TSCC™ Trauma Symptom Checklist for Children™

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 4, dvs. kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse. Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Selvrapporteringsskjema for barn og unge 10-17 år på PTSD.

Produkt Mengde

TSCC Amerikansk manual (1996) (118-066)

TSCC Norsk manualsupplement (2012?) (818-067)

TSCC, Spørsmålshefte á 10

TSCC, Profilark gutter á 10 (svensk norm) (818-068)

TSCC, Profilark jenter á 10 (svensk norm) (818-069)

Ikke på lager, men kan restbestilles

SKU: TSCC

Beskrivelse

 Trauma Symptom Checklist for Children™ (TSCC™)

Forfatter: John Briere, PhD

Norsk forfatter skjema:  prof. Annika Melinder.

TSCC er et selvrapporteringsskjema som måler posttraumatisk stress og relaterte symptomer. Instrumentet er ment for benyttelse på barn og ungdom som har opplevd traumatiske hendelser, som fysiske eller seksuelle overgrep, dødsfall blant nærstående personer, naturkatastrofer eller bevitnelse av trusler og vold. TSCC måler et bredt spekter av traumatiske symptomer og egner seg primært for screening, men kan også benyttes for å vurdere virkningen av psykoterapeutiske intervensjoner.

TSCC består av 54 påstander som gir resultater på:

  • To validitetsskalaer
    Underrapportering og overrapportering
  • Seks kliniske skalaer
    Angst, depresjon, sinne, posttraumatisk stress, dissosiering og seksuelle bekymringer

Åtte kritiske oppgaver
Måler blant annet selvskadings- og selvmordstendens

Testmaterialet består av et selvkopierende spørsmålsskjema med svarark og scoringsark. Svarene på svararket kopieres til scoringsarket, som gjør det enklere å beregne råskåren for de inngående skalaene. Tolkning av testresultatet skjer ved hjelp av et profilskjema der råskåren omregnes til standardskårer. Deretter kan testresultatet også presenteres som grafisk profil.

Normdata 

Det er mulig å bruke enten amerikansk eller svensk normdata.

Den amerikanske versjonen har normer fra 8-16 år. For å få tilgang til den amerikaske normer må du se i den originale amerikanske manualen.

Ønsker du å skåre med svensk norm? Den svenske fra 10-17 år. De tosidige profilskjemaene er utarbeidet for gutter og jenter, med separate svenske normer for aldersgruppene 10-12 år og 13-17 år.  Det er også mulig å bruke Quick input i HTS, hvis du har en databehandleravtale med oss. Skåring/Quick input gjøres på en annen brukerkonto enn den du administrerer fra.

Standardisering- og normeringsarbeidet er gjennomført ved Hälsouniversitetet i Linköping i årene 2004-2005. Normgruppen består av totalt 728 barn og ungdom fra normalpopulasjon i alderen 10-17 år. Utviklingsarbeidet og de psykometriske egenskaper beskrives i manualsupplementet, som også inneholder anvisninger for administrering, scoring og tolkning, samt kjønns- og aldersspesifikke normtabeller.

Tilleggsinformasjon

Kvalifikasjonsnivå