Evne og evnetesting i PPT/Helse (E-læring)

kr 550,00

Introduksjon til evne og evnetesting. Denne modulen er en del av sertifiseringskursene i de ulike evnetestene, men kan også tas som selvestendig oppfriskningsmodul.

Kvantumsrabatt

Antall 3 – 910 +
Rabatt 10%15%
Din pris kr 495,00kr 467,50
SKU: Fag-PPT-1

Beskrivelse

Hvem egner kurset seg for?
• Studenter på masternivå/profesjonsstudenter som ønsker å bruke psykometriske tester i deres arbeid
• Ansatte i PPT/helse som ønske en generell oppfriskning på evneteori og evnetester.
• Forskere som skal bruke Hogrefes tester i sitt arbeid.

Denne modulen er en del av følgende kurs:
• Sertifisering i CFT-20-R for PPT
• Sertifisering i SON-R for PPT/helse
• SON-R: for sertifiserte testbrukere
Hvis du er usikker på om du kvalifiserer til kurset, ta kontakt med Hogrefe for en avklaring på gry.bakli@hogrefe.no. Vi må sjekke din kvalifikasjon før du får tilgang til kurset.

Om kurset
Testkompetanse handler like mye om fagkompetanse som opplæring i selve testen. I tillegg til det vi har lært om faget under studiet, må vi holde oss oppdatert på nyere teorier og forskning. Det psykologifaglige forskningsfeltet flytter hele tiden på seg, slik at det som ble ansett som “normalt” og sannheter i 2000, ikke nødvendigvis er normalt eller sant lenger. Det finnes ikke én enhetlig teori om intelligens. For å kunne bruke intelligens- og evnetester på en forsvarlig måte, må du som testleder være kjent med all relevant teori, og gjøre en vurdering av om testen tester intelligens, intelligenser eller enkelt evner.
Kurset skal kvalifisere deg for å bruke psykometriske tester i henhold til internasjonale og norske etiske retningslinjer (ITC-ethical guidelines). Du vil få en innføring i det teoretiske grunnlaget for evnetester og evnetesting, en kort oversikt over tilgjengelige verktøy, samt en oppdatering på de nyeste trendene.
Det tar omtrent 2-3 timer å gjennomføre modulen, avhengig av hvor nøye du leser vedlagte dokumenter og rapporter og hvor mye tid du bruker på å jobbe med praktiske oppgaver.
For å bestå kurset må du lese 80 % av innholdet (i standard lesehastighet), se 80 % av filmene og svare korrekt på 80 % av de avsluttende oppgavene. Du får 30 dager til å gjennomføre kurset.

Innhold
Denne modulen introduserer deg for intelligensbegrepet og andre sentrale begreper i evnetesting. Den tar et kritisk blikk på evnetesting gjennom en historisk gjennomgang fra de første standardiserte testene til i dag. Du får også en gjennomgang av historiske og relevante intelligensteorier, og hvordan disse teoriene påvirker tolkning av test. Du får en rask (og nødvendigvis ufullstendig) oversikt over verbale og ikke verbale tester på markedet i dag, og Hogrefes tester blir satt i kontekst. Du blir også til sist introdusert for diskusjonen rundt evnetestens prediksjonsverdi. Modulen avsluttes med en oppsummerende test.

Læringsutbytte
Målet etter gjennomført modul er at du skal sitte igjen med ny kompetanse, uavhengig om du er klinisk psykolog, pedagog/spesialpedagog, fagperson med master i psykologi eller student. Vi ønsker å belyse at testvariasjon er nødvendig i en flerkulturell og heterogen befolkning, og at det teoretiske fundament vi legger til grunn for vår tolkning, påvirker validitet og reliabilitet av de skårene vi henter ut i den andre enden.

Tilleggsinformasjon

Type produkt

Nivå

Tilgangsbegrensning

Godkjenning + Ansatte i PPT/Helse