d2-R Digital oppmerksomhetstest til PPT og Helse

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 3 (PPT eller tilsvarende) eller medlemsnivå 4, dvs. kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse. Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien, ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Digital oppmerksomhet- og konsentrasjonstest for vurdering av barn og voksne med europeiske normer.

Produkt Mengde

d2-R Norsk Digital skåring til papirtest (Quick input)

d2-R Engelsk Digital Manual HTS (Engelske Normer)

d2-R Norsk Digital administrasjon og rapport

d2-R Brasiliansk Digital administrasjon og rapport

d2-R Dansk Digital administrasjon og rapport

d2-R Engelsk Digital administrasjon og rapport

d2-R Finsk Digital administrasjon og rapport

d2-R Fransk Digital administrasjon og rapport

d2-R Italiensk Digital administrasjon og rapport

d2-R Portugisisk Digital administrasjon og rapport

d2-R Russisk Digital administrasjon og rapport

d2-R Slovakisk Digital administrasjon og rapport

d2-R Tsjekkisk Digital administrasjon og rapport

d2-R Tysk Digital administrasjon og rapport

SKU: D2-R-PPT

Beskrivelse

Oppmerksomhets- og konsentrasjonstesten d2 – revidert versjon

Forfattere: R. Brickenkamp & L. Schmidt-Atzert, D. Liepmann      

d2-R er en rask og pålitelig test som måler vedvarende visuell oppmerksomhet under tidspress. Testen gir et mål på hvor hurtig og nøyaktig testpersonen kan skille spesifikke visuelle stimulus fra lignende visuelle stimuli.

Begrepet «vedvarende oppmerksomhet» beskriver best hva testen måler. For det første oppfyller testen kriteria til en konsentrasjonstest. For det andre måler den inhibisjonsdelen av oppmerksomhet ved å kreve at man velger (gjør en seleksjon) av enkelte stimuli (bokstaven d med to streker) over andre (distraherende stimuli). På engelsk bruker man sjelden begrepet konsentrasjon eller «concentration» knyttet til slike tester – oppmerksomhet eller «attention» er mer kjente begreper. På tysk har man valgt begrepet «konzentriert Aufmerksamkeit», som på norsk best oversettes til «vedvarende oppmerksomhet» (sustained attention).

d2-R måler en rekke fasetter, inkludert:

 • Konsentrasjon
 • Oppmerksomhet
 • Vedvarende oppmerksomhet
 • Mental hastighet
 • Prosesseringshastighet
 • Arbeidshastighet
 • Perseptuell hastighet
 • Generell ytelseskapasitet

Nytteverdi

Hvorfor velge d2-R?

d2-R er Europas foretrukne funksjonstest for å måle visuell oppmerksomhet og den eneste testen på markedet hvor norsk data er med i utvalget (18-55 års europeisk norm). Den er appellerende, enkel å administrere (inkl. mulighet for fjernadministrasjon), rimelig i bruk spesielt ved kjøp av 50 + og fleksibel siden du ikke er avhengig av programvare som kun kan installeres på en PC. Alle klinikere eller PP rådgivere kan ha verktøyet med seg i veska- og bruke det ved behov.

Det koster ikke noe å ha årslisens til HTS.

I tillegg finnes d2-R på en rekke språk som gjør at du med større grad av sikkerhet kan vite om ditt testresultat er valid når du tester flerspråklig populasjon.

Den digitale utgaven finnes på følgende språk:

 • Norsk
 • Svensk
 • Dansk
 • Tysk
 • Fransk
 • Nederlandsk
 • Italiensk
 • Brasiliansk
 • Russisk

Trenger du veiledning på tyrkisk,  polsk, kroatisk, ungarsk eller serbisk ta kontakt med oss så kan vi undersøke muligheten for å bestille dette fra Hogrefe Testzentrale for deg. Minsteordre er tilsvarende en pakke hos leverandøren, typisk 50 skjema.

Innhold

Man får tre skalaskårer på testen (1) Konsentrasjon (KL), antall bearbeidede målobjekter (BZO) og nøyaktighet (F %, dvs. en feilprosent). Visse typer feil gir også administrator en indikasjon på om testen har blitt gjennomført i tråd med instruksjonene.

Manual og normer

Det finnes både en analog (papir og penn) og digital versjon av testen. Den svenske manualen fra 2015 inneholder en beskrivelse av testen og det omfattende utviklingsarbeidet som ble gjennomført i Tyskland. Manualen inneholder også instruksjoner for administrering og skåring av papir og penn testen, samt tolkning av testresultatet. Normeringsarbeidet med papirversjonen fra Tyskland samt de europeiske digitale normene står også beskrevet i manualen.

Digital versjon 

Den digitale versjonen av d2-R, som tilbys i Hogrefe Testsystem, HTS, er helt selvinstruerende og gjennomføres på en datamaskin eller et nettbrett. Etter en gjennomført testing kan resultatet avleses på skjermen, og kan lagres eller skrives ut i form av en resultatrapport (PDF). Den digitale versjonen kan brukes for å teste barn fra 8,5-17 (tyske normer), voksne personer i alderen 18 til 55 år (europeiske normer) eller 18-79 år (tyske normer).

Normene er utarbeidet på PC med mus. En liten utforskningsstudie fant ikke signifikante forskjeller mellom PC og nettbrettadministrasjon.

De europeiske normene til den digitale versjonen ble samlet inn i 2015, og stammer fra 10 europeiske land: Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Norge, Sverige og England. De europeiske normene består av besvarelser fra 2100 personer i alderen 18 til 55 år. De europeiske normene finnes både som totalnorm og som aldersspesifikke normer. Totalnormen kan anvendes ved f.eks. rekruttering, og de aldersspesifikke normene anbefales til klinisk bruk.

Det er også mulig å benytte seg av tyske normer for alderen 8-79 år. Disse ble samlet inn fra 2013-2016 og utvalget besto av 3046 personer.

Vi anbefaler å kjøpe den engelske manualen til digital d2-R som kan legges inn på HTS, fremfor den svenske som kun omhandler papirutgaven.

Endringer fra d2 til d2-R

Det er gjennomført en rekke forbedringer av testen i forbindelse med revideringen:

 • Antall testledd økte for å motvirke takeffekt og strømlinje skåringsprosessen.
 • Visse skalaer er bedret, enkelte skala er fjernet
 • De kvalitative typebeskrivelsene er fjernet i tråd med oppdatert kunnskap

Tilleggsinformasjon

Kvalifikasjonsnivå

, ,

d2-R Norsk Digital skåring til papirtest (Quick input)

Kvalifikasjonsnivå

, , ,

d2-R Engelsk Digital Manual HTS (Engelske Normer)

Kvalifikasjonsnivå

, , ,

d2-R Norsk Digital administrasjon og rapport

Kvalifikasjonsnivå

, , ,

d2-R Brasiliansk Digital administrasjon og rapport

Kvalifikasjonsnivå

, , ,

d2-R Dansk Digital administrasjon og rapport

Kvalifikasjonsnivå

, , ,

d2-R Engelsk Digital administrasjon og rapport

Kvalifikasjonsnivå

, , ,

d2-R Finsk Digital administrasjon og rapport

Kvalifikasjonsnivå

, , ,

d2-R Fransk Digital administrasjon og rapport

Kvalifikasjonsnivå

, , ,

d2-R Italiensk Digital administrasjon og rapport

Kvalifikasjonsnivå

, , ,

d2-R Portugisisk Digital administrasjon og rapport

Kvalifikasjonsnivå

, , ,

d2-R Russisk Digital administrasjon og rapport

Kvalifikasjonsnivå

, , ,

d2-R Slovakisk Digital administrasjon og rapport

Kvalifikasjonsnivå

, , ,

d2-R Tsjekkisk Digital administrasjon og rapport

Kvalifikasjonsnivå

, , ,

d2-R Tysk Digital administrasjon og rapport

Kvalifikasjonsnivå

, , ,

Du liker kanskje også…