Psykometri for PPT/Helse (E-læring)

kr 550,00

Trenger du en rask opplæring i eller oppfriskning av  psykometriske kompetanse? Da er dette kurset for deg. Modulen er også en del av Grunnkurs PPT.

Kvantumsrabatt

Antall 3 – 910 +
Rabatt 10%15%
Din pris kr 495,00kr 467,50
SKU: Grunn-PPT-2

Beskrivelse

Hvem er kurset relevant for?

  • Studenter på masternivå/profesjonsstudenter som ønsker å bruke psykometriske tester i deres arbeid
  • Ansatte i PPT/Helse som ønske en generell oppfriskning i etikk og psykometri
  • Ansatte i PPT/Helse som vil gjennomføre sertifiseringskurs i en av våre tester
  • Forskere som skal bruke Hogrefes tester i sitt arbeid.

Kurset er en del av Grunnkurs for PPT/Helse. Kurset må bestås før man gjennomfører sertifiseringskurs i Hogrefes tester og verktøy. Kurset kan også ta som enkeltstående kurs. Det er et åpent kurs som kan kjøpes av alle uavhengig av bakgrunn. For å kunne ta det etiske ansvaret det er å bruke test må man forstå psykometrien bak.

Tid

Det er estimert at det tar omtrent 2 timer å gjennomføre kurset. Noen bruker 4 timer andre bruker 1,5 time, men snittiden er 2 timer. Hvis du har lite kompetanse innen kvantitativ metode og statistikk vil det ta lengere tid å gjennomføre kurset.

Du kan gå frem og tilbake i modulene som du selv ønsker.

Fra du kjøper kurset har du 30 dager til å gjennomføre e-læringen. Etter 30 dager lukker din tilgang til kurset.

Hva er kursets læringsutbytte? 

Kjenner du til begrepene Z-skåre, Stanine og persentil? Kan du forklare disse godt nok til en person uten kunnskap om statistikk, metode og psykometri? Vet du forskjellen på normutvalg og populasjon? Kan du forklare en kollega hva et konfidensintervall er, og hvorfor det er relevant i testing? Kan du vurdere en kartleggings åpenbare validitet (face validity)? Hva med konstruktvaliditet? Hvilken kompetanse har du som gjør deg i stand til å vurdere dette? Hva med spesifisitet og sensitivitet? Når sjekket du sist ut dette før du brukte et testverktøy som sies å være diagnostisk? Kan du bruke denne informasjonen på en god måte til å tolke testens validitet? Forstår du hva base rate er? Er du i stand til å tolke det? Kjenner du til din egen risiko for å trekke feilslutninger fra test hvis du ikke benytter deg av base rate informasjon?

Disse og mange andre spørsmål forsøker vi å svare ut på en enkel og forståelig måte i denne modulen.

Psykometrisk kompetanse er relevant både for å vurdere et verktøys gyldighet, og for å kunne gi en forsvarlig tolkning av en test. I tillegg er det et nødvendig premiss for å gjøre etiske vurderinger når du bruker en psykometrisk test. Selv som vanlig forbruker møter du psykometri i din hverdag. Ville det ikke vært interessant å forstå hvordan det virker? Kunnskap om psykometri og psykometrien som fagfelt vil ikke bare gi deg kompetansen du trenger for å kunne vurdere hvilken test som egner seg best, og tolke resultatet fra den testen, det vil også gi deg et perspektiv på hvor vanskelig det er å måle disse variablene, og hvorfor det er viktig å være forsiktig med å tolke resultater på en test, i et vakuum, uten annen informasjon.

Innhold

Kurset inneholder en modul og mododulen består av fire tema.

Det første tema gir deg en rask innføring i hva psykometri er og hvorfor denne kompetansen er relevant for deg. Du blir introdusert for sentrale begreper og deres relevans.

I tema to blir du introdusert for hvordan en psykometrisk test utvikles, slik at du bedre kan forstå testers konstruksjon og valg forfatterne har gjort i utviklingsprosessen.

Tema tre handler om validitet og reliabilitet: å vurdere en tests indre og ytre gyldighet er essensielt når man bruker psykometriske tester.

Til slutt, i tema fire, tar vi et kritisk blikk på psykometriske tester og kost nytte analyse av å bruke slike verktøy.

Målet etter gjennomført modul er at du skal sitte igjen med ny kompetanse, uavhengig om du er klinisk psykolog, pedagog/spesialpedagog, fagperson med master i psykologi eller student. Som vår kunde ønsker vi at du skal være i stand til å vurdere kvaliteten på de verktøy du bruker og tolke resultater i tråd med manualens intensjon.

Tilleggsinformasjon

Type produkt

Nivå

Tilgangsbegrensning

Åpen

Kvalifikasjonsnivå

, , , , ,