Skriv utSkriv ut

Achievement Motivation Inventory (AMI)

Achievement Motivation Inventory (AMI) måler personlige forskjeller i motivasjon for å prestere i arbeidslivet. 

DP-3


 

Developmental Profile 3 

DP-3 kartlegger barnets utvikling innen fem utviklingsområder ved hjelp av skalaene: motorikk, adaptiv atferd, sosio-emosjonelt, kognisjon og kommunikasjon. 

>> Les mer

d2-R

 

Oppmerksomhets- og konsentrasjonstesten d2-R

d2-R er en rask og pålitelig test som måler oppmerksomhets- og konsentrasjonsevne.  


>> Les mer

Copyright © 2016 Hogrefe Psykologiförlaget AB