SON-R 2-8 Snijders-Oomen ikke-verbal Intelligenstest

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 3 (PPT eller tilsvarende) eller medlemsnivå 4, dvs. kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse. Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien, ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

En ikke-verbal evnetest for utredning av barn fra 2 år til 8 år. Velegnet til flerspråklig populasjon, samt personer som  av ulike årsaker har behov for multimodale instruksjoner.

Produkt Mengde

SON-R Skåringsprogram 2-8 og 6-40

En ikke-verbal intelligenstest

SON-R 2-8 Manual I. Research Rapport (Teori) Engelsk

SON-R 2-8 Manual III Nederlandsk Normtabell (på Engelsk) (2016)

SON-R 2-8 Manual II, Norsk Administrasjonsmanual (2022)

SON-R 2-8 Mønsterhefte á 10

SON-R 2-8 Skåringsskjema á 10

SKU: SON-R-2-8

Beskrivelse

SON-R 2-8 Ikke-verbal intelligenstest

Forfattere: Peter Tellegen, Jaap Laros

Nytteverdi

SON-R familien er et unikt produkt i intelligenstestingsuniverset. Følgende unike punkter gjør dette til et “må ha” verktøy i PPT og Helse:

  • Adaptert og tilpasset gjennom 70 år til å ikke diskriminere mot hørseshemmede (kan administreres med tegnspråksinstruksjoner eller tilpassede gester)
  • Adaptert og tilpasset siden 1990-tallet til en flerspråklig migrasjonspopulasjon, og diskriminerer i liten eller ingen grad.
  • Normert med både verbale og ikke-verbale instruksjoner. Kommunikasjonsformat kan dermed tilpasses til mottakers nivå og preferanse.
  • Adaptiv test med parallelle serier gjør at testpersonen ikke møter en rekke oppgaver de ikke mestrer- spesielt utviklet for å holde på motivasjon og følelse av mestring.
  • Økologisk testsituasjon med mulighet for modellere (2-8 år) de fleste oppgaver samt gi tilbakemelding på om svaret var korrekt eller ikke
  • Tilbakemelding gir personen som testes mulighet til å tilpasse sine strategier- og utreder å observere denne essensielle delen ved læring.
  • Online skåring av utreder slik at testpersonen ikke utsettes for unødvendig mye oppgaver.
  • Bred test med godt samsvar med WIPPSI-IV i de studier som er gjennomført i Skandinavia. SON familien har også høy korrelasjon med språklige intelligenstester- da den ikke er en test av non-verbal intelligens, men en non-verbal test av intelligens.
  • Unikt syn på testpersonen som agent i egen testing. Testpersonen er i større grad delaktig i egen testing enn andre tester gir mulighet til både mht. feedback og manipulasjon av materiell.

Formål og målgruppe
SON-R 2−8 er en ikke-verbal evnetest for utredning av barn fra 2 år til 8 år. I tillegg til et mål på generelt evnenivå (IQ-poeng) gir testen mål på de spesifikke områdene prestasjon (Performance) og logisk resonnering (Reasoning). Siden testen kan administreres helt uten at det gis verbale instruksjoner (tale/skrift), egner den seg særskilt godt for utredning av barn med språk- eller kommunikasjonsvansker, samt for barn som har et annet morsmål enn norsk eller andre kommunikasjonsformer enn verbalspråk.

Beskrivelse
SON-R 2−8 er det nyeste tilskuddet til testfamilien SON-R og er den reviderte versjonen av SON-R 2½−7. Testens særegne konstruksjon, hvorved tilbakemelding gis på grunnlag av barnets svarrespons på de første testoppgavene, gjør det mulig å administrere testen selv på barn helt ned i de yngste aldersgruppene.

Testen består av seks deltester:

Prestasjon   Logisk resonnering
1. Puslespill   2. Kategorier
3. Mønster   4. Situasjoner
5. Mosaikker   6. Analogier

 

 

 

 

Gjennomføring, skåring og resultat
Oppgavene i deltesten er ordnet etter vanskelighetsgrad, som gjør det mulig å sette ulike startpunkt, avhengig barnets alder og evner. I kombinasjon med dette og instruksjonene for testavbrytelse, utgjør den totale testtiden maksimalt 50 minutter.

Skåring utføres ved hjelp av scoringprogrammet som blir levert på en USB-minnepinne som kan brukes på alle Windows-program (XP, Vista, 7, 8 och 10).

Siden Continuous norms-metoden benyttes for nøyaktig beregning av barnets testprestasjoner opp mot normdata, gir scoringprogrammet ett mer nøyaktig resultat enn hva man oppnår med poengberegning for hånd. Etter skåring vil programmet generere en resultatrapport.

Normer
Testen har normer fra 2016–2017 som baserer seg på testning av totalt 1727 barn i Nederland og Tyskland.

Tilleggsinformasjon

Kvalifikasjonsnivå

, ,