RCFT Startkit

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 4, dvs. kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse. Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Test for vurdering av visuospatial konstruksjonsevne og visuospatialt minne hos barn og voksne

Produkt Mengde

RCFT Amerikansk manual (1995) med manualsupplement og normtillegg

kr 4370,00

2 på lager (kan også restbestilles)

1

RCFT Stimuluskort

kr 926,25

3 på lager (kan også restbestilles)

1

RCFT Norsk manualsupplement (2004)

kr 1078,25

43 på lager (kan også restbestilles)

1

RCFT Norske Testprotokoller á 10

1 på lager (kan også restbestilles)

SKU: RCFT-START

Beskrivelse

Rey Complex Figure Test and Recognition Trial

Forfattere: John E Meyers & Kelly R Meyers

Innhold

I 1941 tok Rey for første gang frem en “kompleks figur” for å undersøke visuospatiale konstruksjonsevner og visuell hukommelse hos hjerneskadde personer. Nå for tiden er “the Complex Figure Test” ofte blitt benyttet som en nevropsykologisk test av visuospatial konstruksjonsevne og visuospatial hukommelse, samt for å skille mellom ulike typer forstyrrelser som kan påvirke det visuospatiale minnet.

Denne utgaven fra 1995 utgår fra Reys opprinnelige vurderingssystem med bedømming av korrekt gjenkjennelse og plassering av 18 figurenheter. Stimulusfiguren som benyttes er utpekt til å være en korrekt datafremstilt versjon av Rays opprinnelige publikasjon fra 1941.

RCFT består av fire deltester: Kopiering, Umiddelbar gjenkjennelse, Forsinket gjenkjennelse samt en rekognoseringsprøve.

Norsk tilpassing 

Det norske manualsupplementet gir en bakgrunnsbeskrivelse av RCFT samt administrerings- og skåringsanvisninger. Svenske data som støtter anvendelsen av de amerikanske normene presenteres. Manualsupplementet inneholder videre tolkning av hukommelsesprofiler og beskrivelser av tilfeller. Vær oppmerksom på at normene finnes i den amerikanske manualen. Norske protokoller.

Tilleggsinformasjon

Aldersgruppe

6-89 år

Administrasjon

Individuell

Språk

Norsk manualsupplement

Kvalifikasjonsnivå

Du liker kanskje også…