TSCYC Trauma Symptom Checklist for Young Children™

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 4, dvs. kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse. Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Trauma Symptom Checklist for Young Children™ cvaluere akutt og kronisk PTSD-symptomer hos små barn, med  skandinavisk forskningsstøtte for validitet og reliabilitet.

Produkt Mengde

TSCYC Norsk manual (2012) (817-061)

TSCYC, Spørsmålshefte á 10 (817-062)

TSCYC, Svarark á 10 (817-063)

TSCYC, Profilark gutter á 10 (Svensk norm) (817-064)

TSCYC, Profilark Jenter á 10 (Svensk norm) (817-065)

Autoskåringsark med Svensk norm.

TSCYC Amerikansk manual med normer (117-061)

Tomt på lager

TSCYC Profilark 3-4 år blokk á 25 (amerikansk norm) (117-065-1)

Tomt på lager

TSCYC Profilark 5-9 år blokk á 25 (amerikansk norm) (117-065-2)

Tomt på lager

TSCYC Profilark 10-12 år blokk á 25 (amerikansk norm) (117-065)

Tomt på lager

SKU: TSCYC

Beskrivelse

Trauma Symptom Checklist for Young Children™ (TSCYC)

Forfatter: John Briere, PhD

En 90 testledd sjekkliste for foresatte for å evaluere akutt og kronisk posttraumatiske symptomer hos små barn. Dette er den første fult standardiserte og normerte bredspektrede traume kartlegging for omsorgspersoner/foresatte til barn i alderen 3-12 år som har vært utsatt for traumatiske hendelser som vold, overgrep eller hvor barn har vært vitne til vold hjemme eller i nærmiljø.

Nytteverdi 

Verktøyet er lett å administrere. Omsorgspersonen/foresatte vurderer 90 symptomer på en 4-punkt skala basert på frekvens av  symptomer den siste måneden. Verktøyet skåres enten for hånd med amerikanske eller svenske normer (profilark for svenske normer), eller digitalt i HTS (Svenske normer).

TSCYC gir en detaljert utredning av posttraumatiske symptomer på åtte kliniske skalaer. En totalskala gir verdifull informasjon om akutte og kroniske symptomer, i tillegg til andre typiske symptomer hos traumatiserte barn. PTSD diagnoseskjemaet, som er en del av svarskjemaet, kan anvendes som støtte ved evalueringen av en mulig PTSD diagnose.

Norsk adapsjon og normer 

Den norske versjonen av TSCYC er basert på den svenske standardiseringen fra 2012, og normeringen er utført med en gruppe svenske barn. Normene er oppdelt ut ifra alder og kjønn og er basert på 629 barn fra en normalpopulasjon og 59 barn fra en klinisk gruppe med erfaring med seksuell eller fysisk misbruk. Aldersspennet er fra 3 til 11:11 år.

Cronbach’s Alpha = 0,93 for normativ gruppe og 0,96 for klinisk gruppe på fullskala. For de kliniske skalaene var reliabilitetskåren 0,55-0,93. Test-retest var 0,77. Når det kom til kriteriebasert reliabilitet skåret den kliniske gruppen signifikant høyere enn den normative gruppen, og i den normative gruppen ble det funnet signifikante relasjoner mellom eksponering for traumatiske hendelser og TSCYC skårer. Konfirmatorisk faktoranalyse ga støtte til den originale skalaen (Nilsson, Gustafson og Svedin, 2012). Forfatterne konkluderer med at den har tilstrekkelig psykometriske egenskaper for å identifisere tramesymptomer hos små barn, også i europeisk kontekst.

Skåring

Det er mulig å skåre TSCYC enten med de originale amerikanske normene, med svenske profilark, eller digitalt. For digital skåring se de ulike testene som skal skåres via Quick input.

Annen relevant informasjon og forskning på TSCYC

TSCYC finnes også som rask 5-minutters screening på engelsk og kan bestilles via Hogrefe.

En oppdatert systematisk litteraturstudie fra 2021 på testens validitet finner du her The Trauma Symptom Checklist for Young Children: A Psychometric Review: Journal of Evidence-Based Social Work: Vol 18, No 3 (tandfonline.com) (krever adgang via institusjon eller kjøp). Konklusjonen er at verktøyet har god validitet, men at det bør brukes sammen med andre verktøy ved diagnostisering spesielt for små barn 3-5-års alderen.

Her er forskningsartikkelen fra normeringen på svenske barn doi:10.3402/ejpt.v3i0.18505 (nih.gov)

Rettelser for tabeller i manualen

Det er gjort rettelser for tre tabeller i TSCYC Manual (2012). Du finner rettelsene i PDF fil under “Dokumenter” tilhørende denne produktsamlingen.

 

Tilleggsinformasjon

Publiseringsår

2012

Kvalifikasjonsnivå

Brukergruppe

Ansatte i Helse med testkompetanse, Aut. klinisk psykolog, Lege med formell testkompetanse eller sertifisering

Språk

Norsk

Aldersgruppe

3-12 år, Barn

Normdata

svensk

Fagfelt

klinisk psykologi, Psykiatri, Psykisk Helse

Administrasjon

Individuell

Administrasjonstid

15 minutter

Dokumenter

Du liker kanskje også…