BQSS skåringsystem- for Ray-Osterrieth Complex figure (RCF)

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 4, dvs. kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse. Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Skåringssystem som gir en reliabel og kvantitative måte å vurdere de kvalitative trekkene ved Rey-Osterrieth Complex Figure (RCF).

Produkt Mengde

BQSS Startkit

1

BQSS Manual

BQSS Referanseguide

BQSS Protokoll á 50

BQSS Responsark á 50

BQSS Skåringsnøkkel

BQSS Stimuluskort

Metrisk måleverktøy til BQSS

SKU: BQSS

Beskrivelse

Boston Qualitative Scoring System(BQSS™) for the Ray-Osterrieth Complex Figure (RCF)

Forfattere: Robert A. Stern, PhD, Debbie J. Javorsky, PhD, Elizabeth A. Singer, Naomi G. Singer Harris, PhD, Jessica A. Somerville, Lisa M. Duke, MA, Jodi A. Thompson, PsyD, and Edith Kaplan, PhD, ABPP/CN

BQSS er et omfattende prosessrettet skåringssystem som gir en reliabel og kvantitative måte å vurdere de kvalitative trekkene ved Rey-Osterrieth Complex Figure (RCF).De kvalitative trekkene ved RCFT består av tre komponenter: konfigurale elementer, kluster og detaljer som du får hjelp til å skåre ved hjelp av BQSS.

Nytteverdi

I tillegg til de 17 kvalitative skårene for kopiering, øyeblikkelig gjenkalling og forsinket gjenkalling, har BQSS seks oppsummerende skårer som baserer seg på kombinasjoner av de kvalitative skårene.

Disse er Tilstedeværelse (presence), nøyaktighet (accuracy), plassering (placement), fragmentering (fragmentation), planlegging (planning), ryddighet (neatness), vertikal utvidelse (vertical expansion), horisontal utvidelse (horizontal explansion), reduksjon (reduction), rotasjon (rotation), preservering (preservations), konfabulasjon (confabulation) og asymetri (asymmertry) for hver. Med unntak av asymetri er de kvalitative skalaene vurdert på en fem-punkt skala fra 0 (ekstremt svak planlegging) til 4 (god planlegging. Assymetri vurderes etter følgende kategorier (N=Ingen asymetri, L= Venstresidet asymetri, R= Høyresidet asymetri.

Totalskårer inkl. Copy Presence, Korrekthet, Organisering, Umiddelbar Bevaring/Læring (Immediate Retention) og utsatt Bevaring/Læring (delayed retention).

BQSS gir deg to metoder for å skåre RCFT: Den sammensatte skåringsmetoden (CSM) og Quick skåringssguide (QSG). CSM gir deg nøyaktig og reliable skårer,  nødvendig i diagnostisering, juridiske vurderinger og forskning.

Innhold

Manualen er på 209 sider og gir deg utførlig innføring i bruk av BQSS (administrasjon og skåring), eksempler på skåringskriteria, tolkning av tre caser, persentiler og T-skårer, i tillegg til informasjon om utvikling av og forskningsstøtte til metoden.

Startkit inneholder også BQSS stimuluskort, referanseguide, 12 siders skåringsguide, to sett med skåringsnøkler, 50 responsark, 50 skåringshefter og gjennomsiktig linjal. Når du først har kjøpt startkit vil det være tilstrekkelig å supplere opp med protokoll og responsark. Alt materiell i startkit kan bestilles individuelt ved å ta kontakt med oss på support@hogrefe.no.

Skåringstid 

Erfarne brukere kan skåre RCFT med BQSS på 10-15 minutter, QSG tar omtrent fem minutter å skåre.

Normer, gyldighet og forskning

Det amerikanske normutvalget besto av 433 voksne i alderen 18-94 år. Du får tilgang til alders- og kjønnsbaserte skårer i 10-års intervaller, T-skårer og persentiler. Inter-rater reliabiliteten var utmerket på 0,9 eller høyere for fem av seks kategorier. Studier indikerer at BQSS kan diskriminere mellom personer med TBI og de uten, så vel som de med og uten ADHD. Det er også noe forskningsstøtte for at BQSS diskriminerer mellom personer med ulike nevrologiske forstyrrelser som Alzheimer og (ischemic) vaskulær demens. Det er også forskningstøtte for at BQSS har høyere sensitivitet og spesifisitet enn det tradisjonelle RCFT skåringssystemet. Flere BQSS variabler har også en statistisk signifikant korrelasjon med standard tester for eksekutiv funksjon som WCST. I manualen diskuteres også den økologiske validiteten for BQSS, og i hvilken grad den kan avdekke malingering.

Tilleggsinformasjon

Kvalifikasjonsnivå