Grunnkurs HR (E-læring)

kr 1100,00
Want a discount? Become a member!
This product can only be purchased by members.

Grunnkurset er nødvendig for å gjennomføre sertifisering i andre tester enn NEO-PI-3. I NEO-PI-3 er kurset allerede bygget inn i sertifiseringen.

Kvantumsrabatt

Antall 3 – 910 +
Rabatt 10%15%
Din pris kr 990,00kr 935,00
SKU: Grunn-HR

Beskrivelse

Hvem er kurset relevant for?

Alle ansatte i HR som bruker arbeidspsykologiske tester i deres hverdag eller studenter som ønsker å jobbe i HR sektoren etter fullført studie.

Det stilles ikke krav til at man har testkompetanse i spesifikke tester for å ta kurset.

Om kurset

Dette kurset har som formål å utruste deg som testbruker og bidra til at du bruker tester hensiktsmessig, med profesjonalitet og på en etisk forsvarlig måte.

Du kan stoppe og gå ut av kursplattformen når du vil, og logge deg inn igjen når du er klar til å fortsette. Du har én måned på å gjennomføre kurset, før lenken slutter å virke. For å bestå kurset og få kursbevis, må du ha lest minst 80 % av teksten og svart korrekt på 80 % av spørsmålene. Det er mulig å besvare oppgavene flere ganger.

Det er estimert at det tar ca. 2-3 timer å gjennomføre kurset.

Innhold

Forskning støtter antagelsen om at rett bruk av psykologiske tester øker treffsikkerheten i rekruttering og seleksjon, samt at tester kan ha nytteverdi i personlig utvikling av ansatte (Schmidt, 2016; Costa& McCrae, 2008). Bruk av tester gir deg imidlertid ikke bare fordeler. Som testbruker har du både et juridisk- og etisk ansvar, og du plikter å anvende tester profesjonelt og i tråd med rådende retningslinjer i fagfeltet.

I dette kurset vil du bli introdusert til International Test Commission (ITC) Retningslinjer for testbruk (2013). Den norske versjonen av retningslinjene er oversatt av Testpolitisk utvalg i Norsk Psykologforening (NPF), og omtales ofte kun som Testetiske retningslinjer. Retningslinjene beskriver profesjonelle- og etiske standarder for testbruk, uavhengig av om testing skjer innen psykisk helsevern eller i en arbeidspsykologisk kontekst. Retningslinjene er med andre ord styrende for all bruk av psykologiske tester.

ITC har også utviklet spesifikke Retningslinjer for digitale tester (2005). Disse retningslinjene tar for seg utfordringer knyttet til IT-administrerte tester, og er derfor relevant for de fleste brukere innen det arbeidspsykologiske fagfeltet.

Selv om dette kurset primært vil fokusere på juridiske- og etiske plikter i en arbeidspsykologisk kontekst, anbefales du å lese gjennom begge retningslinjene i sin helhet før du går videre i kurset.

Kurset består av 6 ulike tema eller bolker. Tematisk er kurset lagt opp som en typisk testprosess: Det begynner med temaet testforberedelser og ender med temaene tilbakemelding og evaluering.

Hvert tema berører aktuelle juridiske- og etiske betraktninger ved testing innen HR, og avsluttes med praktiske oppgaver. For å komme videre i kurset må du besvare oppgavene. Ditt svar vil ikke være poenggivende, og inngår ikke i vurderingen av bestått kurs. Oppgavene har utelukkende som målsetning å skape refleksjon rundt kursets innhold.

Tilleggsinformasjon

Type produkt

Nivå

Tilgangsbegrensning

Åpen

Kvalifikasjonsnivå

, , , , ,