CFT 20-R Sertifiseringskurs PPT/Helse (E-læring + samling)

kr 0,00

Har du gjennomført grunnkurs PPT_Helse og ønsker sertifisering i en rask pålitelig kartlegging av flytende resonning fra 8,5-70 år?

Produkt Mengde

Grunnkurs PPT/Helse (E-læring)

Består av to moduler Psykometri for PPT/Helse og Etisk bruk av test i PPT/Helse. Må gjennomføres som en del av en sertifisering eller i forkant av sertifisering.

Evne og evnetesting i PPT/Helse (E-læring)

Introduksjon til evne og evnetesting. Denne modulen er en del av sertifiseringskursene i de ulike evnetestene, men kan også tas som selvestendig oppfriskningsmodul.

kr 550,00

CFT 20-R sertifiseringskurs 14 juni 2024 (velg én dato)

Kvantumsrabatt

Antall 3 – 910 +
Rabatt 10%15%
Din pris kr 0,00kr 0,00
SKU: K-CFT20-S

Beskrivelse

Hvor: Digitalt kurs på Zoom/Teams (obligatorisk oppmøte)
Hvor lenge: 9:00-11:00
Kriteria for avholdelse: Kurset blir kun avholdet med minst tre påmeldte deltagere.

Kvalifikasjonskrav: Kun personer med mastergrad i spesialpedagogikk, pedagogikk eller psykologi eller lang erfaring fra PPT eller tilsvarende institusjoner er kvalifisert til å bli sertifiserte testbrukere av CFT 20-R. Hvis du er i tvil om du er kvalifisert, ta kontakt med oss på kurs@hogrefe.no.

Kursholder: Vibeke J. Sending

Den tyske Culture-Fair test (CFT 20-R) måler evnen til logisk resonnering (under en viss grad av stress) uten at en persons språklige mestring på andrespråket eller kulturelle bakgrunn skal påvirke skårene. Hvor akademiske prestasjoner sier noe om en persons kunnskap mer generelt, så forteller evnetester noe om personens evne til å finne løsninger på nye ukjente og komplekse problemstillinger.

Informasjon om testen

Tester som CFT 20-R kan bidrar til å gi deg som utreder et raskt oversiktsbilde av en persons flytende resonnering for eksempel hvis du skal utrede utviklingsmessige lærevansker som lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker. Det er ikke lenger et kriteria at det skal være diskrepans mellom skårer på evnetester og skårer på tester som kartlegger spesifikke ferdigheter, men kunnskap om en persons flytende resonnering er allikevel nyttig for å sikre seg mot å trekker feil slutning, for eksempel med personer med stort læringspotensial (såkalte dobbelteksepsjonelle elever), flerspråklige elever osv. CFT 20-R er tidseffektiv og kan i tillegg fjern-administreres via vår digitale testplattform HTS.

CFT-20-R har tyske normer fra 2003/2004, men nye studier bl.a. ett fra 2022 med over 4000 3-4.trinns elever indikerer at både papirversjonen og den digitale versjonen har ekvivalente og gyldige normer. Europeiske sammenslåtte normer fra 2019 fant at normen ble justert ned 1 skalapoeng i den yngste og opp ett poeng i den eldste aldersgruppe sammenlignet med 2003/2004 normene. Vi vil oppdatere den norske utgaven i løpet av 2024 til 2019 normen.

Språk: CFT 20-R finnes i papirversjon med instruksjoner på følgende språk: engelsk, dansk, nederlandsk, norsk, polsk, svensk, spansk og Tsjekkisk og i digital utgave med instruksjoner på arabisk, dansk, italiensk, norsk, russisk, svensk og tsjekkisk.

Information om kurset 

Krav for å bestå sertifisering: Gjennomført Grunnkurs for PPT/Helse (kjøpes separat hvis ikke gjennomført før) digitalt kurs samt godkjenning av 1 anonymisert testing med CFT 20-R med kort tolkningsrapport.

Kurset inneholder følgende:

• CFT 20-R (digitalt kurs)

• Om testene (inkl. vurdering av gyldighet)
• Administrasjon
• Tolkning

Kursmateriell: 2 digitale testkreditter. Ved bruk av papirtest må testen bestilles fra Hogrefe.

Tilleggsinformasjon

Type produkt

Nivå

Tilgangsbegrensning

Godkjenning + Grunnkurs

Grunnkurs PPT/Helse (E-læring)

Type produkt

Tilgangsbegrensning

Åpen

Kvalifikasjonsnivå

, , , , ,

vuo-path-hash

1cd70cad-191f-43b0-8646-4871a7f26d79

Evne og evnetesting i PPT/Helse (E-læring)

Type produkt

Nivå

Tilgangsbegrensning

Godkjenning + Ansatte i PPT/Helse