AMI – Digital startkit PPT

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 3 (PPT eller tilsvarende) eller medlemsnivå 4, dvs. kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse. Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien, ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Motivasjonskartlegging fra 16 år, som kan brukes om et ledd i  yrkesveiledning.

Produkt Mengde

AMI Engelsk Digital manual (HTS)

kr 950,00
1

AMI PPT Norsk administrasjon og standardrapport

Kvantumsrabatt

Antall 1 – 910 – 4950 – 99100 +
Rabatt 0%10%20%30%
Din pris kr 0,00kr 0,00kr 0,00kr 0,00
SKU: AMI-START-PPT

Beskrivelse

Achievement Motivation Inventory (AMI)

Forfatter: Schuler, Thornton III, Frintrup, Prochaska
Norsk versjon: Dorothee Storch

Achievement Motivation Inventory (AMI) måler personlige forskjeller i motivasjon for å prestere i yrkeslivet. AMI er basert på antagelsen om at prestasjonsmotivasjon er avhengig av hvordan ulike sider (dimensjoner) ved ens personlighet er orientert mot prestasjon kontra læring i seg selv.

Nytteverdi

I dagens arbeidsmarked med hjemmekontor og selvstendighet under ansvar, er prestasjonskultur og prestasjonsledelse viktigere enn noen gang. Prestasjonskultur er også relevant i skolesammenheng. Å vite noe om hvordan elever og studenter blir og forblir motivert og hva som skal til for å få de til å prestere sitt beste og driver seg selv frem, er et unikt konkurransefortrinn og øker sannsynlighet for å lykkes på kort og lang sikt. Denne formen for grit eller planmessighet er også til dels trenbart. Kunnskap om hva som driver en ungdom kan være et nyttig verktøy i veiledning både i videregående og for NAV.

Innhold

Testen belyser hvordan personens motivasjon bidrar til å fremme eller hemme personens suksess. Testen består av på 17 personlighetsdimensjoner eller «prestasjonsorienteringer»: Utholdenhet, Dominans, Optimisme, Fleksibilitet, Flow, Fryktløshet, Lærevilje, Preferanse for vanskelige oppgaver, Uavhengighet, Selvkontroll, Internalisering, Kompenserende innsats, Prestasjonsstolthet, Statusorientering, Konkurranseorientering og Målorientering. Hver av de 17 dimensjonene måles ved hjelp av 10 testledd, som i all hovedsak er formulert på en arbeidsrettet måte.

Personens resultat sammenlignes med en norsk normgruppe som allerede er i yrkeslivet bestående av 635 personer (44,7% menn og 55,3% kvinner). Resultatet på de 17 dimensjonene presenteres i en totalskåre, samt i form av tre overordnede faktorer:

  • Ambisjon: Personens behov for å sette seg utfordrende mål og arbeide mot disse
  • Selvtillit: Personens trygghet på å nå sine mål
  • Selvkontroll: Personens kapasitet til å opprettholde innsats og jobbe målrettet

Testen gjennomføres elektronisk via vårt testsystem (Hogrefe Testsystem, HTS). Administrasjonstid omtrent 30 minutter å besvare hele testen.

Den norske versjonen av AMI selges sammen med en engelsk manual (papirformat) og et norsk manualsupplement (pdf-format), disse finner du under litteratur. Du kan også kjøpe en engelske digital manual, som beskriver de engelske normene. Ønsker du å få informasjon om norsk standardisering, ta kontakt med Hogrefe på info@hogrefe.no.

Tilleggsinformasjon

Kvalifikasjonsnivå

,

AMI PPT Norsk administrasjon og standardrapport

Kvalifikasjonsnivå

,