Etisk bruk av tester i PPT/Helse (E-læring)

kr 550,00
This product can only be purchased by members.

Dette kurset gir deg opplæring i eller oppfriskning av de etiske retningslinjene for bruk av test i PPT og Helse.

Kvantumsrabatt

Antall 3 – 910 +
Rabatt 10%15%
Din pris kr 495,00kr 467,50
SKU: Grunn-PPT-1

Beskrivelse

Hvem er kurset relevant for?

  • Studenter på masternivå/profesjonsstudenter som ønsker å bruke psykometriske tester i deres arbeid
  • Ansatte i PPT/helse som ønske en generell oppfriskning i ITC-retningslinjer og retningslinjer for bruk av tester i en opplæringskontekst.
  • Ansatte i PPT/helse som vil gjennomføre sertifiseringskurs i en av våre tester
  • Innkjøpere eller administratorer i PPT/helse som kjøper inn, oppbevarer eller administrer tester på vegne av fagpersoner
  • Politikere og forvaltere som fatter beslutninger som påvirker administrasjon av tester
  • Forskere som skal bruke Hogrefes tester i sitt arbeid
  • Den allmenne befolkning som ønsker å lære mer om hvilke etiske krav som stilles til testbrukere og administrering og tolkning av test.

Kurset er en del av Grunnkurs for PPT/Helse. Kurset må bestås før man gjennomfører sertifiseringskurs i Hogrefes tester og verktøy. Kurset er tilgjengelig for alle og kan kjøpes som privatperson.

Om kurset

Alle psykologiske tester har både en nytteverdi og et potensial til å medføre skade på den som testes. For å regulere bruken av psykologiske tester har man tre styringsmekanismer.

Den første styringsmekanismen er krav om sertifisering eller formell testkompetanse (i Norge er ikke dette regulert av eksterne aktører), den andre er juridiske lover og føringer, og den siste og kanskje viktigste i daglig praksis er de testetiske retningslinjene.

De etiske retningslinjene for bruk av psykometriske tester er utviklet for å redusere sannsynligheten for å utsette testpersoner for unødvendig harme, stress, påkjenning eller negative erfaringer i, under og etter utredning. De skal i tillegg forhindre at det gjennomføres unødig kartlegging.

Sertifisering er noe man typisk gjennomfører én gang, mens de testetiske retningslinjene skal i likhet med lovverket veilede daglig praksis. De skal tas med i betraktningen hver gang man forholder seg til psykologiske tester; når man kjøper inn, oppbevarer, forberedelse, tar beslutninger, gjennomfører, vurderer og gir tilbakemelding.

Kursets innhold og læringsutbytte

Denne modulen er en introduksjon til de testetiske retningslinjene. Modulen inneholder et kort historisk overblikk, gjennomgang av de essensielle momentene i ITC-guidelines norske oversettelse, tanker rundt “den kompetente testbruker”, introduksjon til dilemmaer man kan møte i praksis og til slutt en liten test for å sikre at du har fått med deg innholdet.

Det er viktig å ha i bakhodet at gjennomføringen av denne modulen ikke automatisk gjør deg til en kompetent testbruker; dette er et skritt på veien til å bli en kompetent eller en mer kompetent testbruker.

Modulen består av 22 korte kapitler. Noen kapitler inneholder scenario og spørsmål knyttet til de etiske dilemma som beskrives. Målet er at du som kursdeltager skal reflektere over hvordan de ulike prinsippene i ITC-retningslinjene gjør seg gjeldende i din hverdag, og hvordan du kan gå frem for å bli en mer kompetent testbruker.

For å bestå kurset må du lese 80 % av innholdet (i standard lesehastighet), se 80 % av filmene og svare korrekt på 80 % av de avsluttende oppgavene. Du får 30 dager til å gjennomføre kurset.

Målet etter gjennomført modul er at du skal sitte igjen med ny kompetanse, uavhengig av ditt tidligere kunnskapsnivå. Du skal forstå hvilke prinsipper som styrer etisk bruk av psykometriske tester og hva som skal til for å bli en kompetent testbruker.

 

Er du mest interessert i etisk bruk av test i kartlegging hos flerspråklige? Kurset blir tilgjengelig høsten 2024. 

Tilleggsinformasjon

Type produkt

Nivå

Tilgangsbegrensning

Åpen

Kvalifikasjonsnivå

, , , , ,