TTFC-2 Token Test for Barn-2

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 3 (PPT eller tilsvarende) eller medlemsnivå 4, dvs. kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse. Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien, ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Rask og effektiv 10-15 minutter screening for å måle subtile, reseptive språkvansker.

Produkt Mengde

TTFC-2 Amerikansk manual og boks med tokens

TTFC-2 Protokoll á 50 (engelsk)

kr 1980,00

Ikke på lager, men kan restbestilles

Ikke på lager, men kan restbestilles

SKU: TTFC-2

Beskrivelse

Token Test for Children, Second edition (TTFC-2)

TTFC-2 er en revidert utgave av The Token Test for Children. TTFC-2 er en rask og effektiv 10-15 minutter screening for å måle subtile, reseptive språkvansker hos barn i alderen 3-12:11 år.

Hva måler TTFC-2?

Totalskåren skal være en refleksjon på barnets evne til å følge flertrinns muntlige instruksjoner, forstå ulike komponenter ved talespråket og gjenkalle fra det auditive korttidsminne.

Testen kartlegger syntaks, kunnskap om preposisjoner, relasjonelle konsepter og semantisk utvikling.

Den nye versjonen inneholder nye normer fra en større amerikansk normalpopulasjon (N=1310). Vanskeligere testledd er inkludert for å unngå takeffekt og det er færre testledd på lavt nivå. Instruksjonene og skåringen er også blitt enklere og klarere i den nyeste versjonen.

Hvem kan ha nytteverdi av TTFC-2? 

Som første screener med mistanke om subtile reseptive språkvansker i barnehage eller skole. For Logopeder og spesialpedagoger som trenger tilleggs kartlegging for å avkrefte eller styrke en hypotese om en vanske.

Hvem kan administrere TTFC-2?

Logopeder, alle med formell fagkompetanse på språk og språkvansker og testkompetanse eller sertifisering i språktester som NRDLS.

Testens innhold

Den nye versjonen inneholder nye normer fra en større amerikansk normalpopulasjon (N=1310).

TTFC-2 kommer med 20 små gjenstander som varierer i størrelse (stor/liten), form (rund/firkant) og farge (blå, grønn, gul, hvit og rød). Barnet gis mulighet til å øve før testen gjennomføres. Testleder gir testpersonen 46 ulike språklige instruksjoner som barnet skal følge ved å manipulere gjenstandene for å gjenskape setningen. De språklige instruksjonene er ordnet i økende vanskelighetsgrad og må administrere i rekkefølge.

TTFC-2 deler trekk med å følge instruksjoner på CELF-4, men har ulik responsmodalitet, og er relativt likt med reseptiv språkdeltesten på IDS-2, som snart kommer med norske normer.

Tilleggsinformasjon

Publiseringsår

2007

Brukergruppe

Ansatte i Helse med testkompetanse, Logopeder, Sertifiserte PP-rådgivere, Sertifiserte testbrukere

Fagfelt

Språk

Formål/Bruksområde

Kartlegge språkferdigheter

Egner seg for følgende populasjoner:

Afasi, Ervervet Hjerneskade (TBI), Språkforstyrrelse (DLD)

Aldersgruppe

3-12 år, Barn

Administrasjon

Individuell

Administrasjonstid

15 minutter

Normdata

amerikansk