SEED-2 Startkit

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 3 (PPT eller tilsvarende) eller medlemsnivå 4, dvs. kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse. Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien, ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Alt du trenger for å komme i gang med å vurdere emosjonelt utviklingsnivå for personer med intellektuell funksjonsnedsettelse.

Produkt Mengde

SEED-2 Norsk manual (2024)

kr 990,00

52 på lager (kan også restbestilles)

SEED-2 Infoark over Emosjonelt Utviklingsnivå (á 10)

kr 300,00

90 på lager (kan også restbestilles)

SEED-2 Protokoll med profilark (á 10)

kr 620,00

52 på lager (kan også restbestilles)

SKU: SEED-START

Beskrivelse

SEED-2 (Scala Der Emotionalen Entwicklung – 2) eller Skala for Evaluering av Emosjonell Utvikling – 2

SEED-2 er et kartleggingsverktøy for å vurdere emosjonelt utviklingsnivå hos personer med intellektuell funksjonsnedsettelse (IF). Verktøyet egner seg også for personer med autismespekterforstyrrelse (ASF)

SEED-2 er den oppdaterte og utvidede utgaven av SED-S, første gang publisert i Tyskland i 2023, og som nå også inneholder utviklingsnivået for ungdommer (12-18 år).

Profesjonelle aktører med ekspertkunnskap innen utviklingspsykologi kan bruke verktøyet eksempelvis kliniske psykologer, personer med psykologifaglig kompetanse som jobber i PPT, psykiatere, spesialpedagoger, vernepleiere, miljøterapeuter og andre med relevant utdanning eller yrke. Vi anbefaler at man gjennomfører et kurs i SEED-2 før man tar det i bruk.

SEED-2 finnes i dag på Tysk og Norsk, og det er også mulig å bestille den litt eldre utgaven SED-S på engelsk.

Kom i gang med SEED-2

Hvis du kjøper SEED-2 for første gang anbefaler vi at du kjøper startkit, hvor du får 5 % rabatt på alle produkter. Hvis du bare skal supplere opp med forbruksmateriell, kan du bestille individuelle deler av SEED-2 her.

Nytteverdi

SEED-2 kan bidra til å gi fagpersoner en bedre forståelse for hvordan utfordrende atferd og psykiatriske diagnoser er relatert til ulike emosjonelle behov og adaptive ferdigheter på ulike nivåer av emosjonell utvikling.

Det gir fagpersoner et referanseverk som kan fasilitere diagnostisk vurdering og kunne spisse og forme tiltak ut fra personens emosjonelle fungeringsnivå og behov.

SEED-2 kan gi bedre innsikt i behovene til personer med IF som selv ikke er i stand til å kommunisere disse behovene verbalt, eller på en hensiktsmessig måte. Resultatet på SEED-2 kan hjelpe foresatte, ansatte i barnehage og skole og ansatte i bolig til bedre å forstå og imøtekomme en persons atferd og behov, og spesialpedagoger og kliniske psykologer kan i større grad skreddersy tiltak ut fra en persons emosjonelle behov og dermed øke velvære og livskvalitet.

Sammenlignet med andre lignende verktøy så evalueres emosjonelt utviklingsnivå frem til 18-års alderen, hvor andre lignende verktøy typisk fokusere på de tidlige årene.

Nivået for emosjonell utvikling er vurdert gjennom et semi-strukturert spørsmålsbasert intervju, hvor minst to informanter, som kjenner personens typiske atferd godt, skal svare på observerbar atferd som en person har utvist over de siste to, seks eller tolv ukene.

Forfatterne av testen argumentere også for at bruk av SEED-2 kan bidra til å øke kvaliteten på psykiatrisk behandling og mental helsen til individer med nedsatt intellektuelt funksjonsnivå. Verkøyet er et produkt av grundig forskning. Du kan lese mer om dette i boken Meeting Emotional Needs in Intellectual Disability – The Developmental Approach (edited by Sappok, Zepperitz Hudson, 2021), selges av Hogrefe UK.

Verktøyets konstruksjon og hva det måler 

Protokollen inneholder 240 testledd fordelt på åtte utviklingsdomener (områder av emosjonell utvikling) og 6 ulike utviklingsnivåer, med fem testledd tilhørende hvert utviklingsnivå. Spørsmålene kan besvares med “ja” eller “nei”. Svarene på sammenlignet med andre ekspertvurderinger.

Resultat på skalaen, ved bruk av en algoritme, kan også gi tilleggsstøtte til eller mot en ASF diagnose.

SEED-2 måler:

  1. Forhold til egen kropp
  2. Samspill med omsorgspersoner
  3. Forhold til endringer i omgivelsene – objektpermanens
  4. Emosjonell differensiering
  5. Relasjon til jevnaldrende/andre
  6. Forhold til den materielle verden
  7. Kommunikasjon
  8. Emosjonsregulering

Reliabilitet og validitet 

Interraterreliabiliteten er 1. Indre konsistens = 0,99 for barn med typisk utviklingsforløp og 0,94 for 118 barn med IF, 0,92 for 83 personer med IF uten andre mentale helseutfordringer.

En utforskende faktoranalyse indikerer at en modell med en faktor er en god fit. Divergent validitet ble funnet for kronologisk alder i barn med IF og voksne med IF uten andre vansker. Konvergerende validitet ble funnet med Vineland Adaptive Behaviour Scale (r=0,642). Det var en sterk negativ sammenheng mellom skårer på SEED og voksne med IF og mentale helseutfordringer (r=-0,652) og hos voksne med IF uten mentale helseutfordringer (-0,753) og hos 118 barn med IF (-0,69)

Administrasjonstid 

Estimert gjennomsnittstid er 30-60 minutter for å administrere spørreskjemaet. Praksis erfarer at det ofte kan ta lengre tid, hvis det er uenigheter eller flere påstander som er vanskelige å avgjøre. Varigheten avhenger av hvor mange som intervjues, kompleksiteten i diskusjonen og erfaring med kartleggingen. Håndskåring tar 5-10 minutter og besluttes ut fra “mest typiske atferd”.

Tilleggsinformasjon

Publiseringsår

2024

Brukergruppe

Ansatte i Helse med testkompetanse, Ansatte i PPT med testkompetanse, Aut. klinisk psykolog, Lege med formell testkompetanse eller sertifisering

Formål/Bruksområde

Kartlegge emosjonelt utviklingsnivå

Aldersgruppe

Barn, Ungdom, Voksne

Egner seg for følgende populasjoner:

Autismespekterforstyrrelse (ASF), Forsinket utvikling, Intellektuell funksjonsnedsettelse (IF), Psykiske lidelser

Normdata

kriteriebasert

Administrasjon

Individuell

Administrasjonstid

45 minutter

Fagfelt

Emosjoner

Du liker kanskje også…