jente med downs syndrom som arbeider med planter

Autismespekterforstyrrelse hos personer med Downs Syndrom: SRS-2 og SEED-2

Det er lite kunnskap om hvordan autismespekterforstyrrelse kommer til uttrykk hos personer med Down syndrom (DS). Tidligere forskning har funnet økt symptomtrykk hos personer med DS uten komorbid ASF ved bruk av SRS.

I en studie ble skårene fra SRS-2 analysert i en gruppe med 40 6-11-åringer med DS med en liten risiko for komorbid ASF (basert på skårer fra SCQ) og sammenlignet med sosialt symptomtrykk hos personer med DS mer generelt. Resultat indikerte at skårene var signifikant høyere for personer med DS uten risiko for ASF, sammenlignet med normgruppen. Resultatene kan indikere at SRS-2 fanger opp sosiale utfordringer (spekter av utfordringer) som andre ASF verktøy ikke fanger opp på samme måte, og at denne informasjon kan være nyttig for å informere tiltak.

Du kan lære mer om SRS-2 i vårt webinar https://hogrefe.no/webinar/

Et kanskje enda mer tilpasset verktøy til å vurdere emosjonell og sosial funger hos personer med intellektuell funksjonsnedsettelse er SEED-2. SEED-2 er et vurderingsverktøy av emosjonelt utviklingsnivå som ble oversatt og tilpasset til norske forhold i løpet av første halvdel av 2024. Den kommer til å være tilgjengelig for salg i løpet av april 2024. SEED-2 vurderer emosjonelt utviklingsnivå fra 0-18 år innenfor seks ulike domener, og kan kanskje være et nyttig supplement for ved autisme og DS.

For å høre mer om SEED-2 meld deg på vårt lunsjwebinar https://hogrefe.no/webinar/

Referanser

Channell, M. M. (2020). The Social Responsiveness Scale (SRS-2) in school-age children with Down syndrome at low risk for autism spectrum disorder. Autism & Developmental Language Impairments, 5. https://doi.org/10.1177/2396941520962406