BRIEF ®- Behavior Rating Inventory of Executive Function

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 3 (PPT eller tilsvarende) eller medlemsnivå 4, dvs. kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse. Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien, ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Eldre versjon av BRIEF-2. Kartlegging av eksekutiv funksjon og dysfunksjon.

Produkt Mengde

BRIEF Foreldreskjema á 10

BRIEF Lærerskjema á 10

BRIEF-SR Selvrapportskjema á 10

Ikke på lager, men kan restbestilles

SKU: BRIEF

Beskrivelse

Behavior Rating Inventory of Executive Function® (BRIEF)

Forfattere: Gerard A. Gioia, PhD, Peter K. Isquith, PhD, Steven C. Guy, PhD, and Lauren Kenworthy, PhD

Dette er den originale utgaven av BRIEF fra 2000, først publisert på norsk rundt 2005.

Nytteverdi

BRIEF brukes til å kartlegge eksekutive funksjoner og avdekke dysfunksjoner hos barn og unge i skolealder. BRIEF kan benyttes som et ledd i en ADHD utredning i helsesektoren. Det kan også være et nyttig verktøy for å spisse tiltak eller utforme tiltak, eller som et ledd i å teste ut effekt av tiltak for ansatte i PPT eller lignende tjenester.

Norsk adapsjon og normdata

De amerikanske normer er fra 2000 og er basert på 1419 Foreldreskjemaer og 1049 Lærerskjemaer fra en demografisk representativ gruppe av amerikanske barn. Det har blitt gjort utprøvinger av den amerikanske normen i Norge

Den norske utgaven ble oversatt til norsk av Nicholas og Hermansen (2004), og senere revidert av Fallmyr, Ekerholt og Nicholas (2007). Det vites lite om metoden som ble brukt for adapsjon.

Praktisk informasjon

Bruk av BRIEF forutsetter at man fremdeles har tilgang til det eldre skåringsprogrammet og/eller har en eldre manual liggende for håndskåring. Det er brudd på åndsverkloven å bruke kopier eller ikke originale normtabeller. Hvis du ikke lenger har tilgang til en gammel original manual eller skåringsprogrammet, må du oppgradere til nyeste versjonen BRIEF-2.

Hvorfor skifte til ny BRIEF-2?

Hogrefe anbefaler på det sterkeste skifte fra BRIEF til BRIEF-2. BRIEF-2 er et svar på den kritikken som BRIEF har fått gjennom årene, og BRIEF-2 er justert i tråd med tilbakemeldinger, forskning og oppdatert teori. BRIEF-2 har følgende forbedringer:

 • Mer konsise skalaer
 • Kortere administrasjonstid
 • Justert språk i testledd, både i amerikansk originalutgave og i den norske adapsjonen.
 • Økt sensitivitet for å finne eksekutiv dysfunksjon hos personer med ADHD/ASF
 • Ny skala for uvanlige svar
 • Oppdaterte normer
 • Moderne statiske metoder er brukt for å støtte tolkning og skåring, inkl. tilgang til baserater.
 • Indeksen Monitorering er delt inn i “oppgavemonitorering” og “selvmonitorering” i tråd med data fra faktoranalyse.
 • Fremdeles støtte for 3-faktor modell, men faktorstrukturen er forbedret.
 • Digital versjon med digital skåring er både økonomisk, ressursbesparende og reduserer skåringsfeil.
 • Finnes også i kortversjon for rask screening.

Hvis du ønsker å skifte til BRIEF-2 papir eller digital utgave kan du enten bare bestille startpakken eller ta kontakt med oss for å høre mer.

Forskningstøtte 

Psykometriske egenskaper for den norske versjonen av Behavior Inventory of Executive Function (BRIEF) | Tidsskrift for Norsk psykologforening (psykologtidsskriftet.no)

[Formula: see text] Executive function measured by BRIEF in adolescents diagnosed and treated for ADHD: problem profiles and agreement between informants – PubMed (nih.gov)

686 (r-bup.no)

 

Tilleggsinformasjon

Publiseringsår

2000, 2007

Kvalifikasjonsnivå

Brukergruppe

Ansatte i Helse med testkompetanse, Ansatte i PPT med testkompetanse, Aut. klinisk psykolog, Lege med formell testkompetanse eller sertifisering, Sertifiserte PP-rådgivere

Formål/Bruksområde

ADHD utredning, ASF utredning, Kartlegge eksekutiv funksjon, Utforme og teste effekt av tiltak

Fagfelt

Eksekutive funksjoner (EF), klinisk psykologi, utviklingspsykologi

Aldersgruppe

5-18 år, Barn, Ungdom

Normdata

amerikansk

Egner seg for følgende populasjoner:

alle, Autismespekterforstyrrelse (ASF), Dyskalkuli, Dysleksi, Ervervet Hjerneskade (TBI), Forsinket utvikling, Hørselshemmede/døve, Intellektuell funksjonsnedsettelse (IF), Språkforstyrrelse (DLD)

Administrasjon

Individuell

Administrasjonstid

20 minutter

Leverandør

Du liker kanskje også…