SDMT Symbol Digits Modalities Test

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 3 (PPT eller tilsvarende) eller medlemsnivå 4, dvs. kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse. Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien, ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Rask og effektiv screening for cerebral dysfunktion hos barn og voksne. En klassiker.

Produkt Mengde

SDMT Startkit

SDMT Amerikansk manual

SDMT Amerikansk Protokoll autoskåring á 25

SKU: SDMT

Beskrivelse

Symbol Digits Modalities Test (SDMT)

Forfatter: Aaron Smith, PhD

SDMT er en rask screening for organisk cerebral dysfunksjon hos barn og voksne.

Nytteverdi 

SDMT kan avdekke kognitive vansker på mindre enn fem minutter. Dette er en enkel tidsøkonomisk test som er ideell for travle klinikere som ønsker å screene barn (fra åtte år) og voksne for celebral dysfunksjon.

Testen har siden den ble publisert i 1973 demonstrert god sensitivitet for å avdekke hjerneskade, men også endringer i kognitiv funksjon over tid og respons på behandling.

Svarene kan avgis både muntlig og skriftlig (i motsetning til koding) og egner seg dermed godt både for personer med motoriske vansker og de som har tale- eller språkutfordringer.

Du kan raskt og enkelt skåre testen i den selvkopierende protokollen.

Innhold

Testen inneholder en enkel substitusjonsoppgave som de fleste barn og voksne vil mestre med letthet. Ved hjelp av en referansenøkkel skal testpersonen sette sammen par av tall og geometrisk figur (som Koding på WISC).

Ettersom materialet består av geometriske figurer og tall, er SDMT relativt kulturelt uavhengig, og kan derfor med fordel benyttes ved testing av personer med andre språkbakgrunner.

Norm og forskningsstøtte

Manualen inneholder dokumentasjon av testens effektivitet innenfor et bredt spekter av kliniske bruksområder, eksempelvis differensiering mellom psykosepasienter og hjerneskadepasienter, eller tidlig avdekking av demens.

Videre beskrives differensialdiagnostikk av barn med lærevansker, samt at det er en korrelasjon mellom skårer på SDMT og lese- og skrivevansker.

Personer med celebral dysfunksjon gjør det dårlig på SDMT, på tross av over gjennomsnittlig intelligens. Studier fra manualen indikerer at SDMT har et bredt bruksområde som:

 • Differensiere hjerneskade fra psykotiske pasienter
 • Differensiere organiske lidelser fra depresjon
 • Tidlig avdekning av demens og Huntington’s
 • Differensialdiagnostikk hos barn med lærevansker
 • Tidlig identifisering av barn som har risiko for å utvikle lese- og skrivevansker
 • Vurdering av endring i kognitiv funksjon over tid hos personer med ulike former for hjernetraume/hjerneskade
 • Vurdering av grad og kvalitet av habilitering etter hjerneskade

Hvem egner SDMT seg for? 

SDMT er en tids effektiv screener for personer som vurderes for følgende:

 • Hodeskade
 • Slag
 • Hjernesvulst
 • Lesevansker
 • Lærevansker
 • Alzheimer
 • Celebrale infeksjoner
 • Demens
 • Afasi
 • Neurotoxisitet
 • Alkoholisme
 • Celebral anoksia
 • Huntington’s

Tilleggsinformasjon

Kvalifikasjonsnivå

,

Du liker kanskje også…