TOMM Test of Memory Malingering™

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 4, dvs. kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse. Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Undersøker visuell gjenkjenning. Formål: å skille pasienter med reelle minneproblemer fra pasienter som simulerer.

Produkt Mengde

TOMM Amerikansk Startkit (107-128)

Formål: å skille pasienter med reelle minneproblemer fra pasienter som simulerer, ved undersøkelse av visuell gjenkjenning.

1

TOMM skåringsskjema (record form) á 25 (Amerikansk) (107-027)

TOMM Startkit Dansk Versjon (107-028-1)

Formål: å skille pasienter med reelle minneproblemer fra pasienter som simulerer, ved undersøkelse av visuell gjenkjenning.

TOMM Dansk Veiledning (107-026-1)

TOMM Dansk skåringsskjema á 10 (107-027-1)

SKU: TOMM

Beskrivelse

Test of Memory Malingering™ (TOMM) 

Forfatter: Tom N. Tombaugh, Ph.D

Test of Memory Malingering (TOMM) undersøker visuell gjenkjenning. Testen er konstruert for å skille pasienter med reelle minneproblemer fra pasienter som simulerer. Dette kalles malingering eller aggravering (Egeland, 20o8) på norsk. Malingering er  definert som sterkt overdreven psykiske eller fysiske symptomer for å oppnå en ekstern belønning.

TOMM er en av de mest brukte og forsket på testene av malingering.

Nytteverdi

De fleste klinikere har begrenset erfaring med å oppdage om en testperson prøver å forfalske minnevansker, og kjent som malingering. Utfordringen kan føre til store etiske dilemma. I psykiatrien er det ikke bare et etiske dilemma, men også et juridisk dilemma hvis man ikke i tilstrekkelig grad får avdekket malingering.  TOMM er et verktøy som hjelper deg som klinikker å avdekke malingering atferd.

TOMM brukes i en rekke sammenhenger som: Rettspsykiatri, undersøkelser som involverer erstatning (trygdesaker, forsikringssaker mm.) og generelle nevropsykologiske undersøkelser.

Innhold

Testen er lett å administrere og en får raskt et reliabelt mål på om pasienten forsøker fremstille sine symptomer som verre enn de er. For å administrere TOMM trenger du manualen, stimulusbøkene og protokoller. Protokollene kommer i pakke med 25. Testen er et direkte importert produkt fra USA, uten norske tilpasninger.

Testen består av 50 spørsmål som til sammen skiller om en person har faktiske minneproblemer eller simulerer de.

Normer og forskningsstøtte

TOMM har amerikanske normer. Den er normert fra 16 år, men det er noe forskningstøtte for at den kan brukes med forsiktighet med yngre testpersoner av personer som har oppdatert seg på forskningslitteraturen rundt dette.

Den er ikke sensitiv til tilstander som utviklingshemning, afasi, traumatisk hjerneskade, nevrologiske vansker og demens. Forskning støtter også at den kan brukes med hørselshemmede og døve som bruker tegnspråk (ASL). Skårene er heller ikke påvirket av alder, utdanning, smerte, psykiatriske tilstander og de fleste nevropsykologiske tilstander. Testen er validert med 138 nevropsykologiske undersøkelser både fra innlagte og polikliniske pasienter, samt 23 pasienter med hodeskade.

For at et malingering test skal være valid, må det ikke være mulig for testpersoner å få tilgang på oppgaver eller innhold i testen på internet eller ved andre kilder (dette gjelder for øvrig for de fleste tester også, men spesielt her). Det er derfor viktig å beskytte testens innhold.

Det er mest forskningstøtte for at symptomvaliditetstester som TOMM best kan avdekke malingering, men som de fleste verktøy er det ikke tilstrekkelig støtte for at resultatet kan stå alene.

Her er et knippe forskningsartikler som kan være relevant:

Simulering og aggravering av nevrokognitiv funksjonssvikt | Tidsskrift for Norsk psykologforening (psykologtidsskriftet.no)

Further Validation of the Test of Memory Malingering (TOMM) Trial 1 Performance Validity Index: Examination of False Positives and Convergent Validity | Psychological Injury and Law (springer.com)

Further Validation of the Test of Memory Malingering (TOMM) Trial 1 Performance Validity Index: Examination of False Positives and Convergent Validity | Psychological Injury and Law (springer.com)

Utility of the Test of Memory Malingering (TOMM) in Children Ages 4–7 Years with and without ADHD – PMC (nih.gov)

Classification accuracy rates of four TOMM validity indices when examined independently and jointly – PubMed (nih.gov)

Nonverbal Performance Validity Testing: Test of Memory Malingering (TOMM) | SpringerLink

Tilleggsinformasjon

Publiseringsår

1996

Produkteier

Kvalifikasjonsnivå

TOMM Amerikansk Startkit (107-128)

Publiseringsår

1996

Produkteier

TOMM Startkit Dansk Versjon (107-028-1)

Publiseringsår

1996

Produkteier