ADOS-2 Startkit

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 4, dvs. kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse. Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Semistrukturert intervju- og observasjonsverktøy ved mistanke om  autismespekterforstyrrelse (ASF) eller lignende vansker.

Produkt Mengde

ADOS-2 Eurokit (plastikkboks med stimulusmateriell)

kr 42000,00

Ikke på lager, men kan restbestilles

1

ADOS-2 Eurokit kart

kr 256,50

15 på lager (kan også restbestilles)

1

ADOS-2, Manual (2014)

1

ADOS-2, Protokoll Småbarnsmodul á 10

ADOS-2, Protokoll Modul 1 á 10

ADOS-2, Protokoll Modul 2 á 10

ADOS-2, Protokoll Modul 3 á 10

ADOS-2, Protokoll Modul 4 á 10

ADOS-2, Skåringsprogram (CD Rom + USB)

Ikke på lager, men kan restbestilles

SKU: ADOS-2-START

Beskrivelse

Autism Diagnostic Observation Schedule, 2nd Edition (ADOS®-2)

ADOS-2 er en semistrukturert, standardisert observasjon av kommunikasjon, sosial interaksjon, lek og begrenset og repetitiv atferd ved mistanke om autismespekterforstyrrelse (ASF). ADOS-2 gir verdifull informasjon for både utredning  og behandling gjennom ulike aktiviteter som gjør at man direkte kan observere atferd relatert til diagnostisering av ASF.

ADOS-2 følger samme prinsipper og oppbygning som forgjengeren ADOS, som anses som den gylne standarden for observasjonsvurderinger ved autismespekterforstyrrelse (ASF).

ADOS-2 har nye og reviderte algoritmer. I revideringen er det også lagt til en ny modul, Småbarnsmodulen, for vurdering av barn i alderen 12 til 30 måneder.

Innhold

ADOS-2 inneholder fem moduler, hver tar omtrent  50 minutter å administrere. Hver testperson møter kun en modul, nøye utvalg basert på testpersonens ekspressive språknivå og kronologisk alder. Følgende anbefaling står i manualen:

  • Småbarnsmodulen- For barn mellom 12-30 måneder som ikke konsekvent produserer fraser.
  • Modul 1- Barn fra 31 måneder som ikke konsekvent produserer fraser.
  • Modul 2- Barn i alle aldre som produserer fraser, men som ikke anses som å mestre verbalflyt.
  • Modul 3- For barn med funksjonelt verbalspråk.
  • Modul 4- For unge voksne og voksne med funksjonelt verbalspråk.

Hver modul aktiverer testpersonen ved bruk av interaktive stimulusmateriell (fra ADOS-2 Eurokit).

Endring fra ADOS til ADOS-2

Største endringen er forbedret algoritme for modul 1-3. I den nye versjonen er det enklere å sammenligne med barn eller personer på samme alder og med samme språklige nivå.  Dette gjør det også enklere å overvåke individets symptomutvikling over tid.

Resultatet kan både uttrykkes som ett tall på en skala fra 1-10 og som en kvalitativ kategori fra “ingen indikasjon på ASF” til “Høy grad av ASF-relaterte symptomer”.

ADOS-2 skåringsprogrammet bistår testleder å velge korrekt algoritme, konvertere testleddkoding til algoritme skårer, legger sammen algoritmene, regner ut sammenligningskårer og bidrar med klassifisering.

Med disse forbedrede algoritmene har ADOS-2 demonstrerbar prediktiv validitet. Det gir et bilde av symptomtrykk basert på observasjoner.

Hvem kan bruke ADOS-2

I Norge har vi hatt tradisjon for at kun autoriserte kliniske psykologer kan bruke ADOS-2. I USA hvor testen har sin opprinnelse har både kliniske og pedagogiske psykologer, logopeder, psykoterapeuter mm. tilgang til å bruke ADOS-2. De bruker allikevel verktøyet på ulike måter og utleder ulike hypoteser og nytteverdi fra verktøyet. Hvor autoriserte kliniske psykologer er de eneste som er autorisert til å bruke verktøyet i diagnostisk sammenheng, brukes det til tiltaksutforming, til å informere vedtak om spesialundervisning og behandlingsplaner. WPS skriver på sin side at ADOS-2 kan brukes på sykehus, i helseforetak, skoler og andre arenaer hvor det finnes personer med nevroutviklingsforstyrrelser. Verktøyet er relativt komplekst, slik at kurs bør anses som en forutsetning for å administrere ADOS-2, med mindre man gjør det under kyndig veiledning av en erfaren administrator.

Kurs tilbys av følgende kompetansesenter:

RKBU Midt-Norge
RKT Sør Øst
RFM Vest
RFAA-T Nord

Administrasjon, koding og skåring

Administasjonen er strukturert og testleder guides gjennom koding og skåring. Testleder tar notater under administrasjon og koder det i etterkant og bruker skåringsskjemaet som inneholder en algoritme.

I modul 1-4 sammenlignet algoritmeskåren med cut-off skårer for å gi en av tre klassifikasjoner: Autisme, Autismespekter og ikke-spekter. Forskjellen mellom klassifikasjonene handler om grad.

I småbarnsmodulen blir barnet vurdert til å være i risiko (range of concern) snarere enn klassifikasjonsskårer.

Norsk ADOS-2

Den norske ADOS-2 håndboken inneholder retningslinjer for valg av modul, spesifikke instruksjoner for gjennomføring, skåring og tolkning, samt et omfattende kapittel om ADOS-forskning og kasus-eksempler.

ADOS-2 gir et relativt presist bilde av aktuelle symptomer som ikke påvirkes av språklig kompetanse. Metoden egner seg for vurdering av individer i alle aldre ved mistanke om ASF – fra 1-åringer uten talespråk til voksne med flytende talespråk. Hver modul tar mellom 40 til 60 minutter å administrere og har egen protokoll med aktiviteter beregnet for barn eller voksne med et bestemt utviklingsnivå og språklig nivå;(fra 12 måneders alder uten ekspressivt språk opp til voksen alder med flytende tale).

Skåringsprogram fra WPS

Skåringsprogrammet er et produkt fra WPS som vi kan bestille inn på deres vegne (bestillingsvare). Husk å ta vare på produktkoden og faktura hvis det er behov for support fra WPS. Ved behov for support kontakt WPS på telefon +1 424 201 88 00, e-post:  support@wpspublish.com 

Produktet er en enbruker-lisens. Det vil si det kan kun lastes inn på en PC. Når programmet er lastet inn kan det ikke overføres til andre enheter, og nytt program må kjøpes. Husk å beskytt PC og programmet tilstrekkelig til å ivareta pasienters personvern.

Systemkrav
PC med Windows 10/8/7/Vista/XP. Enbrukerlisens. Ikke serverversjon.

Tilleggsinformasjon

Publiseringsår

2013

Brukergruppe

Ansatte i Helse med testkompetanse, Aut. klinisk psykolog, Lege med formell testkompetanse eller sertifisering

Formål/Bruksområde

Diagnostisere autisme og gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, Utforme og teste effekt av tiltak

Egner seg for følgende populasjoner:

Autismespekterforstyrrelse (ASF), Forsinket utvikling

Aldersgruppe

Barn, Ungdom, Voksne

Normdata

kriteriebasert

Administrasjon

Individuell

Administrasjonstid

45 minutter

Fagfelt

klinisk psykologi, nevropsykologi, Språk, utviklingspsykologi

Leverandør