PEGASUS

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 2 (pedagog/logoped eller tilsvarende med sertifiseringskurs) og 4 (kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse). Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Det mest brukte psykoedukasjonskurset for voksne med ADHD og deres nærmeste i Norge.

Produkt Mengde

PEGASUS Manual/Arbeidsbok (for kursledere) og nedlastningslenke

1

PEGASUS Kursbok (for deltagere) (843-223)

Denne boken er for deg som er påmeldt eller har påmeldte på PEGASUS kurs.

SKU: PEGASUS

Beskrivelse

PEGASUS

Forfattere: Tatja Hirvikoski, Else Waaler, Johan Carlsson, Gabriel Helldén & Therese Lindström

Utvikling og tilpassing av norsk versjon: Merete Møller

PEGASUS er et psykoedukativt gruppekurs som er ment å gi generell kunnskap om ADHD og relaterte utfordringer, samt informasjon om tilgjengelig behandling og ulike støtteordninger i samfunnet. Deltakerne får mulighet til å lære mer om seg selv og situasjonen til sine nærmeste. PEGASUS bidrar til å forbedre relasjonen mellom personen med ADHD og hans/hennes nærstående. Gruppeformatet gir i mange tilfeller mulighet for erfaringsutbytte med andre i en lignende situasjon.

Nytteverdi

PEGASUS utgjør et godt første trinn i behandling etter diagnostisering, og følger nasjonal faglig retningslinje.

PEGASUS er utviklet for å møte behovet for informasjon, erfaringsutveksling og opplæring om funksjonsnedsettelsen ADHD.

Du kan lese mer om nytteverdi av PEGASUS kurs her ROP – Nyttig kurs for voksne med ADHD.

Innhold

Kursmateriellet i PEGASUS består av en kursmanual til kursansvarlig, samt en kursbok til kursdeltakere. For hvert nye PEGASUS kurs som avholdes må det bestilles inn kurs bøker til deltagerne.

PEGASUS-kurset består av 8 kurssamlinger med følgende tema:

 • ADHD hos voksne – en introduksjon
 • Medikamentell- og psykologisk behandling av ADHD
 • Livsstilsfaktorer og ADHD
 • Strategier og kognitiv støtte i hverdagen
 • Å leve med ADHD
 • ADHD og relasjoner
 • ADHD i arbeidslivet
 • Støtte og tilbud fra samfunnet

Manualen for kursansvarlige inneholder:

 • En kort beskrivelse av ADHD hos voksne samt ulike behandlingstilnærminger.
 • Kursets format, prinsipper og mål, samt kliniske erfaringer med bruk av PEGASUS.
 • Informasjon og råd om praktisk gjennomføring.
 • Innledning til kursets åtte forelesninger, samt forelesningsmateriell og hovedbudskap.
 • Til manualen for kursansvarlige følger det med materiell med de ferdige forelesningene, arbeidsmateriell, samt evalueringsskjema og diplom. Materialet distribueres som nedlastbar lenke fra Hogrefe Media Library

Kursbok for kursdeltakere:
Det er en felles kursbok for deltakere med ADHD og deres nærstående. Etter bokens innledning presenteres kursmateriellet. Hver nye økt  innledes med en oppsummering av det mest sentrale i forelesningsmateriellet. Deretter følger powerpointpresentasjonen med mulighet for å skrive notater. Hver kurssamling avsluttes med en inspirasjonsside, med formål å hjelpe deltakerne å se det generelle kurs- og forelesningsmateriellet i lys av egne behov.

Kurs og sertifisering 
For å få mest mulig ut av kursmateriellet og for å kunne kvalitetssikre PEGASUS-gjennomføring anbefales opplæring av kursansvarlige. For informasjon om kurs bes du kontakte den norske forfatteren av PEGASUS: Merete.k.moller@gmail.com

Forskningstøtte 

Forfatterne bak PEGASUS har omfattende erfaring med ADHD-relatert arbeid. I manualen beskrives en rekke svenske studier hvor PEGASUS er utprøvd, med gode preliminære resultater. Manualen redegjør også for de norske tilpassingene av kursmateriellet, samt for en norsk pilotutprøving i 2016. 

Tilleggsinformasjon

Kvalifikasjonsnivå

, , ,