Skriv utSkriv ut

Leiter-3
– endelig på norsk!

Leiter-3 (Leiter International Performance Scale, 3. utgave) er en nonverbal test for vurdering av kognitiv funksjon hos barn og voksne i alderen 3 til 75+ år. DP-3


 

Developmental Profile 3 

DP-3 kartlegger barnets utvikling innen fem utviklingsområder ved hjelp av skalaene: motorikk, adaptiv atferd, sosio-emosjonelt, kognisjon og kommunikasjon. 

>> Les mer

AMI

 

Hva motiverer dine ledere og medarbeidere?

Testen Achievement Motivation Inventory (AMI) er utviklet for å måle personlige forskjeller i prestasjonsmotivasjon. AMI gir økt innsikt i hva som motiverer medarbeidere og ledere til gode prestasjoner over tid. 

>> Les mer

Copyright © 2016 Hogrefe Psykologiförlaget AB