SON-R 6-40 Snijders-Oomen ikke-verbal Intelligenstest

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 3 (PPT eller tilsvarende) eller medlemsnivå 4, dvs. kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse. Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien, ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

En ikke-verbal evnetest for vurderinger av barn, unge og voksne fra 6-40 år

Produkt Mengde

SON-R Skåringsprogram 2-8 og 6-40

En ikke-verbal intelligenstest

SON-R 6-40 Manual I, Forskningsrapport på Engelsk (2012)

SON-R 6-40 Manual III, Nederlandsk Normtabell (på Engelsk)

SON-R 6-40 Manual II Norsk Administrasjonsmanual (2022)

SON-R 6-40 Skåringsskjema á 10

SON-R 6-40 Mønsterhefte á 10

SKU: SON-R-6-40

Beskrivelse

Bruksområde 
Innhold 

SON-R 6−40 består av fire deltester: Analogier, Kategorier, Mosaikk og Mønstre, med totalt 124 oppgaver.

  • Analogier måler abstrakt tenkning og deduktiv resonnering. Testpersonen skal skille ut og bruke prinsippene i en analogi med geometriske figurer og peke på eller indikere korrekt svar. Dette er en klassisk analogitest
  • Kategorier måler abstrakt (verbal) tenkning/forståelse. Testpersonen blir vist tre bilder med en fellesnevner (overordnet kategori). Testpersonen skal så, fra en serie på fem bilder, velge to som tilhører samme kategori ved enten å peke eller indikere korrekt svar.
  • Mosaikk måler visuospatial evne. Testpersonen skal gjengi et mønster ved hjelp av rød-hvite mosaikkbrikker. Denne deltesten minner om Terningmønster på WISC/WAIS, men inneholder ikke prosesseringshastighet som konfunderende variable.
  • Mønstre måler spatial og visuomotorisk evne. Hvert mønster består av en eller flere linjer som følger et systematisk mønster. Midtdelen av mønsteret mangler, og testpersonens oppgave er å fylle ut det manglende mønsteret.

Testen måler en rekke kognitive evner, som abstrakt tenkning, deduktiv utledning samt visuospatial og visuomotorisk evne.

Resultatet uttrykkes i IQ-skårer, med middelverdi på 100 og standardavvik på 15.

Normer
Normene er samlet inn i løpet av årene 2009-2011 i Nederland og Tyskland, og bygger på testinger av totalt 1933 barn og voksne i alderen 6 til 40:11 år i 17 ulike aldersgrupper.  I tillegg er verktøyet og stimulusmateriellet forsket på og testet ut i over 20 ulike land, med ulik sosioøkonomisk status. Flerspråklige er representert i normutvalget.

Skåring
Skåring utføres ved hjelp av skåringsprogrammet som blir levert på en USB-minnepinne når man kjøper Startkit. Skåringsprogrammet kan brukes på alle Windows-program (XP, Vista, 7, 8 och 10).

Skåring kan også gjøres manuelt.

Alle som jobber i PPT eller i helse med utredning kan sertifiseres i testen. Sertifiseringskurset inneholder opplæring i etikk og psykometri, e-læring i evne og evnetesting og opplæring i verktøyet med en praktisk workshop som avholdes fysisk eller digital.

Tilleggsinformasjon

Publiseringsår

2012, 2021

Brukergruppe

Ansatte i Helse med testkompetanse, Ansatte i PPT med testkompetanse, Aut. klinisk psykolog

Formål/Bruksområde

Kartlegge evnenivå

Egner seg for følgende populasjoner:

Autismespekterforstyrrelse (ASF), Flerspråklige, Hørselshemmede/døve, Språkforstyrrelse (DLD)

Aldersgruppe

6-40 år

Administrasjon

Individuell

Administrasjonstid

45 minutter

Fagfelt

Intelligens

Kvalifikasjonsnivå

, ,