Norsk versjon av SEED-2 er ute!

Kunnskap om emosjonelt utviklingsnivå gir oss et innblikk i de emosjonelle behovene og en bedre forståelse av den atferden vi observerer til personer med intellektuell funksjonsnedsettelse (IF).

Om SEED-2

SEED-2 er et kartleggingsverktøy for vurdering av emosjonelt utviklingsnivå hos personer med intellektuell funksjonsnedsettelse (IF). Utviklingsnivåene følger den emosjonelle referansealderen for typisk utviklede barn og ungdommer. Nylig ble SEED-2 utvidet med et utviklingsnivå, som gjør verktøyet tilgjengelig opp til 18 år, og derfor også personer med lettere psykisk utviklingshemming eller lærevansker. SEED-2 har også et bruksområde innenfor utredning av autismespekterforstyrrelser, psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser hos personer med IF. Videre kan verktøyet brukes i psykiatrien, for eksempel ved kartlegging av psykosepasienter med et lavt emosjonelt funksjonsnivå. Kartlegging med SEED-2 gir et utgangspunkt for tiltak og behandling. 

SEED-2 baserer seg på Anton Došens (2010) modell for emosjonell utvikling. Došens modell med fem nivåer viste imidlertid begrensninger i bruk hos personer med lett intellektuell funksjonshemming (IF) eller lærevansker. Dette førte til en utvidelse av SEED med et nivå 6. Den vitenskapelige publiseringen av SEED-nivå 6 kom sommeren 2022 (Tarasova et al., 2022).

SEED-2 kan også benyttes som et ledd utredningen av autismespekterforstyrrelse (ASF). I SEED-2 er det en egen algoritme for utregning av resultatet for personer som i tillegg har en autismediagnose, eller hvor man mistenker en diagnose innenfor autismespekteret. Årsaken til dette er at man tenker at personer med autismespekterforstyrrelser har en ytterligere forsinkelse i emosjonell utvikling. Det er her begrepet «diagnostikk» kommer inn, fra den tyske versjonen. Bruken av en autismealgoritme har vist en sensitivitet på 80 % og en spesifisitet på 62 % i en uavhengig valideringsgruppe (Sappok, Heinrich & Böhm, 2020). Når det er sagt, så er SEED-2 ikke spesielt utviklet for bruk innenfor autismeutredning og refererer ikke til gjeldende diagnostiske kriterier. Imidlertid kan algoritmen gi tilleggsinformasjon til utredningen og være nyttig ved vurdering av personer med mer alvorlige og komplekse funksjonshemminger der spesifikke instrumenter for autismeutredning ikke kan benyttes.

SEED-2 er nå oversatt til norsk, og med en offisielt oversatt versjon av verktøyet vil det bli mulig å forske på SEED-2 i norsk kontekst. I prosessen for å lage en norsk versjon, har Trine Lise Bakken vært norsk forfatter på prosjektet.

En digital utgave er neste ledd i prosjektplanen for SEED-2!

For å høre mer om SEED-2 meld, deg på vårt lunsjwebinar her: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_nozU7qg5RRGe2tUpIfJAug

Referanser

Došen, A. (2010). Psychische Störungen, Verhaltensprobleme und intellektuelle Behinderung: Ein integrativer An- satz für Kinder und Erwachsene. Göttingen: Hogrefe

Sappok, T., Heinrich, M. & Böhm, J. (2020). The impact of emotional development in people with autism spectrum disorder and intellectual developmental disability. Journal of Intellectual Disability Research, 64, 946–955. https://doi.org/10.1111/jir.12785

Tarasova, D., Zepperitz, S., Ronsse, E., Vonk, J., Zaal, S., Hudson, M. & Sappok, T. (2022). Social Individuation: Extending the Scale of Emotional Development – Short (SED-S) for adolescent reference ages. Research in Developmental Disabilities, 128, 104303. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2022.104303