WCST® Wisconsin Card Sorting Test

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 4, dvs. kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse. Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Klassisk for til vurdering av kognitiv fleksibilitet.

WCST Revised and Expanded Manual (1993)

WCST Norsk manualsupplement (2004)

WCST Kortstokker, set med 2

WCST Protokoll á 10

1 på lager (kan også restbestilles)

SKU: WCST

Beskrivelse

Wisconsin Card Sorting Test® (WCST®)

Forfatter: David A. Grant, PhD and Esta A. Berg, PhD; Professional Manual by Robert K. Heaton, PhD, Gordon J. Chelune, PhD, Jack L. Talley, PhD, Gary G. Kay, PhD, and Glenn Curtiss, PhD

Wisconsin Card Sorting Test (WCST) ble opprinnelig utviklet for å vurdere abstrakt tenkning og kognitiv fleksibilitet. WSCT anses i dag som et nevrokognitivt testbatteri som har til hensikt å måle en persons kognitive fleksibilitet.

For hver runde (trial) skal testpersonen matche et responskort til en av fire stimuluskort uten spesifikke instruksjoner fra testleder. Sorteringsregelen skal identifiseres gjennom prøving og feiling. Etter hver runde får testpersonen tilbakemelding (riktig/feil) og denne informasjonen kan brukes til å utlede regelen som styrer sorteringen. Etter ti korrekte responser skifter regelen uten advarsel (når en kategori fullføres) og deltageren må starte på nytt med å prøve å utlede regelen som styrer sorteringen fra tilbakemeldingene som gis.

Testens innhold

Testen består av fire nøkkelkort og 2 identiske kortstokker, med 64 svarkort i hver. Kortene som brukes i oppgaven varierer langs tre dimensjoner; farge (rød, bå, gul, grønn) form (sirkel, trekant, stjerner og kryss) tall (en, to, tre fire).

På nøkkelkortene og svarkortene brukes symbolene som Grant og Berg opprinnelig utviklet og introduserte i 1948.

Den reviderte manualen er fra 1993 og inneholder representativ normdata for alderen 6 – 89 år. Skåringskriteria står beskrevet i manualen. Cut-off verdien for grad av perseverasjon, samt retningslinjer for klinisk tolkning av WCST-resultat med teststudier kan også finnes i det norske veiledningen, som utgjør en oversettelse av alle nødvendige avsnitt for administrering, skåring, vurdering og tolkning av den amerikanske manualen. Den norske veiledningen presenterer også en liten svensk normdatainnsamling.

Format

Tidligere har det vært mulig å kjøpe en digital utgave fra PAR.inc. Denne utgaven utgår i januar 2024. De som har kjøpt programvaren før januar 2024 vil kunne få support på programvaren ut året. Etter det opphører støtten av programvaren og den kan kun brukes med forsiktighet så lenge den kjører som den skal og gir valide resultater. Det er fremdeles mulig å administrere WCST med kortstokk og håndskåring.

Tolkning 

Prosedyre for tolkning står beskrevet i manualen fra 1993. Nyere forskning gir innsikt i hvilke forbehold det kan være nyttig å ta og hvordan man best kan tolke eksempelvis: Considerations for using the Wisconsin Card Sorting Test to assess cognitive flexibility | Behavior Research Methods (springer.com)

Tilleggsinformasjon

Kvalifikasjonsnivå