SON-R 2-8 og 6-40 kurs (E-læring)

kr 750,00
Dette kurset er for sertifiserte testbrukere som ønsker en rask innføring i SON-R, og som selv ønsker å sette seg inn i testen i sitt eget tempo. For å kjøpe kurset må du eller din bedrift være registrert med nivå 3 (PPT) eller 4 (Helse) medlemskap, eller du kan ta kontakt med oss for å få tilgang til å kjøpe kurset på info@hogrefe.no.

Introduksjon til SON-R 6-40 som verktøy for sertifserte testbrukere. Dette kurset setter SON-R teoretiske rammeverk i kontekst og gir deg en rask introduksjon til verktøyet.

Kvantumsrabatt

Antall 3 – 910 +
Rabatt 10%15%
Din pris kr 675,00kr 637,50
SKU: E-SON640

Beskrivelse

Hvem egner kurset seg for?

Ansatte i PPT og helse (eller lignende) som allerede har testkompetanse i andre evnetester og skal bruke SON-R 2-8 og 6-40 i sitt daglige arbeid.

Hvis du er usikker på om du kvalifiserer til kurset ta kontakt med Hogrefe for en avklaring på kurs@hogrefe.no. Vi må sjekke din kvalifikasjon før du får tilgang til kurset.

Om kurset

Den første modulen i kurset gir deg en innføring i det teoretiske grunnlaget for evnetester og evnetesting og oppdaterer deg på de nyeste trendene. Du får en rask oversikt over tilgjengelige testverktøy på markedet og hvor SON-R passer inn i denne oversikten.

Modul to gir deg en introduksjon til SON-R 6-40: teoretisk grunnlag, utvikling gjennom tidene, hvordan man har sikret at testen er så kultursensitiv som mulig og spesifikke egenskaper ved testen som man må kjenne til.

Modul tre bygger på modul to og gir deg en videre introduksjon til SON-R 2-8. Selv om du selv ikke kommer til å bruke denne testen, er det viktig at du setter deg inn i resonnementet bak at den er litt annerledes konstruert enn SON-R 6-40.

Modul fire viser deg hvordan de ulike deltestene administreres gjennom små videosnutter med aldersadekvate barn og unge.

Du kan stoppe og gå ut av kursplattformen når du vil, og logge deg inn igjen når du er klar til å fortsette. Du har én måned på å gjennomføre kurset før lenken slutter å virke. For å bestå kurset og få kursbevis, må du ha lest minst 80 % av teksten, sett 80 % av filmene og svart korrekt på 80 % av spørsmålene. Det er mulig å besvare testen flere ganger, men da starter du forfra med svar for hvert forsøk.

Det er estimert at det tar ca. 14 timer (to fulle dager) å gjennomføre kurset, med øvelser og oppfølgning. Du kan selvsagt oppleve at du bruker lengre tid hvis du har lite kunnskap om evnetesting før kurset og ønsker å sette deg grundig inn i informasjonen.

NB! Flere steder i kurset refereres det til manualen. Det er også en klar fordel å ha tilgang til test-kit under kurset, spesielt for å få nytte av den siste modulen som viser administrasjon av de ulike deltestene.

Du kan bestille testen her: SON-R 2-8 og SON-R 6-40.

Innhold

Kurset består av fire moduler, hvor hver modul har et ulikt antall kapitler.

Modul 1: Evne og evnetesting i PPT gir deg en introduksjon til intelligensbegrepet og andre sentrale begreper i evnetesting. Den gir deg en historisk oversikt over de første standardiserte testene, utviklingen av intelligenstester, verbale og ikke-verbale tester på markedet i dag og evnetesters prediksjonsverdi. Modulen avsluttes med en oppsummerende test.

Modul 2: SON-R 6-40: En introduksjon gir deg en innføring i SON-R sin utvikling fra 1946 frem til i dag og teoretisk fundament for testbatteriet. Du vil lære mer om hvem som kan testes og når, hva SON-R 6-40 måler, normering, reliabilitet og validitet. SON-R sammenlignes med andre tester inkl. Wechsler testbatteriene og du vil få en teoretisk innføring i administrasjon, skåring og tolkning.

Modul 3: SON-R 2-8: En introduksjon gir deg innføring i hvem som kan bruke SON-R 2-8 og krav en slik ikke-verbal test setter til deg som administrator. Du får en gjennomgang av testens innhold, standardisering, psykometriske egenskaper, validitetsstudier som er utført av interne og eksterne forskere, forskning fra Sverige, administrering og skåring, samt en oppsummerende test for de teoretiske modulene.

Disse tre modulene er den teoretiske innføringen i SON-R. Den siste modulen, modul 4, gir deg en mer praktisk innføring. Du får best utnyttelse av denne modulen hvis du sitter med testsettet og kan øve deg samtidig som du ser videoene.

Modul 4: SON-R administrasjon er mer praktisk rettet. Den er ment som støtte når du skal i gang med å øve deg på administrering av SON-R. I fysiske kurs bruker vi disse videoene i gjennomgangen av testen. Her vil du se videosnutter med de verbale instruksjonene, og med barn og unge i relevant aldersspenn.

Tilleggsinformasjon

Type produkt

Nivå

Tilgangsbegrensning

Godkjenning + testkompetanse

vuo-path-hash

5426202d-b251-4d98-89ab-d840407a70d2