BRIEF-2 Sertifiseringskurs (E-læring + samling)

kr 0,00

Mangler du sertifisering i BRIEF-2 og bruker den som en del av ditt daglige arbeid? eller ønsker å bruke den som en del av ditt daglige arbeid. Da er dette kurset for deg.

Produkt Mengde

Grunnkurs PPT/Helse (E-læring)

Består av to moduler Psykometri for PPT/Helse og Etisk bruk av test i PPT/Helse. Må gjennomføres som en del av en sertifisering eller i forkant av sertifisering.

BRIEF-2 Kurs (E-læring)

Har du  generell testkompetanse eller har gjennomført  Grunnkurs PPT/Helse og ønsker e-læring i BRIEF-2? Da er dette kurset for deg.

kr 1100,00

BRIEF-2 digital samling 23.10.2024 kl. 09:00-11:00 (velg én dato)

Sertifiseringsbevis

Utstedelse av sertifiseringsbevis

kr 150,00

Kvantumsrabatt

Antall 3 – 910 +
Rabatt 10%15%
Din pris kr 0,00kr 0,00
SKU: K-BRIEF2-S

Beskrivelse

BRIEF-2 Sertifiseringskurs

Våre kurs er konstruert fleksibelt slik at du kan få den optimale sertifisering tilpasset ditt nivå.

Tid: E-læring estimert til 2-3 timer per modul 10-15 timer. Du kan selvsagt oppleve at du bruker lengre tid hvis du har lite kunnskap om BRIEF-2 før kurset og ønsker å sette deg grundig inn i informasjonen.

Felles samling med tolkning av case er estimert til 1,5-2 timer avhenger av antall deltagere.

Hvem egner kurset seg for?

  • Studenter på masternivå med testkompetanse og/eller psykologifaglig kompetanse som en del av studiet.
  • Studenter på masternivå som ønsker å søke jobb i PPT i etterkant av studiet og trenger testkompetanse
  • Ansatte i PPT og helse (eller lignende) som skal bruke BRIEF-2 i sitt daglige arbeid under veiledning av og i samarbeid med andre testkompetente personer.

Hvis du er usikker på om du kvalifiserer til kurset ta kontakt med Hogrefe for en avklaring: gry.bakli@hogrefe.no. Vi må sjekke din kvalifikasjon før du få tilgang til kurset.

Er det mulig å bestille bedriftsinterne kurs?

Bedriftsinterne kurs holdes enten digitalt eller fysisk på arbeidsplassen. Evt. reisekostnader og opphold kommer i tillegg til prisen ovenfor og faktureres i etterkant. Ved 7+ deltagere fra samme bedrift gis 15 % rabatt.

Kursholder kan bestilles for 25.000 per dag ved større grupper og innholdet kan skreddersys til bedriften.

Om kurset

Det vil være mulig for deg å bestille den norske tolkningsmanualen når du er godkjent som deltager på kurset. For å gjennomføre de praktiske oppgavene i e-læringen trenger du tilgang til den amerikanske manualen. Flere steder referer kurset til manualen og hvilke sider du kan lese mer. Det er fortrinnsvis referanser til den Amerikanske originalmanualen. Du vil dermed få mer ut av kurset hvis du har tilgang til manualen.

Du kan stoppe og gå ut av e-læring kursplattformen når du vil, og logge deg inn igjen når du er klar til å fortsette. Du har én måned på å gjennomføre kurset, før lenken slutter å virke. For å bestå kurset og få kursbevis, må du ha lest minst 80 % av teksten og svart korrekt på 80 % av spørsmålene. Det er mulig å besvare oppgavene flere ganger.

E-læring Grunnkurs 

For personer som ikke har bestått Grunnkurs PPT må dette gjennomføres først. Du kan velge å kjøpe det individuelt eller legge det til i pakken. Kurset skal kvalifisere deg for å bruke psykometriske tester i henhold til internasjonal og norsk etiske retningslinjer.

Har du allerede bestått grunnkurs PPT/Helse? Da trenger du ikke krysse av for disse modulene ovenfor. For å få utstedt kursbevis må du ha gjennomført grunnkurs. Disse vil da komme opp som bestått i kurset ditt.

E-læring BRIEF-2

Modul 3: BRIEF-2: En introduksjon, gir deg en oversikt over fagfeltet, introduksjon til relevante begreper, gjør deg kjent med BRIEF-2 og noe av forskningen som er gjort på verktøyet, informasjon om testenes reliabilitet og validitet og hvordan du administrerer og skårer BRIEF-2. Etter modulen skal du kunne følge god praksis i bruk av tester, inkludert forberedelse, administrering og skåring.

Modul 4: BRIEF-2: Tolkning, omhandler tolkning av BRIEF-2. Etter gjennomføring av modulen skal du være bedre i stand til å tolke testresultatet og vite hva du kan og ikke kan kommunisere til interessenter.

Modul 5: BRIEF-2: Screening og digital versjon gir deg en innføring i kortversjonen og den digitale versjonen av BRIEF-2. Til sist blir du presentert for to case og du skal gjennomføre en liten test for å se om du har fått med deg det mest essensielle.

Digital samling

Du vil lære å administrere, tolke og gi tilbakemelding på BRIEF-2 gitt din faglige bakgrunn og arbeidssituasjon. For enda mer praktisk oppfølgning kan du velge mellom ulike digitale samlinger. Velg den som passer deg best.

Tilleggsinformasjon

Type produkt

Tilgangsbegrensning

Godkjenning + Grunnkurs PPT/Helse

Kvalifikasjonsnivå

,

Grunnkurs PPT/Helse (E-læring)

Type produkt

Tilgangsbegrensning

Åpen

Kvalifikasjonsnivå

, , , , ,

vuo-path-hash

1cd70cad-191f-43b0-8646-4871a7f26d79

BRIEF-2 Kurs (E-læring)

Type produkt

Nivå

Tilgangsbegrensning

Godkjenning Grunnkurs PPT og/eller generell testkompetanse

vuo-path-hash

3076f312-a1d4-4133-a4c2-d1617248806c