Color Trails Test™ for barn (CCTT) og voksne (CTT)

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 3 (PPT eller tilsvarende) eller medlemsnivå 4, dvs. kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse. Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien, ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

En tidseffektiv (3-14 minutter) “kulturuavhengig” versjon av den tradisjonelle trailmaking testen for barn og voksne: mål på vedvarende oppmerksomhet og sekvensering mm.

Produkt Mengde

CCTT Startkit (Alt du trenger for å komme i gang)

CCTT Amerikansk manual (1996)

CCTT Trial K, Del 1 og 2 á 50

CCTT Record Forms (Protokoll) á 50

CTT startkit

Inneholder alt du trenger for å bruke CTT (med unntak av blyant og stoppeklokke).

CTT Manual (1996) Engelsk

CTT Record Form (Protokoll) á 50

CTT A Trial Del 1 og 2 á 25

SKU: CCTT-CTT

Beskrivelse

Forfatter av CCTT: Antolin M. Llorente, PhD, Jane Williams, PhD, Paul Satz, PhD, and Louis F. D’Elia, PhD

Forfatter av CTT: Louis F. D’Elia, PhD, Paul Satz, PhD, Craig Lyons Uchiyama, PhD, and Travis White, PhD

Children’s Color Trails Test™ (CCTT) -For barn 8-16 år

CCTT er en eksekutiv funksjonstest for barn som måler vedvarende oppmerksomhet, sekvensering og andre eksekutive vansker. Testen er innholdsmessig lik som den tradisjonelle Trail Making testen, men erstatter bokstaver med farger. Testen kan administreres non-verbalt.

Nytteverdi

Som språkredusert test er CCTT et godt valg ved kartlegging av flerspråklige barn og unges eksekutive funksjon.Erstatning av bokstaver for farger gjør testen mer anvendelig i en krysskulturell kontekst og for personer som av ulike årsaker strever med bearbeiding av bokstaver og bokstav rekkefølge (inkl. dyslektikere, personer med intellektuell funksjonsnedsettelse mm.).

Materiellet består av sirkler med tall i sterk rosa og gul farge som er enkle å se for fargeblinde personer.

Innhold

CCTT kommer i original amerikansk papirbasert utgave. Hvis du ønsker en digital test, med lignende egenskaper for barn kan du lese mer om d2-R.

CCTT selges med Form K, som er skjema hvor det ble samlet inn normdata. Det finnes også Form X, Y og Z for forskning. Ta kontakt med oss på info@hogrefe.no hvis du ønsker å bruke disse skjemaene til forskning.

Startkit inneholder ikke stoppeklokke. Dette må evt. kjøpes separat.

Normer og forskningsstøtte

Amerikansk normdata på CCTT ble samlet inn fra 678 barn og unge uten vansker og mer enn 500 barn i ulike kliniske grupper. Det er ulik reliabilitet i den 1 og 2 (0,85 og 0,9 respektivt). Tid råskåre for del 1 og del 2 viser god klinisk stabilitet. Det er godt samsvar (convergent validitet) mellom CCTT og andre tester som måler vedvarende oppmerksomhet.

Color Trails Test™ (CTT)- For voksne 18-89 år

Måler det samme som CCTT, men for voksne.

CTT måler vedvarende visuell oppmerksomhet, visuell skanning/søk, øye-hånd-koordinasjon og informasjonsbearbeiding. Testen brukes først og fremst i nevropsykologiske utredninger, men kan også være et nyttig supplement til BRIEF-2 og d2-R for PPT.

Innhold

CTT består av to deler (trial), 1 og 2.

Del 1 – som mest krever oppmerksomhet, sporing og enkel sekvensering – er oppgaven å forbinde tall i fargede ringer med hverandre i riktig rekkefølge.

Del 2 er oppgaven å forbinde tall i rekkefølge med farge i henhold til en regel. Testen anses å være direkte følsom for effekter av ulike typer av hjerneskader, spesielt frontale. Manualen inneholder administrasjonsinstruksjoner, informasjon om reliabilitet og validitet, samt amerikanske normdata.

For del 1 bruker testpersonen en blyant for å forbinde sirklene fra 1-25 så raskt og riktig de kan. For del 2 skal testpersonen forbinde sirklene i sekvens, men annenhver gang gul og rosa sirkel. Tiden det tar å gjennomføre hvert forsøk på oppgaven noteres, sammen med kvalitativ informasjon inkl. nesten feil, støtte, antall sekvensielle feil og fargesekvens feil.

Instruksjonene kan enten gis visuelt gjennom gester eller verbalt.

Testen har dokumentert validitet gjennom en rekke neuropsykologiske studier.

Du trenger stoppeklokke for å gjennomføre oppgave. Stoppeklokke følger ikke med.

Tilleggsinformasjon

Kvalifikasjonsnivå

,

CTT startkit

Kvalifikasjonsnivå

,

Du liker kanskje også…