Aktuelle webinar

Kostnadsfrie

Zoom

 

 

Tirsdag 27.6. kl. 15:00-15:30
​​​​​​Tirsdag 29.8. kl. 15:00-15:30

Hogrefe: en helhetlig leverandør av arbeidspsykologiske tester 

Hogrefe psykologiforlag er en helhetlig leverandør av psykometriske robuste arbeidspsykologiske tester på flere språk innen non-verbale evnetester, konsentrasjonsevne og personlighetstester inkl. en kontraproduktivitet/integritetstest som omhandler kartlegging av de mer mørke trekkene av personlighet som avhengig a situasjonen kan være produktive eller kontraproduktive.

Vi tilbyr e-læringskurs, kompetanseheving og nettverksgrupper slik at du sammen med oss utvikler deg til å bli en kompetent testbruker.

Vil du høre mer om våre produkter? Bli med på kostnadsfritt webinar den siste tirsdagen i måneden.

Les mer om Arbeidspsykologiske tester

Påmelding

​​​​​


 

Mandag 19.6. kl. 14:00-14:30

ABAS-3: Adaptiv kartlegging fra vugge til grav 

Webinaret gir deg en oversikt over ABAS-3 som verktøy, samt en rask innføring i endringer fra ABAS-II til ABAS-3.

Webinaret egner seg for alle som arbeider med barn, unge og voksne både i første, andre og tredjelinjetjenester.

Verktøyet kan være relevant for spesialpedagoger i barnehage, skole og boliger som jobber med personer som strever med adaptiv fungering og ønsker et verktøy for å spisse tiltak.

Les mer om ABAS-3

Påmelding

 

 


 

Torsdag 15.6. kl. 14:00-14:30
Torsdag 17.8. kl. 14:00-14:30
Torsdag 21.9. kl. 14:00-14:30
Torsdag 19.10. kl. 14:00-14:30
Torsdag 16.11. kl. 14:00-14:30

SRS-2: Vurdering av sosiale ferdigheter fra 2,5-69 år 

Webinaret gir deg en oversikt over SRS-2 som verktøy.

Webinaret retter seg først og fremst mot personer i helsesektoren som jobber med vurdering av sosial fungering hos barn med autisme, men er også et relevant verktøy for ansatte i PPT med testkompetanse, som grunnlag for intervensjon eller tiltak.

Les mer om SRS-2

Påmelding

 


 

Fredag 23.6. kl 11.30–12:00
Onsdag 23.8. kl 11.30–12:00

SON-R: Rettferdig evnekartlegging av flerspråklige og personer med språkforstyrrelser

SON-R er et valid og reliabelt non-verbalt kognitivt kartleggingsbatteri med høy korrelasjon til Wechslerbatteriene. Utviklet for å kartlegge flytende- og visuospatiale evner hos personer som kommuniserer på andre språk eller med andre modaliteter (eks. tegnspråk) eller for personer med språkforstyrrelser.

Vil du lære mer?

Les mer om SON-R 6-40

Les mer om SON-R 2-8 

Påmelding


 

Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din