Boston Naming Test – Second Edition

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 2 (pedagog/logoped eller tilsvarende med sertifiseringskurs), medlemsnivå 3 (PPT eller tilsvarende) eller medlemsnivå 4, dvs. kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse. Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien, ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.  

Begrepskartleggingsverktøy for voksne med amerikanske normer.

Boston Naming Test Manual og stimulusbok (2001)

Boston Naming Test Protokoll (Engelsk) á 25

SKU: BOSTON

Beskrivelse

Boston Naming Test- Second Edition

Forfatter:  Edith Kaplan, Harold Goodglass & Sandra Weintraub

Innhold

Denne versjonen av Boston Naming Test for voksne inneholder to parallelle administreringsformer som gjør det mulig å gjennomføre en mer detaljert kvalitativ analyse.  Boston Naming Test består av manual med stimulusbilder og administrasjonsinstruksjoner samt skåringsprotokoll som kommer i pakker á 25.

En kortversjon som utgjøres av 15 av de 60 bildene i standardformen, anbefales for testledere som av ulike grunner ønsker å begrense testprosedyren, eller som et komplement til mer omfattende utredninger. Standardformen består, likesom i tidligere versjoner, av 60 svarthvite bilder som presenteres i stigende språklig vanskelighetsgrad. Testleder bedømmer latens og korrekt svar med eller uten støtte. Den andre utgaven gir testleder flere muligheter til å vurdere og kategorisere testpersonens svar.

Normer 

Testen har amerikanske normer 18-79 år. Det er ikke norske normer på testen og resultat må derfor tolkes med forsiktighet. Normene presenteres i Record Booklet.

Administreringstid er 20 sekunder pr. bilde, totalt 30-40 minutter.

Tilleggsinformasjon

Testledd 48 “Noose” (løkke) erstattes nå med Boomerang. Erstatningen gjøres fordi løkke er utdatert som stimuli, og kan fremstå rasistisk og uakseptabelt. Du kan bestille oppgraderingskit fra Hogrefe eller direkte fra ProEd. Har du spørsmål om testen kan disse stilles til testquestion@proedinc.com. Boomerang er flerledds ord som gjør det til et mer komplekst ord å gjenkalle korrekt, spesielt for personer som strever med gjenkalling av fullstendig fonologisk sekvens. Det er også tilstrekkelig “gjenkjennelig” på norsk. Ordet har også få naboord (ord som lyder likt) som også gjør det vanskeligere å gjenkalle. Det er også et lavfrevent ord. Persoer med ordgjenkallingsvansker strever mer med lavfrekvente enn høyfrekvente ord.

Tilleggsinformasjon

Publiseringsår

2001

Kvalifikasjonsnivå

Brukergruppe

Ansatte i Helse med testkompetanse, Ansatte i PPT med testkompetanse, Aut. klinisk psykolog, Lege med formell testkompetanse eller sertifisering, Logopeder

Aldersgruppe

Voksne

Fagfelt

Språk

Normdata

amerikansk

Administrasjon

Individuell

Leverandør