ABAS-3 Sertifiseringskurs (E-læring + samling)

kr 0,00

Sertifiseringskurs i ABAS-3 adaptiv kartlegging. Legg til Grunnkurs PPT hvis du ikke har gjennomført det tidligere.

Produkt Mengde

Etisk bruk av tester i PPT/Helse (E-læring)

Dette kurset gir deg opplæring i eller oppfriskning av de etiske retningslinjene for bruk av test i PPT og Helse.

Psykometri for PPT/Helse (E-læring)

Trenger du en rask opplæring i eller oppfriskning av  psykometriske kompetanse? Da er dette kurset for deg. Modulen er også en del av Grunnkurs PPT.

ABAS-3 kurs (E-læring)

Kurs i  ABAS-3 for sertifiserte testbrukere (nivå 3 og 4).

kr 850,00

Digitalt samling ABAS-3 16. oktober 2024 (velg én dato)

Kurshale på 3 timer med gjennomgang av e-læringen og en ny case fra PPT.

Sertifiseringsbevis

Utstedelse av sertifiseringsbevis

kr 150,00

Kvantumsrabatt

Antall 3 – 910 +
Rabatt 10%15%
Din pris kr 0,00kr 0,00
SKU: E-ABAS-S

Beskrivelse

Hvem egner kurset seg for?

ABAS-3 er et meget godt verktøy til personer som jobber med tiltaksutforming i barnehage, bolig, barnevern, skole og for sykepleiere og leger som ønsker å vurdere en persons tap av adaptiv fungering ved mistanke om Alzheimer, Huntingtons, MS, Parkinsons eller lignende sykdommer som fører til tap av adaptive ferdigheter. Sertifiseringskurset egner seg for alle med minimum BA grad i helse, sosial eller pedagogiske fag og som gjennom sin jobb har ansvar for kartlegging og tilretteleggelse for personer med svak eller svekket adaptiv fungering.

Hvis du er usikker på om du kvalifiserer til kurset, eller det ikke er mulig å booke kurset ta kontakt med Hogrefe for en avklaring på gry.bakli@hogrefe.no. Vi må sjekke din kvalifikasjon før du får tilgang til kurset og opprette deg som bruker avhengig av  ditt kvalifikasjonsnivå.

Når du gjennomfører sertifiseringskurs ved Hogrefe, får du grunnleggende testkompetanse ved å bestå Grunnkompetansemodulene i Etikk og psykometri. Denne kompetansen danner grunnlag for videre sertifisering i andre av våre tester som egner seg for bruk av personer med din kompetanse, faglige bakgrunn og stilling.

Estimert tidsbruk 

Det er estimert at sertifiseringskurset tar mellom 8-16 timer avhengig av din tidligere kompetanse og arbeidstempo. Du har tilgang til e-læringen i 30 dager og kan gå ut og inn som du vil. Hvis du ønsker ekstra påfyll eller mer fokus på PPT kan du krysse av for den digitale kurshalen med vår kursholder Gry Bakli, som erfaring fra flere PPT kontorer.

Om kurset

Kurset skal kvalifisere deg for å bruke psykometriske tester i henhold til internasjonale- og norske etiske retningslinjer. Kurset introduserer deg for ABAS-3 som verktøy, gjennom historien til fem personer som er i kontakt med helsevesenet eller PPT/BUP. Du vil bli kjent med relevante begreper, hvordan du administrerer, skårer og tolker ABAS-3, samt hvordan du kan bruke kartleggingen til å utforme tiltak.

Du kan stoppe og gå ut av kursplattformen når du vil, og logge deg inn igjen når du er klar til å fortsette. Du har én måned på å gjennomføre kurset før lenken slutter å virke. For å bestå kurset og få kursbevis, må du ha lest minst 80 % av teksten og svart korrekt på 80 % av spørsmålene. Det er mulig å besvare oppgavene flere ganger.

Det er estimert at det tar ca. 6-8 timer å gjennomføre kurset. Du kan selvsagt oppleve at du bruker lengre tid hvis du har lite testkompetanse og kompetanse om ABAS-3 før kurset og/eller ønsker å sette deg grundig inn i informasjonen.

Innhold

Kurset består av fem moduler, hvor hver del har et ulikt antall kapitler.

Modul 1: Psykometri for PPT gir deg en innføring i de grunnleggende prinsippene og gjør deg i stand til å vurdere testens psykometriske egenskaper og bruke disse psykometriske egenskapene i din tolkning. Etter modulen skal du ha en grunnleggende innsikt i hvordan en psykometrisk test utvikles og psykometriske betingelser for faglig forsvarlig bruk av tester.

Modul 2: Etisk bruk av psykometriske tester i helse/PPT gir deg en innføring i ITC-testetiske retningslinjer og de retningslinjene din fagforening har signert på vegne av deg som testbruker. Etter gjennomføring av modulen skal du delta aktivt i å fremme og ivareta profesjonelle og etiske standarder for testbruk i henhold til internasjonale og nasjonale retningslinjer. Du skal også kunne basere beslutninger om metodebruk på en analyse av testpersonens behov og verktøyets nytteverdi.

Modul 3: ABAS-3: Introduksjon – her blir du introdusert for de fem personene vi skal følge gjennom kurset og konseptet «adaptive ferdigheter». Du får en oversikt over hvordan ABAS-3 er konstruert og standardisert, og hvorfor dette kan være et godt verktøy i en utredningsprosess.

Modul 4: ABAS-3: Administrering og skåring – her tar vi for oss administrering og skåring, noe som vil gi deg oversikt over hva du bør tenke på før, under og etter administrering av ABAS-3. I denne modulen får du mulighet til å øve deg på å skåre en kartlegging. Du må følgelig ha tilgang til manualen med normene.

Modul 5: ABAS-3: Tolkning og tiltak – her introduseres du for tilleggsanalyser av ABAS-3. Du får igjen mulighet til å gjennomføre disse analysene på en faktisk case. Du blir videre introdusert for fagpersoners diskusjon av tolkning og tiltak. Deretter vil du stifte bekjentskap med ABAS-3 intervensjonsguide og få en rask innføring i hvordan testen kan brukes til å utforme tiltak.

Du kan gå frem og tilbake i modulene som du selv ønsker.

Om den digitale kurshalen

• Digitalt kurs kl. 09:00-12:00 for gjennomgang av innhold i e-læringen + ABAS-3 som verktøy.

Maks 15 plasser/kurs. Påmelding er bindende.

Tilleggsinformasjon

Type produkt

Nivå

Tilgangsbegrensning

Godkjenning

Etisk bruk av tester i PPT/Helse (E-læring)

Type produkt

Nivå

Tilgangsbegrensning

Åpen

Kvalifikasjonsnivå

, , , , ,

Psykometri for PPT/Helse (E-læring)

Type produkt

Nivå

Tilgangsbegrensning

Åpen

Kvalifikasjonsnivå

, , , , ,

ABAS-3 kurs (E-læring)

Type produkt

Nivå

,

Tilgangsbegrensning

Generell testkompetanse eller gjennomføring Grunnkurs

Kvalifikasjonsnivå

,