Denne produktkategorien er kun synlig for medlemmer.
Tiltak autisme - Hogrefe

Tiltak autisme

Viser alle 10 resultater

 • Bok/Litteratur

  ABAS-3 Norsk intervensjonsguide (2021)

  Intervensjonsguide som hjelper deg å utforme tiltak for personer med nedsatt adaptiv fungering.

  Se mer
 • Papir-test

  ComFor-2 vurdering av behov for ASK

  Kartlegging av behov for ASK for personer med Autisme med psykomotorisk utviklingsnivå på 12-60 måneder.

  Se mer
 • Digital-test

  Digital skåring av papirtester i HTS (Quick input)

  Quick Input til en rekke Hogrefe papirtester

  Se mer
 • Tiltak/Intervensjon

  KONTAKT

  Evidensbasert sosial ferdighetstreningsprogram for barn og unge med ASF utviklet av Karolinska Instituttet i Stockholm (KIND).

  Se mer
 • Papir-test

  SCQ Social Communication Questionnaire

  Screening instrument for autisme hos barn og ungdom, samt nyttig verktøy for vurdering av effekt av tiltak.

  Se mer
 • Papir-test

  SCQ Startkit

  Screening instrument for autisme hos barn og ungdom, samt nyttig verktøy for vurdering av effekt av tiltak.

  Se mer
 • Papir-test

  Skema til Vurdering af Kommunikation og Sprog (SVKS) – Dansk utgave

  Kvalitativ kartlegging som måler kommunikativ kompetanse hos personer med nedsatt intellektuelt funksjonsnivå

  Se mer
 • Digital-test

  SRS™-2 Digital test

  Digital test for utredning av sosiale ferdigheter hos barn og voksne, også som ledd i klinisk utredning av ASF.

  Se mer
 • Papir-test

  SRS™-2 Social Responsiveness Scale, Second Edition

  Husk å velg både vurderingsskjema og skåringsark (skåringsark i papir eller digitalt) ved bestilling!   For utredning av sosiale ferdigheter hos barn og voksne, og ved mistanke om ASF.

  Se mer
 • Papir-test

  SRS™-2 Startkit

  For utredning av sosiale ferdigheter hos barn og voksne og som ledd i diagnostisering av ASF. Startkit inneholder alt du trenger for å komme i gang. Velg riktig skjema for aldersgruppe. Skåringsark kjøpes separat eller som digital Quick input. !OBS! Husk å velg både vurderingsskjema og skåringsark (skåringsark i papir eller digitalt) ved bestilling

  Se mer