer
 • E-læring

  Psykometri for PPT/Helse (E-læring)

  Trenger du en rask opplæring i eller oppfriskning av  psykometriske kompetanse? Da er dette kurset for deg. Modulen er også en del av Grunnkurs PPT.

  Se mer
 • Kurs

  Sertifiseringkurs i TOP for HR (E-læring+samling)

  Kontraproduktiv arbeidsatferd kan være en stor kostnad for bedriften.  Her kan TOP hjelpe deg med både å estimere risiko for at en gitt profil er kontraproduktiv i en gitt rolle, og å avvise hypoteser om kontraproduktiv atferd som kan dannes på bakgrunn av NEO.

  Se mer
 • E-læring

  SON-R 2-8 og 6-40 kurs (E-læring)

  Introduksjon til SON-R 6-40 som verktøy for sertifserte testbrukere. Dette kurset setter SON-R teoretiske rammeverk i kontekst og gir deg en rask introduksjon til verktøyet.

  Se mer
 • E-læring

  Språk og språkforstyrrelser (E-læring)

  Har du lyst til å friske opp din kunnskap om språk og språkvansker? Denne modulen retter seg spesifikt mot det teoretiske fundamentet for NRDLS, men kan også være nyttig for mer generell oppfriskning på språk og språkvansker.

  Se mer