Denne produktkategorien er kun synlig for medlemmer.
Atferd - Hogrefe

Atferd

Viser alle 11 resultater

 • Digital-test

  AMI – Digital startkit PPT

  Motivasjonskartlegging fra 16 år, som kan brukes om et ledd i  yrkesveiledning.

  Se mer
 • Papir-test

  ECBI Eyberg Child Behavior Inventory og SESBI-R Sutter-Eyberg Student Inventory – Revised

  Vurdering av atferdsproblemer hos barn og ungdom. Utprøvd i Norge.

  Se mer
 • Papir-test

  Griffiths III – Griffiths Scales of Child Development, 3rd Edition

  Utviklingsvurdering fra 0-6 år som måler eksekutive funksjoner, språk, sosioemosjonelle ferdigheter og motorikk gjennom strukturert observasjon av lek.

  Se mer
 • Papir-test

  Parental Stress Index – Skjema og skåringsark

  Til identifisering og vurdering av (potensielle) problemområder i forholdet mellom barn og foreldre

  Se mer
 • Papir-test

  SCQ Social Communication Questionnaire

  Screening instrument for autisme hos barn og ungdom, samt nyttig verktøy for vurdering av effekt av tiltak.

  Se mer
 • Papir-test

  SCQ Startkit

  Screening instrument for autisme hos barn og ungdom, samt nyttig verktøy for vurdering av effekt av tiltak.

  Se mer
 • Papir-test

  SEED-2 Skala for Evaluering av Emosjonell Utvikling – 2

  Kartleggingsverktøy for å vurdere emosjonelt utviklingsnivå.

  Se mer
 • Papir-test

  SEED-2 Startkit

  Alt du trenger for å komme i gang med å vurdere emosjonelt utviklingsnivå for personer med intellektuell funksjonsnedsettelse.

  Se mer
 • Digital-test

  SRS™-2 Digital test

  Digital test for utredning av sosiale ferdigheter hos barn og voksne, også som ledd i klinisk utredning av ASF.

  Se mer
 • Papir-test

  SRS™-2 Social Responsiveness Scale, Second Edition

  Husk å velg både vurderingsskjema og skåringsark (skåringsark i papir eller digitalt) ved bestilling!   For utredning av sosiale ferdigheter hos barn og voksne, og ved mistanke om ASF.

  Se mer
 • Papir-test

  SRS™-2 Startkit

  For utredning av sosiale ferdigheter hos barn og voksne og som ledd i diagnostisering av ASF. Startkit inneholder alt du trenger for å komme i gang. Velg riktig skjema for aldersgruppe. Skåringsark kjøpes separat eller som digital Quick input. !OBS! Husk å velg både vurderingsskjema og skåringsark (skåringsark i papir eller digitalt) ved bestilling

  Se mer