Kurs for deg som jobber i PPT & Helse


 

Våre kurs er bygget opp på følgende måte: 

Nivå 1 kurs – Grunnkurs som er tilgjengelig og åpne for alle.

Nivå 2 kurs – Fagkurs som er tilgjengelig for studenter og fagpersoner innenfor relevant fagfelt og nivå.

Nivå 3 kurs – Testspesifikke sertifiseringer for personer uten generell testkompetanse – må ha relevant arbeidserfaring.

Nivå 4 kurs Testspesifikke kurs for personer med generell testkompetanse (eks. kliniske psykologer, ansatte i PPT med relevant fag og testkompetanse, enten fra Hogrefe eller fra andre godkjente utbydere). 

For å gjennomføre nivå 3 kurs, må du først ha gjennomført og bestått grunnkursene i ditt fagfelt (PPT/Helse). Fagpersoner som automatisk kvalifiseres for nivå 4 kurs behøver ikke gjennomføre grunnkurset. Hogrefe anbefaler allikevel på det sterkeste at alle får en oppfriskning på etisk bruk av test og psykometri, hvis det er lenge siden du tok din utdanning eller ikke bruker de etiske retningslinjene aktivt i din praksis. 

Når du har fullført grunnkurset (nivå 1 kurs), kan du gå videre på fagkurs (nivå 2 kurs) eller sertifiseringskurs (nivå 3 kurs). I visse tilfeller vil du kunne gå direkte til kurs for sertifiserte testbrukere (nivå 4 kurs). 

 


 

Nivå 1

 

 

 

 

 

 

 

Grunnkurs
Etisk bruk av tester i PPT/Helse

Denne modulen er en introduksjon til de testetiske retningslinjene. Modulen inneholder et kort historisk overblikk, gjennomgang av de essensielle momentene i ITC-guidelines norske oversettelse, tanker rundt "den kompetente testbruker" og introduksjon til dilemmaer man kan møte i praksis.

For å gjennomføre nivå 3 kurs, må du først ha gjennomført og bestått grunnkursene.

Pris: 500 kr

> Vis informasjon om kurs​​​

 

 

 

 

 

 

 

Grunnkurs
Psykometri for PPT/Helse

For å kunne forstå en manual godt nok til å bruke testen må du ha en fungerende forståelse for de mest sentrale begrepene og konseptene. I dette kurset vil vi presentere en rekke eksempler på begreper du må kjenne til.

For å gjennomføre nivå 3 kurs, må du først ha gjennomført og bestått grunnkursene.

Pris: 500 kr

> Vis informasjon om kurs​​​


 

Nivå 2

 

 

 

 

 

 

 

Evne og evnetesting i PPT

Kurset skal kvalifisere deg for å bruke psykometriske tester i henhold til internasjonale og norske etiske retningslinjer (ITC-ethical guidelines). Du vil få en innføring i det teoretiske grunnlaget for evnetester og evnetesting, en kort oversikt over tilgjengelige verktøy, samt en oppdatering på de nyeste trendene.

Pris: 500 kr

> Vis informasjon om kurs​​​

 

 

 

 

 

 

 

Introduksjon til BRIEF-2

Kurset gir deg en teoretisk innføring i BRIEF-2 som verktøy og administrasjon av BRIEF-2.

Det er estimert at det tar ca. 6-8 timer å gjennomføre kurset.

 

Pris: 750 kr

> Vis informasjon om kurs​​​

 


 

Nivå 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Sertifiseringskurs i BRIEF-2 for PPT

Kurset skal kvalifisere deg for å bruke psykometriske tester i henhold til internasjonal og norsk etiske retningslinjer. Du vil lære å administrere og tolke, samt formidlingspraksis av BRIEF-2, og rammene for bruk av BRIEF-2 gitt din faglige bakgrunn og arbeidssituasjon.

Pris: 2 750 kr

> Vis informasjon om kurs​​​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sertifiseringskurs i NRDLS

NRDLS - The New Reynell Developmental Language Scales er skalaer for utredning av ekspressivt språk og verbal forståelse hos barn.

Tirsdag 27. juni kl. 9–13 Teams/Zoom med tilgang til e-læring fra 14. juni
Tirsdag 18. oktober kl. 9–13 Teams/Zoom med tilgang til e-læring fra 4. oktober

> Vis informasjon om kurs

 


 

Nivå 4
 

 

 

 

 

 

 

BRIEF-2 for sertifiserte testbrukere

Kurset egner seg for ansatte i PPT og helse (eller lignende) som ønsker å friske opp sin testspesifikke kompetanse eller ønsker å lære mer om forskjellene mellom BRIEF og BRIEF-2.

Pris: 1 000 kr

> Vis informasjon om kurs​​​

 

 

 

 

 

 

 

ABAS-3 for testledere

Dette er ikke et sertifiseringskurs. For å få full nytteverdi av kurset bør du har testkompetanse eller veiledes av en med testkompetanse, og ha tilgang til manual og normtabeller. Det henvises flere steder i kurset til manualen der du kan finne mer informasjon om et tema, eller fordype deg i tabeller.

Pris: 750 kr

> Vis informasjon om kurs​​​

 

 

 

 

 

 

 

SON-R 2-8 og 6-40 for sertifiserte testbrukere

Kurset egner seg for ansatte i PPT og helse (eller lignende) som allerede har testkompetanse i andre evnetester og skal bruke SON-R 2-8 og 6-40 i sitt daglige arbeid.

Pris: 2 000 kr

> Vis informasjon om kurs​​​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NRDLS for sertifiserte testbrukere

Kurset egner seg for ansatte i PPT og helse (eller lignende), med formell testkompetanse som ønsker å lære mer om NRDLS.

Pris: 1 000 kr

> Vis informasjon om kurs​​​

 

 


 

Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din