Etisk bruk av arbeidspsykologiske tester (E-læring)

kr 550,00
This product can only be purchased by members.

Vil du lære mer om etisk bruk av arbeidpsykologiske tester, eller ønsker du å gjennomføre en sertifisering i en av Hogrefes tester? Da er dette kurset for deg.

Kvantumsrabatt

Antall 3 – 910 +
Rabatt 10%15%
Din pris kr 495,00kr 467,50
SKU: Grunn-HR-1

Beskrivelse

Hvem er kurset relevant for?

• Studenter på masternivå/profesjonsstudenter som ønsker å bruke psykometriske tester i deres arbeid etter fullført studie.
• Studenter fra BI som har gjennomført opplæring i testen, men mangler etikk og psykometri for å få godkjenn sin testkompetanse.
• Ansatte i HR som ønske en generell oppfriskning i psykometri.
• Ansatte i HR som vil gjennomføre sertifiseringskurs i en av våre tester.
• Forskere som skal bruke Hogrefes tester i sitt arbeid.

Det stilles ikke krav til testkompetanse i spesifikke tester for å ta kurset. Tilgang for alle. Kan kjøpes som privatperson.

Om kurset
Kurset er en del av Grunnkurs for HR, nødvendig kompetanse for å anses som testkompetent i Hogrefes tester.
Grunnkurset i etikk og psykometri (2 moduler) må gjennomføres enten som en del av en Hogrefe sertifisering eller før en evt. sertifisering.
Dette kurset har som formål å utruste deg som testbruker og bidra til at du bruker tester hensiktsmessig, med profesjonalitet og på en etisk forsvarlig måte.
Du kan stoppe og gå ut av kursplattformen når du vil, og logge deg inn igjen når du er klar til å fortsette. Du har 30 dager på å gjennomføre kurset, før lenken slutter å virke. For å bestå kurset og få kursbevis, må du ha lest minst 80 % av teksten og svart korrekt på 80 % av spørsmålene. Det er mulig å besvare oppgavene flere ganger.
Det er estimert at gjennomgangen tar ca. 2-3 timer å gjennomføre kurset.

Innhold
Forskning støtter antagelsen om at rett bruk av psykologiske tester øker treffsikkerheten i rekruttering og seleksjon, samt at tester kan ha nytteverdi i personlig utvikling av ansatte (Schmidt, 2016; Costa& McCrae, 2008). Bruk av tester gir deg imidlertid ikke bare fordeler. Som testbruker har du både et juridisk- og etisk ansvar, og du plikter å anvende tester profesjonelt og i tråd med rådende retningslinjer i fagfeltet.

I dette kurset vil du bli introdusert til International Test Commission (ITC) Retningslinjer for testbruk (2013). Den norske versjonen av retningslinjene er oversatt av Testpolitisk utvalg i Norsk Psykologforening (NPF), og omtales ofte kun som Testetiske retningslinjer. Retningslinjene beskriver profesjonelle- og etiske standarder for testbruk, uavhengig av om testing skjer innen psykisk helsevern eller i en arbeidspsykologisk kontekst. Retningslinjene er med andre ord styrende for all bruk av psykologiske tester.

ITC har også utviklet spesifikke Retningslinjer for digitale tester (2005). Disse retningslinjene tar for seg utfordringer knyttet til IT-administrerte tester, og er derfor relevant for de fleste brukere innen det arbeidspsykologiske fagfeltet.

Selv om dette kurset primært vil fokusere på juridiske- og etiske plikter i en arbeidspsykologisk kontekst, anbefales du å lese gjennom begge retningslinjene i sin helhet før du går videre i kurset.
Kurset består av 6 ulike tema eller bolker. Tematisk er kurset lagt opp som en typisk testprosess: Det begynner med temaet testforberedelser og ender med temaene tilbakemelding og evaluering.
Hvert tema berører aktuelle juridiske- og etiske betraktninger ved testing innen HR, og avsluttes med praktiske oppgaver. For å komme videre i kurset må du besvare oppgavene. Ditt svar vil ikke være poenggivende, og inngår ikke i vurderingen av bestått kurs. Oppgavene har utelukkende som målsetning å skape refleksjon rundt kursets innhold.
Du finner retningslinjene her [lenke til etiske retningslinjer]
Betingelser: Se standard for E-læring [lenke til standard]

Tilleggsinformasjon

Type produkt

Nivå

Tilgangsbegrensning

Åpen

Kvalifikasjonsnivå

, , ,

vuo-course-hash

3cd4c8f8-039b-4783-96f2-508b28290540