Psykometri for HR (E-læring)

kr 550,00

Psykometrisk kunnskap er nødvendig for å kunne tolke psykometriske tester. Denne modulen gir deg innføring i psykometri som fagfelt.

Kvantumsrabatt

Antall 3 – 910 +
Rabatt 10%15%
Din pris kr 495,00kr 467,50
SKU: Grunn-HR-2

Beskrivelse

Hvem er kurset relevant for?

Studenter på masternivå/profesjonsstudenter som ønsker å bruke psykometriske tester i deres arbeid
• Ansatte i HR som ønske en generell oppfriskning i psykometri
• Ansatte i HR som vil gjennomføre sertifiseringskurs i en av våre tester
• Forskere som skal bruke Hogrefes tester i sitt arbeid.

Om kurset
Kurset er en del av Grunnkurs for HR. Kurset må (sammen med modulen Etisk bruk av arbeidspsykologiske tester) bestås før man gjennomfører sertifiseringskurs i Hogrefes tester og verktøy.
I dette kurset vil vi presentere en rekke eksempler på begreper du må kjenne til for å kunne bli en kompetent testleder.
Psykometrisk kompetanse er relevant både for å vurdere et verktøys gyldighet, og for å kunne gi en forsvarlig tolkning av en test. I tillegg er det et nødvendig premiss for å gjøre etiske vurderinger når du bruker en psykometrisk test. Selv som vanlig forbruker møter du psykometri i din hverdag. Ville det ikke vært interessant å forstå hvordan det virker? Kunnskap om psykometri og psykometrien som fagfelt vil ikke bare gi deg kompetansen du trenger for å kunne vurdere hvilken test som egner seg best, og tolke resultatet fra den testen, det vil også gi deg et perspektiv på hvor vanskelig det er å måle disse variablene, og hvorfor det er viktig å være forsiktig med å tolke resultater på en test, i et vakuum, uten annen informasjon.
For å bestå kurset må du lese 80 % av innholdet (i standard lesehastighet), se 80 % av filmene og svare korrekt på 80 % av de avsluttende oppgavene. Du får 30 dager til å gjennomføre kurset.

Innhold
Modulen består av fire tema.

Det første tema gir deg en rask innføring i hva psykometri er og hvorfor denne kompetansen er relevant for deg.
I tema to blir du introdusert for hvordan en test utvikles, slik at du bedre kan forstå testers konstruksjon og valg forfatterne har gjort i utviklingsprosessen.
Tema tre handler om validitet og reliabilitet: å vurdere en tests indre og ytre gyldighet er essensielt når man bruker psykometriske tester.
Til slutt, i tema fire, tar vi et kritisk blikk på psykometriske tester og kost nytte analyse av å bruke slike verktøy.

Læringsutbytte
Målet etter gjennomført modul er at du skal sitte igjen med ny og relevant kompetanse. Som vår kunde eller fremtidige kunde ønsker vi at du skal være i stand til å vurdere kvaliteten på de verktøy du bruker og tolke resultater i tråd med manualens intensjon.

Tilleggsinformasjon

Type produkt

Nivå

Tilgangsbegrensning

Åpen

Kvalifikasjonsnivå

, , , , ,

vuo-course-hash

84553877-7301-49ab-9eab-c5cf79ae8114