Skriv utSkriv ut

CFT 20-R

Nonverbal evnetest
for barn og voksne

Cattell’s Fluid Intelligence Test, Scale 2 (CFT 20-R) er en evnetest med ikke-verbale oppgaver som administreres ved hjelp av muntlige eller skriftlige instruksjoner. 


Leiter-3


Leiter-3 

Leiter-3 (Leiter International Performance Scale, 3. utgave) er en nonverbal test for vurdering av kognitiv funksjon hos barn og voksne i alderen 3 til 75+ år.

>> Les mer

AMI

Hva motiverer dine ledere og medarbeidere?

Testen Achievement Motivation Inventory (AMI) er utviklet for å måle personlige forskjeller i prestasjonsmotivasjon. AMI gir økt innsikt i hva som motiverer medarbeidere og ledere til gode prestasjoner over tid. 

>> Les mer

Copyright © 2017 Hogrefe Psykologiförlaget AB