NRDLS Sertifiseringskurs (E-læring + samling)

kr 0,00

Dette sertifiseringskurset er for ansatte i barnehage med master, logopeder og spesialpedagoger i PPT. Kurset kvalifiserer deg til  å administrerer, tolke og bruke NRDLS i tiltak og tiltaksutforming.

Produkt Mengde

Grunnkurs PPT/Helse (E-læring)

Består av to moduler Psykometri for PPT/Helse og Etisk bruk av test i PPT/Helse. Må gjennomføres som en del av en sertifisering eller i forkant av sertifisering.

Språk og språkforstyrrelser (E-læring)

Har du lyst til å friske opp din kunnskap om språk og språkvansker? Denne modulen retter seg spesifikt mot det teoretiske fundamentet for NRDLS, men kan også være nyttig for mer generell oppfriskning på språk og språkvansker.

kr 275,00

NRDLS kurs (E-læring)

Ønsker du en rask introduksjon til NRDLS? Da er kanskje denne e-læringen for deg.

kr 750,00

NRDLS Sertifiseringskurs digital samling torsdag 6.juni 2024 kl. 9:00-13:00 (velg én dato)

1

NRDLS Sertifiseringskurs digital samling onsdag 18. september 2024 kl. 9:00-13:00 (velg én dato)

NRDLS Sertifiseringskurs digital samling onsdag 6. november 2024 kl. 9:00-13:00 (velg én dato)

Sertifiseringsbevis

Utstedelse av sertifiseringsbevis

kr 150,00

Kvantumsrabatt

Antall 3 – 910 +
Rabatt 10%15%
Din pris kr 0,00kr 0,00
SKU: K-NRDLS-S

Beskrivelse

Hvem egner kurset seg for?

Ansatte i barnehage, skole, PPT og helse (eller lignende), med minimum mastergrad som ønsker å gjennomføre en språkskreening av barn i alderen 3-6 år. Av erfaring vil personer som ikke har statistikk og metode som en del av sin utdanning, streve noe med psykometrimodulen. Vi har allikevel god erfaring med at gjennom e-læring, 30 minutters zoom/teams kurs og direkte forbindelse mellom kurset og praktisk tolkning i NRDLS, så sitter du igjen med en god del mer kompetanse og mestring enn før du gikk i gang.

Hvis du er usikker på om du kvalifiserer til kurset ta kontakt med Hogrefe for en avklaring gry.bakli@hogrefe.no. Vi må sjekke din kvalifikasjon før du få tilgang til kurset.

Når du gjennomfører sertifiseringskurs ved Hogrefe, får du grunnleggende testkompetanse ved å bestå Grunnkursmodulene i Etikk og psykometri. Denne kompetansen danner grunnlag for videre sertifisering i andre av våre tester som egner seg for bruk av personer med din kompetanse, faglige bakgrunn og stilling.

Om kurset
Kurset består av fem e-læringsmoduler:

Modul 1: Testetikk for PPT/Helse

Modul 2: Psykometri for PPT/Helse

Modul 3: Språk og språkforstyrrelser

Modul 4: NRDLS: Introduksjon

Modul 5: NRDLS: Administrasjon, skåring og tolkning

I tillegg gjennomføres en digital samling på tre timer, hvor vi går gjennom innholdet i modulene, NRDLS og åpner opp for faglige diskusjoner. Velg samlingen du vil delta på fra datoene under.

Det er estimert at hver modul tar mellom 1,5 og 4 timer (tidligere deltageres estimat). Hvor lang tid du bruker avhenger av din tidligere kompetanse, hvor raskt du tilegner deg nytt materiale og hvor nøye du arbeider deg gjennom alle refleksjonsoppgaver.

Refleksjonsoppgavene er ikke poenggivende, og er der for å øke ditt læringsutbytte. Hver modul bestås ved at du leser 80 % av teksten (det er smartstyring bygget inn i plattformen som måler din tid og scrolling opp mot normalt lesetempo) og svarer korrekt på 80 % av spørsmålene i siste kapittel i hver modul.

Kurset tilfredsstiller kravet for sertifisering i NRDLS for personer som ikke har formell testkompetanse, og det utdeles kursbevis ved gjennomført kurs. Hvis du er autorisert klinisk psykolog eller logoped med generell testkompetanse trenger du ikke sertifiseringskurs; da anbefaler vi e-læringskurset NRDLS: for sertifiserte testbrukere.

Læringsutbytte

Deltakere vil etter endt kurs ha kunnskap om blant annet:

Etikk i testing (e-læring)

Introduksjon til teststatistikk/psykometri (e-læring)
– Reliabilitet og validitet
– Statistisk signifikans, klinisk signifikans og konfidensintervall

Spesifikk kunnskap knyttet til språk, språkkartlegging og språkforstyrrelser (e-læring + digital samling)
– En rask introduksjon til utvikling av språkferdigheter fra et psykologifaglig perspektiv
– Kjennetegn på språkforstyrrelser med utgangspunkt i den norske Catalise studien

Opplæring i NRDLS (e-læring + digital samling)
– Introduksjon til NRDLS
– Endringer fra RDLS til NRDLS
– Administrasjon og skåring
– Tolkning

Kursmateriell/inkludert i kurset:
• Tilgang til digitale e-læringsmoduler i opptil 60 dager

NB! Flere steder i kurset refereres det til manualen. Det er en klar fordel å ha tilgang til test-kit under kurset, spesielt for å få nytte av den siste modulen som viser administrasjon av de ulike deltestene, men det er ikke en forutsetning.

Du kan bestille testen fra så raskt du har meldt deg på kurset og fått godkjent bruker fra Hogrefe.

Tilleggsinformasjon

Type produkt

Nivå

Tilgangsbegrensning

Godkjenning

Kvalifikasjonsnivå

, , ,

Grunnkurs PPT/Helse (E-læring)

Type produkt

Tilgangsbegrensning

Åpen

Kvalifikasjonsnivå

, , , , ,

vuo-path-hash

1cd70cad-191f-43b0-8646-4871a7f26d79

Språk og språkforstyrrelser (E-læring)

Type produkt

Nivå

Tilgangsbegrensning

Alle

Kvalifikasjonsnivå

, , , , ,

vuo-course-hash

94cc5d2c-2d45-44f0-991c-ae44a5bce95c

NRDLS kurs (E-læring)

Type produkt

Nivå

Tilgangsbegrensning

Godkjenning + grunnkurs

Kvalifikasjonsnivå

, ,

vuo-path-hash

f7ad79fd-2bff-4c75-adef-2efc5912aeb2

NRDLS Sertifiseringskurs digital samling onsdag 6. november 2024 kl. 9:00-13:00 (velg én dato)

Kvalifikasjonsnivå

, , , ,