Aktuelle webinar

Kostnadsfritt

Zoom

 

 

​​​​​


 

Mandag 31.10. kl. 14:00-14:45
Mandag 19.12. kl. 14:00-14:45
Mandag 23.1. kl. 14:00-14:45
Mandag 20.2. kl. 14:00-14:45
Mandag 20.3. kl. 14:00-14:45
Mandag 15.5. kl. 14:00-14:45
Mandag 19.6. kl. 14:00-14:45

ABAS-3: Adaptiv kartlegging fra vugge til grav 

Webinaret gir deg en oversikt over ABAS-3 som verktøy, samt en rask innføring i endringer fra ABAS-II til ABAS-3.

Webinaret egner seg for alle som arbeider med barn, unge og voksne både i første, andre og tredjelinjetjenester.

Verktøyet kan være relevant for spesialpedagoger i barnehage, skole og boliger som jobber med personer som strever med adaptiv fungering og ønsker et verktøy for å spisse tiltak.

Les mer om ABAS-3

Påmelding 31.10

Påmelding 19.12 – 19.6

 


 

Tirsdag 1.11. kl. 14:00-15:00 
Tirsdag 29.11. kl. 14:00-15:00 
Tirsdag 24.1. kl. 14:00-15:00
Tirsdag 14.2. kl. 14:00-15:00

SRS-2: Vurdering av sosiale ferdigheter

Webinaret gir deg en oversikt over SRS-2 som verktøy.

Webinaret retter seg først og fremst mot personer i helsesektoren som jobber med vurdering av sosial fungering, men er også relevant for ansatte i PPT med testkompetanse som et grunnlag for tiltak.

Les mer om SRS-2

Påmelding

 


 

Tirsdag 1.11. kl. 13:00-13:45
Tirsdag 29.11. kl. 13:00-13.45
Tirsdag 24.1. kl. 13:00-13.45

SON-R 6-40: Non-verbal evnetest fra 2-40 år

Webinaret gir deg en rask gjennomgang av SON-R som verktøy.

Det blir mulighet til å stille spørsmål.

Les mer om SON-R 6–40

Påmelding 

 


 

Mandag 17.10. kl. 12:00-12:30

Digital testing i Hogrefe Testsystem, HTS: Brief-2, d2-R og SRS-2

I dette webinar vil vi gå nærmere inn på hvordan HTS fungerer, og hva som skal til for å bruke HTS.

Vi går raskt gjennom nye sikkerhetsoppdateringer, DPIA og de tester som er tilgjengelig.

Webinaret er først og fremst rettet mot ansatte i PPT, men kan også være relevant for aktører i helsesektoren. 

Les mer om digital testing

Påmelding

 


 

Tirsdag 22.11. kl. 14:00-14:30

d2-R: kartlegging av vedvarende visuell oppmerksomhet og konsentrasjon fra 8-79 år

Webinaret gir deg en rask innføring i d2-R, og hvordan man kan bruke verktøyet som screening ved mistanke om oppmerksomhet/konsentrasjonsvansker, eller ved mistanke om visuell oppmerksomhetsvanske.

Les mer om d2-R

Påmelding

 


 

Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din